Dokument & lagar (143 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-29 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om framtidens godstrafikfrågor. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga

2012-03-29

Trafikutskottets protokoll 2011/12:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Sjöfart TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU9. Reservationer anmäldes

2012-03-27

Trafikutskottets protokoll 2011/12:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-20 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Bussbranschens Riksförbund Förbundsordförande Tomas Wallin och förbundsdirektör Anna Grönlund, båda från Svenska Bussbranschens Riksförbund, informerade om aktuella

2012-03-20

Civilutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-25 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3 med den ändringen att den beslutade studieresan till Oslo äger rum den 58 februari 2012. 2 Budgetpropositionen CU1y Utskottet

2011-10-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-25 TID 11.0213.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, administrative direktören Per Bengtsson och ekonomichefen Katrin Gramenius lämnade information och svarade

2011-10-25

Civilutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-18 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2 2 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor CU3 Utskottet behandlade proposition 2010/11:149

2011-10-18

Yttrande 2011/12:KU3y

2011/12:KU3y Höständringsbudget för 2011 Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU3y Höständringsbudget för 2011 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 samt de motioner

2011-10-24

Yttrande 2011/12:KU3y (pdf, 19 kB)

Yttrande 2011/12:KU1y

2011/12:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 om

2011-10-24

Yttrande 2011/12:KU1y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2011/12:CU1y

2011/12:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2011/12:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2011-10-25

Yttrande 2011/12:CU1y (pdf, 66 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-20 TID 09.0009.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av motion från KrU Utskottet beslutade att från kulturutskottet ta emot motion 2011/12:Kr221 av Lennart Axelsson SDenna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2

2011-10-20

Trafikutskottets protokoll 2011/12:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-25 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredare Nils-Gunnar Billinger samt huvudsekreterare Bengt Jäderholm informerade om utredningen Medfinansiering av transportinfrastruktur

2011-10-25

Trafikutskottets protokoll 2011/12:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-20 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet Byabuss Henric Fuchs, projektledare, från RTS Rural Transport Solutions och Björn Sundelin, t.f. verksamhetschef, Regional Utveckling i Landstinget Västernorrland, informerade

2011-10-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-18 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor, information Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om ett avtal mellan EU:s medlemsstater om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade

2011-10-18

Yttrande 2011/12:KU2y

2011/12:KU2y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU2y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG Till justitieutskottet Justitieutskottet

2011-10-28

Yttrande 2011/12:KU2y (pdf, 43 kB)

Yttrande 2011/12:TU1y

2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU1y Utvärderingsrapport om trafikdatalagringsdirektivet Till justitieutskottet Justitieutskottet gav den 14 juni bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

2011-10-31

Yttrande 2011/12:TU1y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2011/12:TU3y

2011/12:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2011/12:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har begärt att övriga utskott yttrar sig över regeringens skrivelse 2011/12:75

2012-05-04

Yttrande 2011/12:TU3y (pdf, 33 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 2012-04-26 TID 09.0009.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:39 och 2011/12:40. 2 Vårändringsbudget 2012 och årsredovisning för staten Kanslichefen anmälde att finansutskottet

2012-04-26

Yttrande 2011/12:KU8y

2011/12:KU8y En reformerad mutbrottslagstiftning Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU8y En reformerad mutbrottslagstiftning Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 17 april 2012 att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 3 maj 2012 yttra sig över motion 2011/12:Ju16 yrkande 2.

2012-05-04

Yttrande 2011/12:KU8y (pdf, 68 kB)

Yttrande 2011/12:KU7y

2011/12:KU7y Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget Stabilitetsmekanism för euroländer Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU7y Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget Stabilitetsmekanism för euroländer Till finansutskottet

2012-05-04

Yttrande 2011/12:KU7y (pdf, 60 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-05-03 TID 10.0010.29 10.4511.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Radio- och tv-frågor KU16 Företrädare för MTG lämnade information och svarade på frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. 3 Inkomna

2012-05-03