Dokument & lagar (111 träffar)

Finansutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 14 DATUM 2011-11-29 TID Kl 11.00-11.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna FiU3 Utskottet behandlade proposition 2011/12:1 utgiftsområde 25 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 27 Avgiften til

2011-11-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 12 DATUM Torsdag 2011-11-22 TID Kl. 11:00-11:40 1 11:45-12:00 2-5 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning

2011-11-22

Finansutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 13 DATUM 2011-11-24 TID Kl 10.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisorerna Riksrevisor Jan Landahl redovisade riksrevisionens granskningsplan 2011/12 och svarade på frågor. Jörgen Appelgren, Riksrevisionen redogjorde för

2011-11-24

Finansutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 18 DATUM 2011-12-13 TID 11.00- 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till direktiv och förordning om marknader för

2011-12-13

Finansutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 17 DATUM 2011-12-08 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar En föredragningspromemoria från kammarkansliet om förslag till ändringar av EU:s fördrag anmäldes inkommen till utskottet. 2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

2011-12-08

Finansutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 16 DATUM 2011-12-06 TID 11.00-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om statsskuldförvaltningen Riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Kommissionens

2011-12-06

Finansutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 15 DATUM 2011-12-01 TID Kl 10.30 10.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Susanne Ackum till sammanträdet tisdagen den 6 december kl 12.00 för att informera om aktuella frågor inom EU. 2 Riksrevisionens

2011-12-01

Yttrande 2011/12:FiU2y

2011/12:FiU2y Scenkonstpensionerna Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU2y Scenkonstpensionerna Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 17 november 2011 att i enlighet med 4 kap. 8 första stycket andra meningen i riksdagsordningen ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över följande motioner om scenkonstpensionerna:

2011-11-25

Yttrande 2011/12:FiU2y (pdf, 38 kB)

Finansutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-11 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Henrik Paulander, EU-nämnden fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Aktuella EU-frågor Finansminister

2011-10-11

Finansutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 9 DATUM 2011-11-10 TID 09.0010.50 1-2 11.00-11.50 3-6 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves informerade och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. 10.50-11.00 Ajournering 2

2011-11-10

Finansutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 8 DATUM 2011-11-08 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av ränteexperter Analyschef Cecilia Skingsley, Swedbank, och professor Harry Flam, Stockholms  universitet, informerade utskottet och svarade på frågor om penningpolitiken.

2011-11-08

Finansutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 10 DATUM 2011-11-15 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslöt att kalla Riksbankschef Stefan Ingves och Generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektion till offentlig utfrågning torsdag den 15 december för att

2011-11-15

Finansutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 11 DATUM Torsdag 2011-11-17 TID Kl. 10:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla riksbankschef Stefan Ingves och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson till en öppen utfrågning den 15 december

2011-11-17

Yttrande 2011/12:UU4y

2011/12:UU4y Nordisk stridsgrupp 2015 Utrikesutskottets yttrande 2011/12:UU4y Nordisk stridsgrupp 2015 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2012 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:84 och den motion som har väckts med anledning

2012-05-02

Yttrande 2011/12:UU4y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2011/12:FiU6y

2011/12:FiU6y Ökad säkerhet i domstol Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU6y Ökad säkerhet i domstol Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 12 april 2012 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över två motioner som väckts med anledning av proposition 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol. Motionerna

2012-04-27

Yttrande 2011/12:FiU6y (pdf, 28 kB)

Yttrande 2011/12:FiU4y

2011/12:FiU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Finansutskottets yttrande 2011/12:FiU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 29 mars 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse

2012-04-26

Yttrande 2011/12:FiU4y (pdf, 144 kB)

Finansutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-03-22 TID 10:30-10:38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Edip Noyan M välkommen till utskottet. 2 Riksbankens förvaltning 2011 FiU23 Utskottet fortsatte behandlingen av framställningarna 2011/12:RB1, RB2 och

2012-03-23

Finansutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-03-20  TID kl.11:00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från VINNOVA om finansmarknadsforskning m.m. Generaldirektör Charlotte Brogren Dr. Peter Svensson, Dr. Marieke Bos och Professor Per Strömberg informerade utskottet och

2012-03-20

Finansutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 29 DATUM 2012-03-01 TID 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Fredrik Olovsson S valdes till vice ordförande i finansutskottet. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att begära hos talmannen att finansutskottet får skicka

2012-03-01

Finansutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 31 DATUM 2012-03-15 TID 09.30-11.50  Förstakammarsalen NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning Finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Stefan Ingves, Riksbankschef Martin Andersson, generaldirektör Finansinspektionen Annika Falkengren,

2012-03-15