Dokument & lagar (41 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:29

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-05-08 TID 09.3511.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:28. 2 Meddelanden och administrativa frågor Utskottet beslutar att flytta justering av betänkande 2007/08:UU4 Afrika till tisdagen den 20 maj.

2008-05-08

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:28

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-05-06 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottets ordförande inleder utrikesutskottets offentliga utfrågning om Perspektiv på politik för global utveckling. 2 Anförande hålls av Dr. Hernando de Soto, President of the Institute for

2008-05-06

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:27

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-24 TID 09.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU6 Utskottet justerar utkast till betänkande 2007/08:UU6 Europarådet. 2 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll. 3 Mottagande

2008-04-24

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-22 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av utlåtande till konstitutionsutskottet Utskottet justerar utlåtande till konstitutionsutskottet inom ramen för granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband

2008-04-22

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-17 TID 09.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:24. 2 Meddelanden och administrativa frågor Debattlista för betänkande 2007/08:UU8 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete

2008-04-17

Yttrande 2007/08:UU4y

2007/08:UU4 Granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi Utrikesutskottets yttrande 2007/08:UU4 Granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet

2008-05-19

Yttrande 2007/08:UU4y (pdf, 90 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:20

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Björn Lyrvall och kanslirådet Lars Schmidt, båda UD, lämnar föredragning om Västra Balkan. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:19. 3 Meddelanden och

2008-03-13

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:19

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-11 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Malena Mård och departementssekreterare Dag Sjöögren, båda UD, lämnar föredragning om Europeiska grannskapspolitiken. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr

2008-03-11

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:22

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, departementsrådet Per Örnéus och departementssekreterare Karin Öhman, samtliga UD, lämnar föredragning om EU:s hantering av instabila situationer. 2 Protokollsjustering

2008-04-01

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:21

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-03-27 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, kanslirådet Karin Anderman och departementssekreterare Lisa Ljungström, samtliga UD, lämnar föredragning inför Natos toppmöte. 2 Föredragning Departementsrådet

2008-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-03 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Joakim Stymne, kanslirådet Anna Olsson Vrang, kanslirådet Harriet Pedersen, ämnesrådet Erik Johnson och departementssekreterare Linn Ohlson, samtliga UD, lämnar föredragning

2008-04-03

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-10 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU3y Utskottet justerar utkast till yttrande 2007/08:UU3y Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism till justitieutskottet.

2008-04-10

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:16

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-19 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:15. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Veronica Palm s har entledigats som ledamot i utskottet. Diskuteras utskottets resa till

2008-02-19

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:17

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-03-04 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande UU2y Utskottet justerar utkast till yttrande 2007/08:UU2y EU:s budgetöversyn. 2 Närvaro vid fördragning Utskottet beslutar att internationella senior rådgivare Kirsti Pulkka-Ericson,

2008-03-04

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:18

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-03-06 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid fördragning Utskottet beslutar att föredragande Margareta Hjorth, EU-nämnden, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Statssekreterare Gunnar Wieslander och kanslirådet

2008-03-06

Yttrande 2007/08:UU3y

2007/08:UU3 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism Utrikesutskottets yttrande 2007/08:UU3 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet har vid sammanträde

2008-04-25

Yttrande 2007/08:UU3y (pdf, 146 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-15 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid överläggning Utskottet beslutar att kanslichef Ingrid Larén Marklund, EU-nämnden, får närvara vid dagens överläggning om 18-månadersprogrammet. 2 Överläggning enligt RO 10:3 Överläggning

2008-05-15

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:33

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-22 TID 09.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage och kanslirådet Anders Kalin, båda UD, håller föredragning om EU:s utrikestjänst. 2 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att föredragande

2008-05-22

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:32

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-20 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU4 Utskottet justerar utkast till betänkande 2007/08:UU4 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter. 2 Justering av UU5 Utskottet justerar utkast till

2008-05-20

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:30

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-13 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:29. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att föredragningen om Östersjöstaternas råd CBSS tisdagen den 20 maj flyttas till ett kommande

2008-05-13

Paginering