Dokument & lagar (161 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM40 KOM(2012) 595

FPM20121340 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM40 Biodrivmedel och indirekt förändrad markanvändning ILUC Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 595 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM40 KOM(2012) 595 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM39 KOM(2012) 702

FPM20121339 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM39 Skydd för företagen mot vilsledande marknadsföring Justitiedepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 702 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Skydda företagen

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM39 KOM(2012) 702 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM38 KOM(2012) 643

FPM20121338 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM38 Förordning om fluorerade växthusgaser Miljödepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 643 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser Tidigare faktapromemoria i ärendet: Förordning om fluorerade växthusgaser

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM38 KOM(2012) 643 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM37 Meddelande för en väl fungerande marknad för energi Näringsdepartementet 2012-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 663 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén För en väl fungerande marknad

2012-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM36 KOM (2012) 669

FPM20121336 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM36 Meddelande om en ny syn på utbildning Utbildningsdepartementet 2012-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 669 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny syn på utbildning:

2012-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM36 KOM (2012) 669 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM35 KOM (2012) 752

FPM20121335 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM35 Kommissionens integrationsrapport om den inre marknaden Utrikesdepartementet 2012-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2012 752 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Centralbanken, Ekonomiska och Sociala kommittén, Regionkommittén

2012-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM35 KOM (2012) 752 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM34 KOM (2012) 671

FPM20121334 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM34 Utveckling av relationer mellan EU och rymdorganisationen ESA Utbildningsdepartementet 2012-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 671 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Upprättande av lämpliga kontakter mellan Europeiska unionen

2012-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM34 KOM (2012) 671 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM33 KOM (2012) 614, KOM (2012) 615

FPM20121333 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM33 Könsfördelningen i bolagsstyrelser Justitiedepartementet 2012-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed

2012-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM33 KOM (2012) 614, KOM (2012) 615 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM32 KOM (2012)750

FPM20121332 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM32 Kommissionens årliga tillväxtrapport Statsrådsberedningen 2012-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2012750 Meddelande från kommissionen Den årliga tillväxtstrategin för 2013 Bilaga I Makroekonomisk rapport Bilaga II Utkast till gemensam sysselsättningsrapport

2012-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM32 KOM (2012)750 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM31 KOM (2012) 631

FPM20121331 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM31 Fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner Finansdepartementet 2012-12-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 631 Förslag till rådets beslut om bemyndigande för att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner

2012-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM31 KOM (2012) 631 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM30 KOM (2012) 673

FPM20121330 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM30 Blueprint En Strategi för att skydda Europas vattenresurser Miljödepartementet 2012-12-11 Dokumentbeteckning KOM 2012 673 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén Strategi

2012-12-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM30 KOM (2012) 673 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM29 KOM (2012) 650

FPM20121329 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM29 Viseringsfrihet för medborgare i sexton ö-nationer Ändring av viseringsförordningen Justitiedepartementet 2012-12-11 Dokumentbeteckning KOM 2012 650 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande

2012-12-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM29 KOM (2012) 650 (doc, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM28 KOM (2012) 608, KOM (2012) 668

FPM20121328 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM28 Förslag om fastställande av 2013 års fiskemöjligheter för Västerhavet Landsbygdsdepartementet 2012-12-10 Dokumentbeteckning KOM 2012 608 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller

2012-12-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM28 KOM (2012) 608, KOM (2012) 668 (doc, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM27 KOM(2012)628

FPM20121327 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM27 Ändrat direktiv om miljökonsekvensbeskrivningar Miljödepartementet 2012-12-06 Dokumentbeteckning KOM2012628 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring i direktiv 2011/92EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga

2012-12-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM27 KOM(2012)628 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM26 KOM (2012) 576

FPM20121326 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM26 Förslag till förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen Miljödepartementet 2012-12-03 Dokumentbeteckning KOM 2012 576 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2012-12-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM26 KOM (2012) 576 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM25 KOM (2012) 465

FPM20121325 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM25 Förordning om åtgärdsprogram för skattefrågor Finansdepartementet 2012-11-27 Dokumentbeteckning KOM 2012 465 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden

2012-11-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM25 KOM (2012) 465 (doc, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM24 KOM (2012) 629, KOM (2012) 629

FPM20121324 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM24 Kommissionens arbetsprogram 2013 Statsrådsberedningen 2012-11-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 629, vol. 1/2 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram

2012-11-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM24 KOM (2012) 629, KOM (2012) 629 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM23 COM(2012) 584

FPM20121323 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM23 Direktiv om radioutrustning Näringsdepartementet 2012-11-20 Dokumentbeteckning COM2012 584 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning Sammanfattning

2012-11-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM23 COM(2012) 584 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM22 KOM(2012) 582

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM22 Meddelande om uppdatering av industripolitiken Näringsdepartementet 2012-11-14 Dokumentbeteckning KOM2012 582 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning. Uppdatering av meddelandet om industripolitiken. Sammanfattning Kommissionen antog

2012-11-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM22 KOM(2012) 582 (pdf, 411 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM21 KOM (2012) 548

FPM20121321 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM21 Reviderad förordning om narkotikaprekursorer Socialdepartementet 2012-11-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 548 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 273/2004 om narkotikaprekursorer Sammanfattning Kommissionen

2012-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM21 KOM (2012) 548 (doc, 71 kB)