Dokument & lagar (136 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:50 DATUM 2012-06-12 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:49. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Avsägelse Kanslichefen anmälde att Kerstin

2012-06-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:44 DATUM 2012-05-10 TID 08.0008.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:43. 2 Ändring av sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 22 maj 2012 börjar kl. 10.30.

2012-05-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-27 TID 09.0109.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven KS till vice ordföranden Per Bill M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte

2011-10-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-08 TID 11.0011.37 12.1712.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5 och 2011/12:6. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från utrikesutskottet ta emot motion

2011-11-08

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Fråga om yttrande till FiU Beredning Prop. 2011/12:1

2011-10-11 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36 Datum och tid: 2012-05-08 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattningshavare ärendena 4 och 5 Beredning

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-05-03 kl. 08:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-05-03 08:45 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 08.45 Offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Sten Tolgfors Granskningsärende 10 Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten Lokal: RÖ 7-08 2. Justering

2012-05-03 08:45:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-04-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-04-26 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattningshavare ärendena 4 och 5 Beredning

2012-04-26 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-04-24 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll ärende 16 Beredning Föredragande: TL 4. Regeringens agerande

2012-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Måndag 2012-04-23 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-04-23 13:00 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 13.00 Offentlig utfrågning med socialminister Göran Hägglund Granskningsärende 18 Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration

2012-04-23 13:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-04-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-04-19 09:00 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 09.00 Offentlig utfrågning med Viveka Lindén Granskningsärende 14 f.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare 2. Kl. 09.45 Offentlig

2012-04-19 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-04-17 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid: 2012-04-17 10:00 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Kl. 10.00 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Granskningsärende 16 Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll

2012-04-17 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-04-12 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid: 2012-04-12 08:30 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten ärende 10 Beredning Föredragande: KÖ 4. Näringsdepartementets

2012-04-12 08:30:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Bilagor 1. Protokoll 2. Schema för

2012-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-03-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-03-22 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation ärendena 2 och 15 Beredning Föredraganden: KD och

2012-03-22 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation ärende 2 Beredning Föredragande: MG

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-15 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten ärende 6 Beredning Föredragande:

2012-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-03-01 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring ärende 13 Beredning Föredragande: TL Bilagor 1. Protokoll 3. Skrivelser från Regeringskansliet, varav en delas under

2012-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund ärende 12 Beredning Föredragande: ACB Bilagor 1. Protokoll 3. Skrivelse från

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation ärende 2 Beredning Föredragande: MG

2012-02-23 09:00:00