Dokument & lagar (285 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM63 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning Statsrådsberedningen 2017-02-08 Dokumentbeteckning C2016 8600 Meddelande från kommissionen. EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning. Sammanfattning Meddelandet syftar enligt kommissionen till att införa

2017-02-09

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM62 Ändringar i carcinogen- och 2016/17:FPM62 mutagendirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2017-02-02 Dokumentbeteckning COM2017 11 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from

2017-02-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM61 Tullunionens utveckling och styrning 2016/17:FPM61 Finansdepartementet 2017-02-02 Dokumentbeteckning KOM2016 813 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén om utveckling av EU:s tullunion och dess styrning

2017-02-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM60 Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande Justitiedepartementet 2017-01-27 Dokumentbeteckning KOM 2016 819 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation

2017-01-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM59 Förordning om kontroller av kontanta 2016/17:FPM59 medel Finansdepartementet 2017-01-25 Dokumentbeteckning KOM2016 825 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning

2017-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825 (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM58 Nya förordningar om Schengens 2016/17:FPM58 Informationssystem SIS Justitiedepartementet 2017-01-24 Dokumentbeteckning KOM2016 882 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information

2017-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM57 KOM (2016) 811

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57 Direktiv om tillämpning av omvänd 2016/17:FPM57 skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM 2016 811 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system

2017-01-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM57 KOM (2016) 811 (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM57 KOM (2016) 811 (pdf, 58 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM56 KOM(2016) 826

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56 Ett straffrättsligt direktiv om 2016/17:FPM56 bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM2016 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt Sammanfattning

2017-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM56 KOM(2016) 826 (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM56 KOM(2016) 826 (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM 55 Anpassning av regler för genomförande 2016/17:FPM55 av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2017-01-182017-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2016 798 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens

2017-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM55 KOM (2016) 798, KOM (2016) 799 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54 EU:s förordningar om samordning av de 2016/17:FPM54 sociala trygghetssystemen Socialdepartementet 2016-01-17 KOM 2016 815 Revidering av rådets och Europaparlamentets förordning om ändringar i förordning EG nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och

2017-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 KOM (2016) 815 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53 Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM 2016 790 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Action plan to strengthen the European response

2017-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 KOM (2016) 790 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM52 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM52 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-01-11 Dokumentbeteckning KOM2016 942 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén om En

2017-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 KOM(2016) 942 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 KOM (2016) 740

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av EU:s 2016/17:FPM51 policy för utvecklingssamarbete Utrikesdepartementet 2017-01-10 Dokumentbeteckning KOM 2016 740 Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling Vår värld, vår värdighet, vår framtid Sammanfattning Kommissionen

2017-01-10

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 KOM (2016) 740 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 KOM (2016) 740 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM50 KOM(2016) 750

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50 Ny förordning om spritdrycker 2016/17:FPM50 Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM2016 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen

2017-01-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM50 KOM(2016) 750 (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM50 KOM(2016) 750 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM49 KOM (2016) 786

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM49 Förordning om statistik över 2016/17:FPM49 jordbruksföretag Finansdepartementet 2016-12-30 Dokumentbeteckning KOM 2016 786 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna EG nr

2016-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM49 KOM (2016) 786 (doc, 305 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM49 KOM (2016) 786 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM48 KOM (2016) 788

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM48 Förordning om territoriella 2016/17:FPM48 typindelningar Finansdepartementet 2016-12-30 Dokumentbeteckning KOM 2016 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna Tercet

2016-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM48 KOM (2016) 788 (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM48 KOM (2016) 788 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM47 Meddelande om initiativet för startup- 2016/17:FPM47 företag och expanderande företag Näringsdepartementet 2016-12-27 Dokumentbeteckning KOM 2016 733 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

2016-12-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM46 Europeiska handlingsplanen för försvar 2016/17:FPM46 Försvarsdepartementet 2016-12-27 Dokumentbeteckning KOM 2016 950 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En europeisk

2016-12-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950 (doc, 347 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43 Energieffektiviseringsdirektivet och 2016/17:FPM43 direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 761 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet KOM

2016-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM45 EU Kommissionens förslag till direktiv 2016/17:FPM för förnybar energi för perioden 2020- 2030 Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 767 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767 (pdf, 90 kB)