Dokument & lagar (153 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 20120620 TID 08.00 08.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Maria Rosander,

2012-06-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 20120614 TID 08.00 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Republiken Guinea-Bissau Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga med lands-bygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av

2012-06-14

Yttrande 2011/12:MJU1y

2011/12:MJU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 18 oktober 2011 att ge övriga utskott tillfälle att lämna

2011-11-29

Yttrande 2011/12:MJU1y (pdf, 32 kB)

Finansutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 14 DATUM 2011-11-29 TID Kl 11.00-11.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna FiU3 Utskottet behandlade proposition 2011/12:1 utgiftsområde 25 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 27 Avgiften til

2011-11-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 12 DATUM Torsdag 2011-11-22 TID Kl. 11:00-11:40 1 11:45-12:00 2-5 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning

2011-11-22

Finansutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 13 DATUM 2011-11-24 TID Kl 10.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisorerna Riksrevisor Jan Landahl redovisade riksrevisionens granskningsplan 2011/12 och svarade på frågor. Jörgen Appelgren, Riksrevisionen redogjorde för

2011-11-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 18 DATUM 2011-12-13 TID 11.00- 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till direktiv och förordning om marknader för

2011-12-13

Finansutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 17 DATUM 2011-12-08 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar En föredragningspromemoria från kammarkansliet om förslag till ändringar av EU:s fördrag anmäldes inkommen till utskottet. 2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

2011-12-08

Finansutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 16 DATUM 2011-12-06 TID 11.00-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om statsskuldförvaltningen Riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Kommissionens

2011-12-06

Finansutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 15 DATUM 2011-12-01 TID Kl 10.30 10.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Susanne Ackum till sammanträdet tisdagen den 6 december kl 12.00 för att informera om aktuella frågor inom EU. 2 Riksrevisionens

2011-12-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att riksdagsstipendiat Mattias Gunnarsson får närvara under punkt 2 och 3. 2 EU- förslag om färdplanen för ett resurseffektivt

2011-11-17

Yttrande 2011/12:FiU2y

2011/12:FiU2y Scenkonstpensionerna Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU2y Scenkonstpensionerna Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 17 november 2011 att i enlighet med 4 kap. 8 första stycket andra meningen i riksdagsordningen ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över följande motioner om scenkonstpensionerna:

2011-11-25

Yttrande 2011/12:FiU2y (pdf, 38 kB)

Finansutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-11 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Henrik Paulander, EU-nämnden fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Aktuella EU-frågor Finansminister

2011-10-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111110 TID 08.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Mauritius Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga

2011-11-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111115 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen MJU8 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM 2011 634. Ärendet bordlades. 2 Ändring i lagen om tävling med hästdjur

2011-11-15

Finansutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 9 DATUM 2011-11-10 TID 09.0010.50 1-2 11.00-11.50 3-6 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves informerade och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. 10.50-11.00 Ajournering 2

2011-11-10

Finansutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 8 DATUM 2011-11-08 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av ränteexperter Analyschef Cecilia Skingsley, Swedbank, och professor Harry Flam, Stockholms  universitet, informerade utskottet och svarade på frågor om penningpolitiken.

2011-11-08

Finansutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 10 DATUM 2011-11-15 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslöt att kalla Riksbankschef Stefan Ingves och Generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektion till offentlig utfrågning torsdag den 15 december för att

2011-11-15

Finansutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 11 DATUM Torsdag 2011-11-17 TID Kl. 10:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla riksbankschef Stefan Ingves och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson till en öppen utfrågning den 15 december

2011-11-17

Yttrande 2011/12:UU4y

2011/12:UU4y Nordisk stridsgrupp 2015 Utrikesutskottets yttrande 2011/12:UU4y Nordisk stridsgrupp 2015 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2012 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:84 och den motion som har väckts med anledning

2012-05-02

Yttrande 2011/12:UU4y (pdf, 30 kB)