Dokument & lagar (285 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM84 KOM (2017) 142

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM8484 Förslag till direktiv om stärkta 2016/17:FPM8484 befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter Näringsdepartementet 2017-04-24 Dokumentbeteckning KOM 2017 142 Förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter

2017-04-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM84 KOM (2017) 142 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM84 KOM (2017) 142 (pdf, 129 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM83 KOM (2017) 114

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM83 Förordning om europeisk 2016/17:FPM83 företagsstatistik Finansdepartementet 2017-04-12 Dokumentbeteckning KOM 2017 114 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning EG nr 184/2005 och om upphävande av

2017-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM83 KOM (2017) 114 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM83 KOM (2017) 114 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM82 JOIN (2017) 11

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/177:FPM82 Meddelande om en EU-strategi för 2016/17:FPM282 Syrien Utrikesdepartementet 2017-04-12 Dokumentbeteckning JOIN 2017 11 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet En EU-strategi för Syrien Sammanfattning I deras meddelande om en EU-strategi för

2017-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM82 JOIN (2017) 11 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM82 JOIN (2017) 11 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM81 KOM (2017) 2025

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM81 Europas framtid: Kommissionens vitbok Statsrådsberedningen 2017-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2017 2025 Vitbok om EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 Sammanfattning Den 1 mars 2017 presenterade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. Den innehåller

2017-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM81 KOM (2017) 2025 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM81 KOM (2017) 2025 (pdf, 61 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM80 KOM (2017) 200, K (2017) 1600

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM80 Kommissionens meddelande om en 2016/17:FPM80 förnyad handlingsplan för återvändande samt rekommendation om effektivare tillämpning av återvändandedirektivet Justitiedepartementet 2017-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2017 200 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet

2017-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM80 KOM (2017) 200, K (2017) 1600 (doc, 307 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM80 KOM (2017) 200, K (2017) 1600 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM79 KOM (2017) 103

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM79 Översyn av förordningen om 2016/17:FPM79 sprängämnesprekursorer Justitiedepartementet 2017-03-17 Dokumentbeteckning KOM 2017 103 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpning av, och delegering av befogenhet inom ramen för, förordning EU

2017-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM79 KOM (2017) 103 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM79 KOM (2017) 103 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM77 Ändring av 2016/17:FPM77 kommittéförfarandeförordningen Statsrådsberedningen 2017-03-21 Dokumentbeteckning KOM2017 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för

2017-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85 (doc, 318 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76 Förordning om luftfart i 2016/17:FPM76 handelssystemet för utsläppsrätter Miljödepartementet 2017-03-16 Dokumentbeteckning KOM 2017 54 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade

2017-03-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75 Yrkesförarkompetensdirektiv och 2016/17:FPM75 direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM2017 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändringar av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för

2017-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM74 KOM(2016) 805

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM74 Rapport om genomförandet av EUs 2016/17:FPM74 makroregionala strategier Statsrådsberedningen 2017-01-24 Dokumentbeteckning KOM2016 805 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet

2017-03-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM74 KOM(2016) 805 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM74 KOM(2016) 805 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM73 KOM (2017) 38

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM73 Förslag om ändring av direktiv 2016/17:FPM73 2011/65/EG om begräsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning Miljö- och energidepartementet 2017-03-02 Dokumentbeteckning KOM 2017 38 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

2017-03-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM73 KOM (2017) 38 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM73 KOM (2017) 38 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM72 JOIN(2017) 4

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM72 Migration längs den centrala 2016/17:FPM72 Medelhavsrutten Utrikesdepartementet 2017-03-01 Dokumentbeteckning JOIN2017 4 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet. Migration längs den centrala Medelhavsrutten Hantera flödena och rädda

2017-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM72 JOIN(2017) 4 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM72 JOIN(2017) 4 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM71 EU:s relation med Afrika, Västindien 2016/17:FPM71 och Stillahavsområdet efter Cotonou- avtalet Utrikesdepartementet 2017-03-01 Dokumentbeteckning JOIN 2016 52 Gemensamt meddelande: Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet Tidigare

2017-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52 (doc, 122 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70 eDataskyddsförordning 2016/17:FPM70 Näringsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10 (doc, 305 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69 Initiativ rörande reglering av yrken 2016/17:FPM69 Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken KOM2016 820 Meddelande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM68 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM68 dataekonomi Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Skapandet av en europeisk dataekonomi

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM67 Förordning och direktiv om ett 2016/17:FPM67 europeiskt elektroniskt tjänstekort Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 824 Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM66 Direktiv om anmälningsförfarande för 2016/17:FPM66 tjänsteregler Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 821 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM65 Modernisering på arbetsmiljöområdet 2016/17:FPM65 Arbetsmarknadsdepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM2017 12 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Säkrare och hälsosammare

2017-02-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64 Dataskyddsförordning för EU:s 2016/17:FPM64 institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM2017 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal

2017-02-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8 (pdf, 84 kB)