Dokument & lagar (258 träffar)

Civilutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-26 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2010/11:163

2012-04-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:51 DATUM 2012-09-18 TID 10.0010.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Lena Sommestad S välkommen som suppleant i utskottet. 2 Nya medarbetare på kansliet Utskottet hälsade föredragande Hans Hegeland och utskottsassistenten

2012-09-18

Civilutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-11 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:1. 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att föredraganden Roger Berggren från närings-utskottets kansli fick

2011-10-11

Trafikutskottets protokoll 2011/12:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-11 TID Kl. 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:1. 2 Säkerställande av flyg- och sjöräddningstjänst TU2 Utskottet behandlade proposition 2011/12:11. Ärendet bordlades. 3 Godkännande

2011-10-11

Civilutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslaget till Europaparlamentets

2011-09-20

Trafikutskottets protokoll 2011/12:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-27 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade dels inför rådsmöte den 6 oktober 2011 för EU:s transportministrar,

2011-09-27

Civilutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-01-26 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:13 2 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision CU21 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2012-01-26

Civilutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2012-01-19 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:12 2 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:12

2012-01-19

Civilutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-01-31 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk m.fl.Utbildningsdepartementet, informerade utskottet

2012-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-01-31 TID 11.0611.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:21 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av skrivelse

2012-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-01-24 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A.B.till ledamoten Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden under 14 dagar, riksdagsstipendiaten Mattias Gunnarsson

2012-01-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-02-14 TID 11.0012.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att departementssekreterare Moa Lagercrantz, UD, får närvara under 2. 2 Information inför utskottsresa Ambassadör Ms MD Marasha, Sydafrikas

2012-02-14

Civilutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-14 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:16. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren

2012-02-14

Civilutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5 2 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:164. Utskottet

2011-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-10.11 10.56-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden och föredragande Katarina Stenmark från finansutskottet får närvara under

2011-12-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-01-19 TID 09.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att föredragande Katarina Stenmark, finansutskottet, kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Henrik Paulander, EU-nämnden, får närvara under

2012-01-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-01-17 TID 11.0011.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2011/12:51 Några begravningsfrågor och idag hänvisas EU-dokumenten Förslag till rådets

2012-01-17

Civilutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-15 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget

2011-12-15

Yttrande 2011/12:CU2y

2011/12:CU2y Barnfattigdom Civilutskottets yttrande 2011/12:CU2y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet har gett bl.a. civilutskottet tillfälle att senast den 25 januari 2012 yttra sig över ett antal motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna motionstiden i de delar de berör utskottets beredningsområde.

2012-01-19

Yttrande 2011/12:CU2y (pdf, 32 kB)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-08 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om järnvägens vinterberedskap för person- och godstrafik Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag

2011-12-08