Dokument & lagar (291 träffar)

Yttrande 2015/16:KU7y

Konstitutionsutskottets yttrande 2015/16:KU7y Skolväsendet Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 3 mars 2016, inom ramen för beredningen av motioner i betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet, att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över angivandet av tidsgränser i tillkännagivanden

2016-04-06

Yttrande 2015/16:KU7y (pdf, 199 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-03 TID 9.009.25 9.5510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2015/16:PN1 Verksamhetsredogörelse

2016-03-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-03-01 TID 11.0011.35 11.4512.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Kanja Berg från EU-nämndens kansli och föredragande Anna Rune från socialutskottets kansli fick närvara under

2016-03-01

Trafikutskottets protokoll 2015/16:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-25 TID Kl. 10.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om elvägar Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Stefan Tongur, forskare KTH, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI

2016-02-25

Trafikutskottets protokoll 2015/16:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-11 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Överlämnande av motionsyrkanden Utskottet överlämnade till skatteutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande,

2016-02-11

Trafikutskottets protokoll 2015/16:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-09 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman med medarbetare informerade om Sverigeförhandlingen. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-09

Trafikutskottets protokoll 2015/16:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-04 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Näringsdepartementet informerade om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll

2016-02-04

Trafikutskottets protokoll 2015/16:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Regeringskansliet informerade om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-02-25 TID 9.009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att ta emot motion 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. S yrkande 1 från

2016-02-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-02-23 TID 11.0011.11 12.0512.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet förutom vid punkterna 23 och 24 på den särskilda

2016-02-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-02-11 TID 9.009.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden välkomnade Kalina Lindahl från riksdagens utredningstjänst som extra föredragande i kansliet under vårens granskning. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-02-09 TID 11.0011.10 12.0112.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26 2 Internationell konferens Kanslichefen anmälde en inbjudan till interparlamentarisk konferens om bekämpning

2016-02-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-19 TID 9.009.29 10.1510.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Åtalsanmälan dnr 3457-2014/15 Skrivelsen innefattar anmälan mot en justitieombudsman. Ärendet föredrogs.

2015-11-19

Civilutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:12. Utskottet

2015-11-05

Trafikutskottets protokoll 2015/16:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-05-10 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om luftfarten och hållbarhetsaspekter Forskare Jonas Åkerman från KTH informerade om luftfarten och klimatutmaningen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:36.

2016-05-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-04-28 TID Kl. 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från föreningen Svensk Sjöfart Vd Pia Berglund och miljöchef Fredrik Larsson från föreningen Svensk Sjöfart informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-04-28

Trafikutskottets protokoll 2015/16:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-26 TID Kl. 11.00 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen TU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande

2016-04-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-04-21 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska regionala flygplatser SRF Vd Peter Larsson från regionala flygplatser SRF informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33.

2016-04-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:49

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:49 DATUM 2016-05-12 TID 8.308.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:48. 2 Vissa begravningsfrågor KU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:95 och motioner. Utskottet

2016-05-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:48

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:48 DATUM/TID 2016-05-09 13.0013.04 2016-05-10 8.009.07 11.2911.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internat Kanslichefen anmälde hålltider m.m. för internatet den 910 maj 2016. 2 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2015/16:45. 3 Justering

2016-05-09