Dokument & lagar (285 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 : KOM(2017) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM103 Förordningarna om kör- och vilotider 2016/17:FPM103 och färdskrivare Näringsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM2017 277 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning EG nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 : KOM(2017) 277 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 : KOM(2017) 277 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 : KOM(2017) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM100 Förslag till förordning om en europeisk 2016/17:FPM100 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM2017 262 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 : KOM(2017) 262 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 : KOM(2017) 262 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 : KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM102 Diskussionsunderlag om en fördjupad 2016/17:FPM102 ekonomisk och monetär union Finansdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM2017 291 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 : KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (doc, 334 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 : KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 : KOM(2017)275, KOM(2017)276

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM101 Eurovinjettdirektivet 2016/17:FPM101 Näringsdepartementet 2017-07-03 Dokumentbeteckning KOM2017275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer. KOM2017276

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 : KOM(2017)275, KOM(2017)276 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 : KOM(2017)275, KOM(2017)276 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 : KOM(2017) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM99 Mandat för EU att förhandla En 2016/17:FPM99 konvention om verkställighet av medlingsöverenskommelser Justitiedepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM2017 238 slutlig Rekommendation till rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett instrument

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 : KOM(2017) 238 slutlig (doc, 70 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 : KOM(2017) 238 slutlig (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 : KOM (2017) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98 MRV CO2 tunga fordon 2016/17:FPM98 Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM 2017 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp och bränsleförbrukning från nya tunga fordon Sammanfattning Kommissionen föreslår

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 : KOM (2017) 279 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 : KOM (2017) 279 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM97 : SEC (2017) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM97 Förslag till EU:s årsbudget för 2018 2016/17:FPM97 Finansdepartementet 2017-06-19 Dokumentbeteckning SEC 2017 250 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2018 Sammanfattning Den 29 maj 2017 presenterade kommissionen sitt förslag till

2017-06-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM97 : SEC (2017) 250 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM97 : SEC (2017) 250 (pdf, 155 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2016/17:URF1

Översyn av Riksrevisionen grundlagsfrågor ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-03-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen. Kommittén

2017-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM96 : KOM (2017) 240

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM96 Diskussionsunderlag. Hur vi bemöter 2016/17:FPM96 globaliseringen Statsrådsberedningen 2017-06-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 240 Diskussionsunderlag hur vi bemöter globaliseringen Sammanfattning Diskussionsunderlaget om hur man bemöter globaliseringen är det andra

2017-06-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM96 : KOM (2017) 240 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM96 : KOM (2017) 240 (pdf, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 : KOM (2017) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM95 Lägesrapport om cigarettsmuggling 2016/17:FPM95 Finansdepartementet 2017-06-12 Dokumentbeteckning KOM 2017 235 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Lägesrapport om genomförandet av kommissionens meddelande Upptrappning av kampen mot cigarettsmuggling

2017-06-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 : KOM (2017) 235 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 : KOM (2017) 235 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 : JOIN (2017) 17 FINAL

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM94 Förnyad kraft åt partnerskapet mellan 2016/17:FPM94 Afrika och EU Utrikesdepartementet 2017-06-07 Dokumentbeteckning JOIN 2017 17 FINAL GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU Sammanfattning EU och

2017-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 : JOIN (2017) 17 FINAL (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 : JOIN (2017) 17 FINAL (pdf, 131 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 : KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM93 Ändringar i förordning om OTC-derivat, 2016/17:FPM93 centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet 2017-06-07 Dokumentbeteckning KOM 2017 208 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 648/2012 vad gäller

2017-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 : KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225 (doc, 123 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 : KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 : KOM(2017) 257

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM Förordning om ett 2016/17:FPM92 marknadsinformationsverktyg Utrikesdepartementet 2017-06-02 Dokumentbeteckning KOM2017 257 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag

2017-06-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 : KOM(2017) 257 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 : KOM(2017) 257 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 : KOM (2017) 256

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM91 Förordning om Digital Portal 2016/17:FPM91 Utrikesdepartementet 2017-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2017 256 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp-

2017-06-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 : KOM (2017) 256 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 : KOM (2017) 256 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 : KOM(2017) 206

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM90 Diskussionsunderlag om Europas 2016/17:FPM90 sociala dimension Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM2017 206 Diskussionsunderlag om Europas sociala dimension Sammanfattning Diskussionsunderlaget är det första av fem som följer upp kommissionens

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 : KOM(2017) 206 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 : KOM(2017) 206 (pdf, 47 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM89 : KOM (2017) 250, KOM (2017) 251

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89 En europeisk pelare för sociala 2016/17:FPM89 rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2017 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala rättigheter KOM 2017 251 Förslag till interinstitutionell proklamation av den

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM89 : KOM (2017) 250, KOM (2017) 251 (doc, 303 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM89 : KOM (2017) 250, KOM (2017) 251 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM88 : KOM (2017) 253, KOM (2017) 252

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och 2016/17:FPM88 privatliv för föräldrar och anhörigvårdare Arbetsmarknadsdepartementet 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2017 253 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM88 : KOM (2017) 253, KOM (2017) 252 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM88 : KOM (2017) 253, KOM (2017) 252 (pdf, 124 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM87 : KOM (2017) 198

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM87 Kommissionens handlingsplan för 2016/17:FPM87 naturen, människorna och näringslivet Miljö- och energidepartementet 2017-05-30 KOM 2017 198 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.

2017-05-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM87 : KOM (2017) 198 (doc, 307 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM87 : KOM (2017) 198 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86 : KOM (2017) 211

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM86 Meddelande om skydd för migrerande 2016/17:FPM86 barn Justitiedepartementet 2017-05-16 Dokumentbeteckning KOM 2017 211 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Om skydd för migrerande barn Sammanfattning Den 12 april 2017 publicerade kommissionen

2017-05-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86 : KOM (2017) 211 (doc, 122 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM86 : KOM (2017) 211 (pdf, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM85 : KOM(2017) 139

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM85 Handlingsplan om finansiella tjänster 2016/17:FPM85 för konsumenter: Bättre produkter, fler valmöjligheter Finansdepartementet 2017-04-25 Dokumentbeteckning KOM2017 139 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska

2017-04-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM85 : KOM(2017) 139 (doc, 118 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM85 : KOM(2017) 139 (pdf, 109 kB)