Dokument & lagar (110 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20111005 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige

2011-10-05

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20110920 TID 10:0010:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8 kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärenden gemensamt genom deputerade

2011-09-20

Finansutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-03-29 TID 09:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statlig styrning och ansvarsutkrävande Finansutskottet höll ett gemensamt seminarium om ansvarsfrågor med konstitutionsutskottet och Riksbankens jubileumsfond. Inbjudna talare: Professor

2012-03-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 34 DATUM 2012-03-27 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

2012-03-27

Finansutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 5 DATUM 2011-10-18 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning-Finanskriskommittén Finanskriskommitténs, ordförande Thomas Franzén informerade utskottet och svarade på frågor om utredningen. Övriga deltagare från Finanskriskommittén

2011-10-18

Finansutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 4 DATUM 2011-10-13 TID 09.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU, euron och krisen Finansutskottet höll ett gemensamt seminarium om EU och den statsfinansiella krisen i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier SiepsUtskottets

2011-10-13

Finansutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 40 DATUM 2012-04-24 TID 11:00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Martin Andreasson FP välkommen till utskottet. Kanslichefen kommenterade utskottets ärende- och sammanträdesplan som skickats ut med handlingarna till

2012-04-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 39 DATUM 2012-04-19 TID 10:30-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om konvergensprogrammet Statssekreterarna Susanne Ackum, Finansdepartementet och Oscar Wåglund Söderström, Statsrådsberedningen, informerade utskottet om det svenska

2012-04-19

Finansutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 38 DATUM 2012-04-17 TID 11:0012.10, 12.2012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om förhandlingar om nytt upphandlingsdirektiv Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Socialdepartementet var

2012-04-17

Finansutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 37 DATUM 2012-04-12 TID 10:30-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Världsbankens och IMF:s vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg och utrikesrådet Johan Borgstam informerade utskotten och svarade på frågor.

2012-04-12

Finansutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 36 DATUM 2012-04-10 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Riksbankschef Stefan Ingves informerade om Riksbankens utvärderingsrapport 2011 och inför Världsbankens och IMF:s årsmöten. 2 Anmälningar Ordföranden hälsade Adnan

2012-04-10

Yttrande 2011/12:UU3y

2011/12:UU3y Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer Utrikesutskottets yttrande 2011/12:UU3y Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer Till finansutskottet Finansutskottet

2012-05-04

Yttrande 2011/12:UU3y (pdf, 80 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 20120619 TID 08:0008:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Beslutades att: ta emot Senatens utrikesutskott från Ungern onsdagen den 26 september 2012 kl. 13:00. Anmälningsblankett delades på bordet. ta emot ordföranden i Dumans

2012-06-19

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 20120612 TID 11:0013:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att föredragande Pia Törsleff Hertzberg vid EU-nämndens kansli medges att närvara vid utskottets sammanträde i samband med föredragning om

2012-06-12

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 20120529 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:90 och motioner samt redogörelse 2011/12NR1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU9. S-MP-SD-

2012-05-29

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 20120510 TID 09:3011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Strategisk exportkontroll UU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:114 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU11. S-MP-SD- och V-ledamöterna

2012-05-10

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 20120508 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll 2011/12:30. 2 Kanslimeddelande Påmindes om att: utskottet tar emot tidigare utrikesutskottsledamöter i Templum, onsdagen

2012-05-28

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 20120424 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Departementsrådet Per-Arne Hjelmbom och kanslirådet Torsten Ericsson från utrikesdepartementet lämnade information om gemensam

2012-04-24

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120419 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utvidgningen av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken UU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2011/12:64 och motioner. Utskottet

2012-04-19

Finansutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 19 DATUM 2011-12-15 TID 10.30-11.52  11.55-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Om finansiell stabilitet Riksbankschef Stefan Ingves, generaldirektör Martin Andersson, finansinspektionen och finansmarknadsminister Peter Norman

2011-12-15