Dokument & lagar (119 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 201505-19 TID 11:0011:10 11:15-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen under 2014 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:65 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU10.

2015-05-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 201505-07 TID 08:00-09:00 09:2510:30 10:3511:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Östliga partnerskapet Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Martin Hagström, politisk sakkunnig Laila Naraghi, samtliga UD, lämnade information om Östliga

2015-05-07

Yttrande 2014/15:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU2y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 19 april 2015 inbjudit övriga utskott att senast den 26 maj 2015 yttra sig över vårändringsbudgeten för 2015 och årsredovisningen för staten för 2014 prop. 2014/15:99, skr. 2014/15:101 samt därtill

2015-05-28

Yttrande 2014/15:UU2y (pdf, 106 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 20150416 TID 09:3011:10 11:1512:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Information inför utrikesrådet från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Andrés Jato och kansliråd Cecilia Tamm samtliga Utrikesdepartementet.

2015-04-16

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 20150526 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av EU:s grannskapspolitik ENP UU18 Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtandet. Utskottet justerade utlåtande 2014/15:UU18 SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Yttrande

2015-05-26

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 20150521 TID 09:3011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU9 M-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel

2015-05-21

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-07-17 TID 11:0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Statssekreterare Hans Dahlgren, utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD, departementsråd Robert Rydberg, UD, departementsråd Andrés Jato, politiskt

2015-07-17

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 20150617 TID 08:0010:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35 och besöksprotokoll 2014/15:8, 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2015

2015-06-17

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 20150407 TID 11:0012:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om Sveriges kandidatur till NF:s säkerhetsråd Ambassadör Anna-Karin Eneström och departementssekreterare Sandra Thorsson, båda Utrikesdepartementet, lämnade information om Sveriges

2015-04-07

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 20150326 TID 08:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 IS och Ukraina Information om IS och Ukraina från generalmajor Gunnar Karlsson, chef för MUST med medarbetare. Tillsammans med FöULedamöternas frågor besvarades. 2 Sammansatt utrikes- och

2015-03-26

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 20150319 TID 09:4512:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interparlamentariska unionen UU12 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2015/15:RS3. Ärendet bordlades. 2 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet UU13 Utskottet

2015-03-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 20150318 TID 11:0013:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av ramorganisationernas verksamhet Annica Sohlström, Förum Syd, Anneli Rogeman, We Effect, samt Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommittén lämnade information om ramorganisationernas

2015-03-18

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 20150312 TID 08:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd Information om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd från utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör

2015-03-12

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 20150205 TID 09:3011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen om vissa internationella sanktioner UU3 Utskottet behandlade proposition 2014/15:30. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU3. 2 Inför utrikesrådet

2015-02-05

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 20150129 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens skrivelse 2014/15:24 om Riksrevisionens rapport om Swedfund AB Statssekreteraren Eva Lindström, departementsrådet Magnus Skåninger, kanslirådet Lotta Mellström samtliga Näringsdepartementet

2015-01-29

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 20141119 TID 09:0015:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 UD:s ekonomi m.m. Kabinettssekreterare Annika Söder, expeditionschef Fredrik Jörgensen och biträdande enhetschef för Planeringsstaben Håkan Nyberg, samtliga UD, lämnade information om UD:s

2014-11-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 20141211 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:UU2. SD- och V-ledamöterna anmälde

2014-12-11

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 20141125 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internationellt bistånd introduktion Biträdande enhetschef Anna M Westerholm, departementsråd Per Örnéus, biträdande enhetschef Hans Lundquist och departementsråd Helen Eduards, samtliga

2014-11-25

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-28 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Information inför extra utrikesråd FAC den 29 januari från UD:s kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Cecilia Tamm, utrikesråd Torbjörn

2015-01-28

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 20150115 TID 09:3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Stefan Gullgren, kansliråd Cecilia Tamm, politisk sakkunnig Laila Naraghi och ambassadör Ann Dismorr samtliga UD,

2015-01-15