Dokument & lagar (143 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-10 TID Kl. 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm och pressekreterare Thomas Andersson, båda från Trafikverket, informerade om anslagstilldelningen till trafikens infrastruktur och aktuella

2011-11-10

Civilutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-13 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10 2 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2010/11:163 och

2011-12-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2011-12-13 TID 11.0011.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Procedurfrågor vid fördragsändringar m.m. Kanslichefen meddelade att företrädare från Regeringskansliet kommer till utskottet torsdagen den 15 december 2011. 2 Justering av protokoll

2011-12-13

Trafikutskottets protokoll 2011/12:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-12-01 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om FFI-programmet Torbjörn Biding, från Trafikverket, Joakim Tiséus, från Vinnova, Anders Lewald, från Energimyndigheten, Urban Wass, från AB Volvo, Tord Hermansson, från Volvo

2011-12-01

Trafikutskottets protokoll 2011/12:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-11-29 TID Kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet behandlade proposition 2011/12:1, skr. 2010/11:139, skr. 2010/11:141 och motioner.

2011-11-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-13 TID 09.0009.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats 196 motioner från allmänna motionstiden. 2 Sammanträdesplan hösten 2011 Kanslichefen anmälde utsänd

2011-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-10-11 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:44. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen

2011-10-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-04-19 TID 10.5711.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:38. 2 Anmälning Kanslichefen anmälde att justitieutskottet har beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle

2012-04-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 2012-04-24 TID 11.0011.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats förslagspunkterna 28 i proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition. 2 Extra suppleant

2012-04-24

Civilutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-19 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Ersättningsrätt CU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande

2012-04-19

Civilutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-22 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning CU20 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:46. Utskottet

2012-03-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-03-27 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven C.T. får närvara vid dagens sammanträde utom vid 5. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:33. 3 Kompletteringsval

2012-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-03-22 TID 09.0010.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna H.K. och J.S. får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:32. 3 Kompletteringsval

2012-03-22

Yttrande 2011/12:KU6y

2011/12:KU6y De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU6y De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 13 mars att ge konstitutionsutskottet

2012-04-23

Yttrande 2011/12:KU6y (pdf, 41 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 2012-04-17 TID 11.1812.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:36 och 2011/12:37. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Johnny Skalin SD har utsetts som suppleant i utskottet

2012-04-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM 2012-04-12 TID 08.3008.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:35. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2011/12:RS4 Redogörelse

2012-04-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36 DATUM 2012-04-10 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven M.E. får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 8 och 9 på föredragningslistan. 2 Leveransplikt för elektroniskt material

2012-04-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-03-29 TID NÄRVARANDE 08.3008.42 09.0011.55 Se bilaga 1 1 Tillägg till kallelse Utskottet beslutade att lägga till punkt 1 b. Anmälningar och punkt 2 b. Övriga frågor på föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Utskottet

2012-03-29

Civilutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-29 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Konsumenträtt CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Anmäldes i ärendet inkomna skrivelser från Näringslivets

2012-03-29

Civilutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-04-17 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl, Justitiedepartementet, informerade om förordningsförslaget

2012-04-17