Dokument & lagar (161 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM20 : KOM (2012) 617

FPM20121320 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM20 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Socialdepartementet 2012-11-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 617 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Sammanfattning

2012-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM20 : KOM (2012) 617 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM19 : KOM(2012) 573

FPM20121319 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM19 Andra inremarknadsakten SMA II Tillsammans för ny tillväxt Utrikesdepartementet 2012-11-06 Dokumentbeteckning KOM2012 573 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Inremarknadsakt

2012-11-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM19 : KOM(2012) 573 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM18 : KOM (2012) 541

FPM20121318 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM18 Ny förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Socialdepartementet 2012-11-05 Dokumentbeteckning KOM 2012 541 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Sammanfattning

2012-11-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM18 : KOM (2012) 541 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM17 : KOM(2012) 542 slutlig

FPM20121317 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM17 Ny förordning om medicintekniska produkter Socialdepartementet 2012-11-05 Dokumentbeteckning KOM2012 542 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning EG nr

2012-11-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM17 : KOM(2012) 542 slutlig (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM16 : KOM(2012)473

FPM20121316 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM16 Grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 Miljödepartementet 2012-11-01 Dokumentbeteckning KOM2012473 Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser Sammanfattning Med grönboken om kunskap i havsfrågor 2020 inleder kommissionen

2012-11-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM16 : KOM(2012)473 (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM15 : KOM(2012) 556

FPM20121315 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM15 EU:s yttre luftfartspolitik Näringsdepartementet 2012-10-31 Dokumentbeteckning KOM2012 556 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: EU.s yttre luftfartsploitik att möta

2012-10-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM15 : KOM(2012) 556 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM14 : COM (2012) 271

FPM20121314 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM14 Strategi om förnybar energi Näringsdepartementet 2012-10-30 Dokumentbeteckning COM 2012 271 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén Förnybar energi: en viktig faktor på den

2012-10-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM14 : COM (2012) 271 (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM13 : KOM (2012) 524, KOM (2012) 525

FPM20121313 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM13 Återinförande av allmänna tullförmåner för Burma Utrikesdepartementet 2012-10-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 524 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upphävande av rådets förordning EG nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna

2012-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM13 : KOM (2012) 524, KOM (2012) 525 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM12 : KOM(2012)530

FPM20121312 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM12 Ändring av honungsdirektivet Landsbygdsdepartementet 2012-10-26 Dokumentbeteckning KOM2012530 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung Sammanfattning Kommissionen har lagt fram ett förslag

2012-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM12 : KOM(2012)530 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM10 : KOM(2012) 511, KOM(2012) 512, KOM(2012) 510

FPM20121310 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM10 Tillsyn över kreditinstitut och meddelande om bankunion Finansdepartementet 2012-09-25 Dokumentbeteckning KOM2012 511 Förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över

2012-10-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM10 : KOM(2012) 511, KOM(2012) 512, KOM(2012) 510 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM11 : KOM (2012) 497

FPM20121311 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM11 Strategi för EU:s internationella samarbete inom forskning och innovation Utbildningsdepartementet 2012-10-15 Dokumentbeteckning KOM 2012 497 Om en strategi för att förbättra och fokusera unionens internationella samarbete inom forskning och innovation

2012-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM11 : KOM (2012) 497 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM9 : COM(2012) 514 final

FPM2012139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM9 Förordning om europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd Utrikesdepartementet 2012-10-19 Dokumentbeteckning COM2012 514 final Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd Sammanfattning

2012-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM9 : COM(2012) 514 final (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM8 : KOM(2012) 499, KOM(2012) 500

FPM2012138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM8 Europeiska politiska partier och stiftelser Statsrådsberedningen 2012-10-12 Dokumentbeteckning KOM2012 499 Förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser KOM2012 500 Commission working document prefiguring the proposal

2012-10-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM8 : KOM(2012) 499, KOM(2012) 500 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM7 : KOM(2012) 489 slutlig

FPM2012137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM7 Årsrapport om humanitärt bistånd och civilskydd 2011 Utrikesdepartementet 2012-10-10 Dokumentbeteckning KOM2012 489 slutlig Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet. Årsrapport om Europeiska unionens politik för humanitärt bistånd och civilskydd

2012-10-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM7 : KOM(2012) 489 slutlig (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM6 : KOM(2012) 464 slutlig

FPM2012136 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM6 Förordning om åtgärdsprogram för tullfrågor Finansdepartementet 2012-10-09 Dokumentbeteckning KOM2012 464 slutlig Ändrat förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättandet av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden

2012-10-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM6 : KOM(2012) 464 slutlig (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM5 : KOM (2012) 492

FPM2012135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM5 Meddelande om EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser Utrikesdepartementet 2012-10-01 Dokumentbeteckning KOM 2012 492 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT

2012-10-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM5 : KOM (2012) 492 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM4 : KOM (2012) 433 Slutlig

FPM2012134 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM4 Strategi för hållbar konkurrenskraft inom byggsektorn Näringsdepartementet 2012-09-24 Dokumentbeteckning KOM 2012 433 Slutlig Meddelande från Kommissionen till Europaprlamentet och Rådet: Strategi för hållbar konkurrenskraft inom byggsektorn Sammanfattning

2012-09-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM4 : KOM (2012) 433 Slutlig (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM3 : KOM(2012) 428

FPM2012133 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM3 Direktiv om snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri Finansdepartementet 2012-09-20 Dokumentbeteckning KOM2012 428 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba

2012-09-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM3 : KOM(2012) 428 (doc, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM2 : KOM(2012) 456 slutlig

FPM2012132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM2 Förordning om att deponera EU-institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens Kulturdepartementet 2011-09-19 Dokumentbeteckning KOM2012 456 slutlig Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning EEG, Euratom nr

2012-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM2 : KOM(2012) 456 slutlig (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM1 : KOM(2012) 420, KOM(2012) 421

FPM2012131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM1 Förbud mot manipulation av referensvärden Finansdepartementet 2012-09-19 Dokumentbeteckning KOM2012 420 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan KOM2012 421

2012-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM1 : KOM(2012) 420, KOM(2012) 421 (doc, 72 kB)