Dokument & lagar (82 träffar)

Yttrande 2011/12:UU4y

2011/12:UU4y Nordisk stridsgrupp 2015 Utrikesutskottets yttrande 2011/12:UU4y Nordisk stridsgrupp 2015 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2012 att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:84 och den motion som har väckts med anledning

2012-05-02

Yttrande 2011/12:UU4y (pdf, 30 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120412 TID 08:3010:20 10:3011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:26. 2 Kanslimeddelande Informerades om att: handläggare Sara Sjölén har återkommit i tjänst från

2012-04-12

Yttrande 2011/12:UU2y

2011/12:UU2y Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken Utrikesutskottets yttrande 2011/12:UU2y Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken Till finansutskottet Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2012 prot. 2011/12:32 att bereda utrikesutskottet tillfälle

2012-04-23

Yttrande 2011/12:UU2y (pdf, 49 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120329 TID 09:3009:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, faktapromemoria 2011/12:FPM83 och kommissionsmeddelande KOM2011 886. Utskottet justerade

2012-03-29

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120327 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hållbar utveckling RIO +20 Biståndsminister Gunilla Carlsson, departementsrådet Erik Korsgren, kanslirådet Anna Holmryd, departementssekreterare Martin Mossberg och politiskt sakkunnige

2012-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20120126 TID 08:0009:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Swedfunds verksamhet Statssekreterare Hanna Hellquist tillsammans med politiskt sakkunnige Anna Lidbom och departementssekreterare Anna Centerstig från Utrikesdepartementet, styrelseordförande

2012-01-26

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 20120124 TID 11:0012:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Svenska bidrag till internationella insatser Statssekreterare Hanna Hellquist, departementsrådet Peter Ericsson och departementssekreterare Karin Wallensteen, samtliga Utrikesdepartementet,

2012-01-24

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20120119 TID 09:3011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet

2012-01-19

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20111215 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:12. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: utskottets tidsplan för januari-mars sänds ut elektroniskt under

2011-12-15

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111201 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet Anders Hagelberg, kanslirådet Kristin Forsgren Bengtsson och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga

2011-12-01

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111129 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:10. 2 Kanslimeddelanden Anmäldes att: Riksdagens framtidsdagar äger rum den 26 januari 2012 och programmet

2011-11-29

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 20111124 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Följande ledamöter valdes i utskottet att vara deputerade och suppleanter i det sammansatta utrikes-

2011-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU1. MP- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

2011-11-22

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111115 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken UU5 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2011 303. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:UU5. S-MP, SD- och V-ledamöterna anmälde

2011-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111110 TID 09:3010:35 10:4011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige Sara Malmgren,

2011-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111108 TID 11:0011:50 12:0513:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till

2011-11-08

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 20111025 TID 11:0012:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gemensam EU-position om biståndseffektivitet Utskottet överlade enligt RO 10:4 med statsrådet Gunilla Carlsson om: KOM2011 541 Förslag till EU:s gemensamma ståndpunkt vid det fjärde högnivåforumet

2011-10-25

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 20111018 TID 11:0013:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, redogörelse 2010/11:NR, skrivelse 2010/11:90 och motioner samt faktapromemoria 2011/12:FPM1. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-10-18

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 20111013 TID 09:3010:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:2. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: statsrådet Gunilla Carlsson och utrikesminister Carl Bildt deltar

2011-10-13

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20111005 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige

2011-10-05