Dokument & lagar (167 träffar)

Socialutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20111206 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:12 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet behandlade motioner om organdonation. Ärendet bordlades. 3 Samordning av stöd

2011-12-06

Socialutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111201 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av SMER Professor Daniel Tarschys och Daniel Brattgård, ordförande resp. sakkunnig i SMER, informerade om organdonationsfrågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2011-12-01

Socialutskottets protokoll 2011/12:15

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Kvaliteten i äldreomsorgen Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den 20 december Bilagor: 1. Närvarolista

2011-12-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20111213 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet 2011/12:13 2 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2011-12-13

Socialutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111129 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:9 och 2011/12:10 2 Anslag inom utgiftsområde 9 SoU1 Utskottet fortsatte behandla proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen

2011-11-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20111220 TID 08.1508.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:14 och 2011/12:15 2 Organdonationsfrågor SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om organdonation. Utskottet

2011-12-20

Socialutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111117 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Lars-Erik Holm, generaldirektör och Per-Anders Sunesson, avdelningschef, tillsynsavdelningen, informerade om dels tillsyn av äldreomsorg dels organdonationsfrågor

2011-11-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11:0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Myndigheten för vårdanalys Fredrik Lennartsson, myndighetschef, informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Information

2011-11-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:10

SOCIALUTSKOTTET  PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-24 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning. Utskottet höll en öppen utfrågning om Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad Program med uppgift om deltagare bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Justeras den

2011-11-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 14 DATUM 2011-11-29 TID Kl 11.00-11.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna FiU3 Utskottet behandlade proposition 2011/12:1 utgiftsområde 25 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 27 Avgiften til

2011-11-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 12 DATUM Torsdag 2011-11-22 TID Kl. 11:00-11:40 1 11:45-12:00 2-5 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning

2011-11-22

Finansutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 13 DATUM 2011-11-24 TID Kl 10.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisorerna Riksrevisor Jan Landahl redovisade riksrevisionens granskningsplan 2011/12 och svarade på frågor. Jörgen Appelgren, Riksrevisionen redogjorde för

2011-11-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 18 DATUM 2011-12-13 TID 11.00- 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till direktiv och förordning om marknader för

2011-12-13

Finansutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 17 DATUM 2011-12-08 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar En föredragningspromemoria från kammarkansliet om förslag till ändringar av EU:s fördrag anmäldes inkommen till utskottet. 2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

2011-12-08

Finansutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 16 DATUM 2011-12-06 TID 11.00-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om statsskuldförvaltningen Riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Kommissionens

2011-12-06

Finansutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 15 DATUM 2011-12-01 TID Kl 10.30 10.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Susanne Ackum till sammanträdet tisdagen den 6 december kl 12.00 för att informera om aktuella frågor inom EU. 2 Riksrevisionens

2011-12-01

Yttrande 2011/12:SoU2y

2011/12:SoU2y Snus Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU2y Snus Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 25 oktober 2011 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna N319 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP och N401 av Kenneth G Forslund S om exportförbudet för snus. Socialutskottet begränsar

2011-12-21

Yttrande 2011/12:SoU2y (pdf, 32 kB)

Yttrande 2011/12:FiU2y

2011/12:FiU2y Scenkonstpensionerna Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU2y Scenkonstpensionerna Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 17 november 2011 att i enlighet med 4 kap. 8 första stycket andra meningen i riksdagsordningen ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över följande motioner om scenkonstpensionerna:

2011-11-25

Yttrande 2011/12:FiU2y (pdf, 38 kB)

Finansutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-11 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Henrik Paulander, EU-nämnden fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Aktuella EU-frågor Finansminister

2011-10-11

Socialutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20111011 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Karin Nordström från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

2011-10-11