Dokument & lagar (110 träffar)

Finansutskottets protokoll 2011/12:52

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 52 DATUM 2012-08-28 TID 13:00-13:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att följande personer fick närvara vid punkt 2-3 från konstitutionsutskottets kansli: kanslichef Kristina Svartz från EU- nämndens kansli: kanslichef

2012-08-28

Finansutskottets protokoll 2011/12:55

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 55 DATUM Tisdag den 18 september 2012 TID Kl.09:00-10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef, Stefan Ingves Vice riksbankschef, Karolina Ekholm Ledamöternas frågor besvarades. 2 Nästa sammanträde

2012-09-18

Finansutskottets protokoll 2011/12:54

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 54 DATUM 2012-09-17 TID Kl. 15.15-15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Martin Brandorf från utredningstjänsten och Jesper Sundewall från Riksrevisionen hälsades välkomna som extra föredragande i utskottet under hösten. Utskottet beslutade

2012-09-17

Finansutskottets protokoll 2011/12:53

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 53 DATUM Måndag den 17 september 2012 TID Kl.13.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om ekonomisk politik i Sverige och EU den europeiska terminen. EU-kommissionär Olli Rehn höll ett inledande anförande och statssekreterare Susanne

2012-09-17

Finansutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 2 DATUM 2011-09-29 TID 10.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet godkände att följande riksdagstjänstemän närvarar under överläggningen: Från skatteutskottet Peder Brynolf, utskottsråd, Olof Åkerrén, föredragande, Eva Berggren,

2011-09-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 1 DATUM 2011-09-22 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Orföranden hälsade Per Bolund MP välkommen till utskottet Ordföranden i Finanskriskommittén, Thomas Franzén, kallas till sammanträde den 18 oktober för att redogöra för

2011-09-22

Finansutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 23 DATUM 2012-01-24 TID Kl 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om offentlig upphandling Statsrådet Stefan Attefall informerade och svarade på frågor om ändringar i de tre upphandlingsdirektiven. Medföljande tjänstemän från Socialdepartementet

2012-01-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 22 DATUM 2012-01-19 TID 10:30-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksbanksfullmäktige Ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Ordföranden hälsade

2012-01-19

Finansutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 25 DATUM 2012-02-02 TID 10:30-10:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Den polske kommissionären Lewandowski besöker riksdagen den 8 mars. Carl B Hamilton M och Per Bolund MP anmäldes att delta vid ett lunchmöte med kommissionären för att

2012-02-02

Finansutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 24 DATUM 2012-01-31 TID 10.50-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn FiU36 Utskottet fortsatte subsidiaritesprövningen av KOM 2011 877. Utskottet

2012-01-31

Finansutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 26 DATUM 2012-02-16 TID 10:30-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet godkände den preliminära ärende- och sammanträdesplanen. Utskottet beslutade att bjuda in följande personer till utskottets sammanträden, den 21/2: utredaren Anders

2012-02-16

Finansutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 7 DATUM torsdag den 27 oktober 2011 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmälda handlingar till utskottet: Yrkandesammanställning från allmänna motionstiden Preliminär ärende- och sammanträdesplan Brev till talmannen angående

2011-10-27

Finansutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 6 DATUM 2011-10-25 TID Kl 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förslag till direktiv och förordning om kreditinstitut och värdepappersbolag Utskottet överlade med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag

2011-10-25

Yttrande 2011/12:FiU3y

2011/12:FiU3y EU-kommissionens arbetsprogram 2012 Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU3y EU-kommissionens arbetsprogram 2012 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 15 december 2011 bl.a. finansutskottet möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2012, KOM2011 777 slutlig. Finansutskottet behandlar

2012-02-10

Yttrande 2011/12:FiU3y (pdf, 31 kB)

Finansutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 20 DATUM 2011-12-20 TID 13.30-13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde den preliminära ärende- och sammanträdesplanen för våren 2012. Utskottet beslutade angående följande sammanträden: 17 januari representanter för

2011-12-20

Finansutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 21 DATUM 2012-01-17 TID 11.00- 11.45 och 12.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lån till IMF Riksbankschef Stefan Ingves informerade och svarade på frågor om eventuellt lån till IMF för stöd till EU-länder. Medföljande från riksbanken

2012-01-17

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 20120320 TID 11:0012:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet FACLedamöternas

2012-03-20

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 20120228 TID 10:1511:10 11:1512:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ekologisk hållbarhet och miljövänlig tillväxt RIO +20 Biståndsminister Gunilla Carlsson, ambassadör Torgny Holmgren och departementsrådet Björn Andersson från Utrikesdepartementet

2012-02-28

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120223 TID 09:3010:50 10:5511:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition UU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2012-02-23

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 20120221 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om konfliktanalys Afghanistan Generalsekreterare Björn Holmberg från Swedepeace och forsknings- och programchefen Khibar Rassul från Cooperation for Peace and Unity CPAU

2012-02-21