Dokument & lagar (91 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet marknadsöppning Utskottet överlade med infrastrukturminister Anna Johansson om det fjärde järnvägspaketets marknadsdel, dvs. förslaget till ändring

2015-09-29

Trafikutskottets protokoll 2015/16:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-22 TID Kl. 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Göran Lindell Cblivande suppleant i trafikutskottet, fick närvara under sammanträdet. 2 Verksamhetsplanering hösten 2015 Information lämnades om utskottets

2015-09-22

Trafikutskottets protokoll 2015/16:43

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-09-06 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2016 399. Utskottet ansåg

2016-09-06

Trafikutskottets protokoll 2015/16:42

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-06-16 TID Kl. 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Departementssekreterarna Helena Hånell McKelvey och Sofia Kropp och ämneskunnige Katarina Holmqvist informerade om kommissionens förslag om gränsöverskridande

2016-06-16

Trafikutskottets protokoll 2015/16:41

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-06-09 TID Kl. 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:40. 2 Sjöfartsfrågor TU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:158 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2016-06-09

Trafikutskottets protokoll 2015/16:40

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-05-26 TID Kl. 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagsledamot Sara-Lena Bjälkö SDblivande suppleant i trafikutskottet, fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från Näringsdepartementet Statsrådet

2016-05-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:39

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-05-17 TID Kl. 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Eva Lindström med medarbetare informerade inför telerådsmötet den 26 maj 2016. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2016-05-17

Trafikutskottets protokoll 2015/16:38

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-05-12 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om luftfartsstrategin för Europa Vd Anna Risfelt Hammargren från Sjöfartsforum, regionschef Johan Axiö från Sjöfartsverket och vd Johan Lantz från Avatar Logistics AB informerade

2016-05-12

Yttrande 2015/16:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2015/16:TU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Årsboken om EU Verksamheten i Europeiska unionen 2015 och eventuella följdmotioner

2016-04-28

Yttrande 2015/16:TU4y (pdf, 129 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-14 TID Kl. 10.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet.

2015-12-14

Trafikutskottets protokoll 2015/16:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-10 TID Kl. 08.30 09.10, 09.25 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Utskottet beslutade att ett yttrande ska lämnas till

2015-12-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-10 TID Kl. 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Postfrågor och grundläggande betaltjänster TU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkandet

2015-12-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-08 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tåg Ordförande Per Bondemark, kanslichef Guy Ehrling och styrelseledamot Karolina Boholm från Näringslivets Transportråd och

2015-12-08

Trafikutskottets protokoll 2015/16:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-12-01 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 10 december 2015. 2 Information från Näringsdepartementet

2015-12-01

Yttrande 2015/16:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2015/16:TU2y Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige Till justitieutskottet Justitieutskottet gav den 11 december 2015 trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre

2015-12-15

Yttrande 2015/16:TU2y (pdf, 176 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID Kl. 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:64 och en motion. Utskottet

2016-01-28

Trafikutskottets protokoll 2015/16:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-26 TID Kl. 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 En flygstrategi för Europa Utskottet behandlade Faktapromemoria 2015/16:FPM34. Dokumentet lades till handlingarna. 3 Fråga

2016-01-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-21 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 3 Cykelfrågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-01-21

Trafikutskottets protokoll 2015/16:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID Kl. 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsade Christina Örnebjär L välkommen till utskottet som ordinarie ledamot. 2 Järnvägsutredningens slutbetänkande Utredare Gunnar Alexandersson och sekreterare

2016-01-19

Yttrande 2015/16:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2015/16:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor samt motioner som kan komma

2015-10-23

Yttrande 2015/16:TU1y (pdf, 132 kB)