Dokument & lagar (82 träffar)

Yttrande 1990/91:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1990/91:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1990-10-31 berett utrikesutskottet tillfalle att yttra sig över regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU1 (pdf, 62 kB)

Yttrande 1990/91:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har med remiss 1991-05-02 berett utrikesutskottet tillfalle att avge yttrande över proposition 1990/91:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU4 (pdf, 179 kB)