Dokument & lagar (129 träffar)

Yttrande 2010/11:UU2y

2010/11:UU2y Subsidiaritetsprövningen i riksdagen Utrikesutskottets yttrande 2010/11:UU2y Subsidiaritetsprövningen i riksdagen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 oktober att ge övriga utskott tillfälle att senast den 18 november 2010 ge de eventuella kommentarer som respektive utskott

2010-11-23

Yttrande 2010/11:UU2y (pdf, 32 kB)

Yttrande 2010/11:UU1y

2010/11:UU1y Utrikesförvaltningen Utrikesutskottets yttrande 2010/11:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid ett sammanträde den 2 november 2010 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposition 2010/11:1 utgiftsområde 1 Rikets styrelse och motioner.

2010-11-23

Yttrande 2010/11:UU1y (pdf, 71 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 20110217 TID 09:3011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2010 623. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2010/11:UU11. S-MP-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

2011-02-17

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 20110215 TID 11:0011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:17. 2 Meddelanden och administrativa frågor Anmäldes att: proposition 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenkontroll

2011-02-15

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 20110210 TID 10:0010:20 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:16. 2 Viss vapenexport Generaldirektör Andreas Ekman Duse och stf. generaldirektör Jan-Erik Lövgren

2011-02-10

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 20110201 TID 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:15. 2 Meddelanden och administrativa frågor Anmäldes att: inbjudan till Kungliga Krigsvetenskapsakademiens

2011-02-01

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 20110127 TID 09:3011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato, och kanslirådet Kristin Forsgren Bengtsson, samtliga UD, lämnade information

2011-01-27

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110120 TID 09:1010:40 11:0012:10 13:1014:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade besöksprotokoll nr 2010/11:1-8 och sammanträdesprotokoll nr 2010/11:12-13. 2 Kommissionens arbetsprogram UU11 Utskottet

2011-01-20

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 20101221 TID 08:3009:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen m.m. Utrikesminister Carl Bildt, kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet Tove Friberg, pressekreterare Anna Charlotta Johansson och politisk sakkunnige

2010-12-21

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 20101216 TID 09:3009:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Grönbok om EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2010 586. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2010/11:UU4. 2 Sidas stöd till

2010-12-16

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101209 TID 09:3010:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet Martin Rahm, samtliga UD,

2010-12-09

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 20101202 TID 09:3009:55 10:3011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Grönbok om EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden UU4 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2010 586. Ärendet bordlades. 2 Sidas stöd till kapacitetsutveckling UU5 Utskottet

2010-12-02

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201011-30 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sidas stöd till kapacitetsutveckling Information lämnades av: riksrevisor Claes Norgren, granskningsenhetschef Gina Funnemark och revisionsdirektör Charlotta Edholm från Riksrevisionenöverdirektör

2010-11-30

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 201011-25 TID 09:3009:55 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:UU1.

2010-11-25

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 201011-23 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Biståndsminister Gunilla Carlsson informerade om Sveriges internationella utvecklingssamarbete utgiftsområde 7Ledamöternas frågor besvarades. 2 Justering av protokoll

2010-11-23

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101118 TID 09:3011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot motion 2010/11:MJ328 yrkande 1 av Désirée Pethrus Engström och Robert Halef KDDenna paragraf förklarades

2010-11-18

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101116 TID 11:0012:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Budgetramarna för utgiftsområde 5 och 7 UU3y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till

2010-11-16

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 20101109 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Per Örnéus och kanslirådet Anders Wahlberg från UD lämnade information inför G20-mötet i Seoul 11-12 november. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Justering

2010-11-09

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 20101021 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att tjänstemän vid EU-nämnden under riksmötet 2010/11 medges att närvara vid utskottets sammanträden i samband med föredragningar inför FAC/GAC

2010-10-21

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101014 TID 09:3010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll nr 2010/11:1. 2 Utskottets arbetsordning Utskottet godkände förslag till arbetsordning. 3 Information om utskottets sammanträdesplan

2010-10-14