Dokument & lagar (176 träffar)

Yttrande 2015/16:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU2y Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 20 oktober 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin

2015-11-13

Yttrande 2015/16:UU2y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2015/16:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:1 utgiftsområde 1 och motioner i de delar som berör utrikesförvaltningen.

2015-11-06

Yttrande 2015/16:UU1y (pdf, 141 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 20160607 TID 11:0012:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning tillsammans med skatteutskottet om Politiken för global utveckling skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning Information om frågor rörande skatters

2016-06-07

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:40

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 20160526 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2015/16:115 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU10. M-SD-V-L-och KD-ledamöterna

2016-05-26

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:39

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 20160523 TID 09:3010:27 10:3311:25 15:0015:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Europarådet UU13 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2015/16:ER1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU13. SD-ledamöterna anmälde en reservation.

2016-05-23

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 20160510 TID 11:0012:26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 2 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska Unionen

2016-05-10

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 20160426 TID 11:0013:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Biståndsanalys 2016 m.m. Information om biståndsanalys 2016 och rapporten om styrningsfrågor relaterade till biståndet från ordförande Lars Heikensten, utredningssekreterare Jan Pettersson

2016-04-26

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 20160421 TID 08:00 09:10 09:40 10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansieringen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd Information om finansieringen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd från utrikesminister Margot Wallström,

2016-04-21

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 20160428 TID 09:3010:25 10:3012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mellanöstern och Nordafrika UU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU12. M-SD-C-V-L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

2016-04-28

Yttrande 2015/16:UU5y

Utrikesutskottets yttrande 2015/16:UU5y Vårändringsbudget  Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 prop. 2015/16:99 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av den.

2016-05-27

Yttrande 2015/16:UU5y (pdf, 133 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 20160512 TID 09:3009:55 10:0010:15 10:5011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Sammanträdet ajournerades kl. 09:55 och återupptogs kl. 10:00. 1

2016-05-12

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-08 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken ENP UU5 Utskottet fortsatte granskningen av JOIN2015 50 final. Utskottet justerade utlåtande 2015/16:UU5. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

2015-12-08

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-03 TID 09:30-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU2. M-SD-C-V-L- och KD-ledamöterna

2015-12-03

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-01 TID 11:0012:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2015-12-01

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 09:3011:25 11:3512:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020 UU6 Utskottet fortsatte granskningen av samrådsdokumentet

2015-11-19

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 20160119 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens skrivelser om regeringens exportstrategi och politik för hållbart företagande Information om Regeringens skrivelse om Regeringens exportstrategi 2014/15:48 samt Politik för hållbart

2016-01-19

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-14 TID 09:3010:40 10:45-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 FN:s säkerhetsresolution 1325 UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:UU9. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2016-01-14

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 20160126 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens arbete med SRHR-frågor Information om regeringens arbete med SRHR-frågor från statssekreterare Ulrika Modéer, ambassadör för global hälsa Lennarth Hjelmåker, kansliråd Anna Wrange,

2016-01-26

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 201602-04 TID 10:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjort och föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet. Information

2016-02-04

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 201602-02 TID 11:0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2016 UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2015 610 final. Utskottet justerade utlåtande 2015/16:UU4. SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S-M-C-MP-L-och

2016-02-02