Dokument & lagar (285 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM24 : KOM(2016) 180

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM24 Digitalisering av den europeiska 2016/17:FPM24 industrin Näringsdepartementet 2016-08-10 Dokumentbeteckning KOM2016 180 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionskommittén Digitalisering av

2016-11-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM24 : KOM(2016) 180 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM24 : KOM(2016) 180 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM23 : KOM (2016) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM23 Översyn av Europass 2016/17:FPM23 Utbildningsdepartementet 2016-11-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer Europass och om upphävande

2016-11-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM23 : KOM (2016) 625 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM23 : KOM (2016) 625 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM22 : KOM(2016)616, Tidigare faktapromemoria i ärendet är 2013/14:FPM87 med anledning av kommissionens meddelande KOM (2014)244 om översyn av system för exportkontroll.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM22 Förordning om EU:s exportkontroll för 2016/17:FPM22 produkter med dubbla användningsområden Utrikesdepartementet 2016-11-02 Dokumentbeteckning KOM2016616 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export,

2016-11-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM22 : KOM(2016)616, Tidigare faktapromemoria i ärendet är 2013/14:FPM87 med anledning av kommissionens meddelande KOM (2014)244 om översyn av system för exportkontroll. (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM22 : KOM(2016)616, Tidigare faktapromemoria i ärendet är 2013/14:FPM87 med anledning av kommissionens meddelande KOM (2014)244 om översyn av system för exportkontroll. (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM21 : KOM(2016)635

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM21 Rapport om återinförda 2016/17:FPM2 gränskontroller 1 Justitiedepartementet 2016-11-01 Dokumentbeteckning KOM2016635 Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets genomförandebeslut av den 12 maj 2016 om en rekommendation om tillfälliga

2016-11-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM21 : KOM(2016)635 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM21 : KOM(2016)635 (pdf, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM20 : KOM (2016) 627

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM20 Interinstitutionellt avtal om ett 2016/17:FPM20 obligatoriskt öppenhetsregister Statsrådsberedningen 2016-10-31 Dokumentbeteckning KOM 2016 627 Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister Sammanfattning Förslaget syftar till att öka öppenheten

2016-10-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM20 : KOM (2016) 627 (doc, 69 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM20 : KOM (2016) 627 (pdf, 47 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM19 : JOIN (2016) 42

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM19 Rådsbeslut om undertecknande av avtal 2016/17:FPM19 mellan EU och Kuba Utrikesdepartementet 2016-10-26 Dokumentbeteckning JOIN 2016 42 Gemensamt förslag till Rådets beslut om undertecknande, å unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om politisk dialog

2016-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM19 : JOIN (2016) 42 (doc, 71 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM19 : JOIN (2016) 42 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM18 : KOM (2016) 586, KOM (2016) 581, 2015/16:FPM112

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM18 Förordning om en fond för hållbar 2016/17:FPM18 utveckling inom ramen för den externa investeringsplanen Utrikesdepartementet 2016-10-20 Dokumentbeteckning KOM 2016 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den Europeiska fonden för hållbar utveckling

2016-10-20

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM18 : KOM (2016) 586, KOM (2016) 581, 2015/16:FPM112 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM18 : KOM (2016) 586, KOM (2016) 581, 2015/16:FPM112 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM17 : KOM (2016) 590, KOM (2016) 591, SWD (2016) 303 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM17 Direktiv om en europeisk kommunikationslag och ny förordning om Berec Näringsdepartementet 2016-10-19 Dokumentbeteckning KOM 2016 590 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk kommunikationslag omarbetning KOM 2016 591 Förslag till Europaparlamentets

2016-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM17 : KOM (2016) 590, KOM (2016) 591, SWD (2016) 303 final (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM17 : KOM (2016) 590, KOM (2016) 591, SWD (2016) 303 final (pdf, 144 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM16 : KOM (2016) 602

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM16 Meddelande om att höja säkerheten i en 2016/17:FPM16 rörlig värld Justitiedepartementet 2016-10-19 Dokumentbeteckning KOM 2016 602 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet om att höja säkerheten i en rörlig värld starkare yttre

2016-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM16 : KOM (2016) 602 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM16 : KOM (2016) 602 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM15 : KOM(2016)589

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM15 Förordning finansiering av offentlig wifi 2016/17:FPM15 Näringsdepartementet 2016-10-19 Dokumentbeteckning KOM2016589 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna EU nr 1316/2013 och EU nr 283/2014 vad gäller främjandet av internetkonnektivitet

2016-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM15 : KOM(2016)589 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM15 : KOM(2016)589 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM14 : KOM(2016) 587, KOM(2016) 588

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM14 Meddelanden om europeiskt gigabitsamhälle och handlingsplan för 5G Näringsdepartementet 2016-10-19 Dokumentbeteckning KOM2016 587 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Konnektivitet

2016-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM14 : KOM(2016) 587, KOM(2016) 588 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM14 : KOM(2016) 587, KOM(2016) 588 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM13 : KOM(2016) 595, KOM(2016) 596, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2013/14:FPM51 och 2014/15:FPM12

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13 Förordning och direktiv om 2016/17:FPM13 genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM2016 595 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredje länder

2016-10-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM13 : KOM(2016) 595, KOM(2016) 596, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2013/14:FPM51 och 2014/15:FPM12 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM13 : KOM(2016) 595, KOM(2016) 596, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2013/14:FPM51 och 2014/15:FPM12 (pdf, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM12 : KOM(2016) 594

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM12 Förordning om vissa onlinesändningar 2016/17:FPM12 av tv- och radioprogram Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM2016 594 Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter

2016-10-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM12 : KOM(2016) 594 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM12 : KOM(2016) 594 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM11 : KOM (2016) 593

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM11 Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM 2016 593 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden Sammanfattning Den 14 september 2016 lade kommissionen

2016-10-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM11 : KOM (2016) 593 (doc, 100 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM11 : KOM (2016) 593 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM10 : KOM(2016)605

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10 Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM2016605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser som gäller för den allmänna unionens budget och ändringar i berörda förordningar EG nr 2012/2002,

2016-10-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM10 : KOM(2016)605 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM10 : KOM(2016)605 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM9 : KOM (2016) 597, KOM (2016) 581, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2014/15:FPM13, 2014/15:FPM18, 2015/16:FPM114

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM9 Förordning om förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar Efsi Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM 2016 597 Förslag till förordning om ändring av förordningarna EU nr 1316/2013 och EU nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden

2016-10-18

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM9 : KOM (2016) 597, KOM (2016) 581, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2014/15:FPM13, 2014/15:FPM18, 2015/16:FPM114 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM9 : KOM (2016) 597, KOM (2016) 581, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2014/15:FPM13, 2014/15:FPM18, 2015/16:FPM114 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM8 : KOM(2016)603, KOM(2016)604, KOM(2016)606, KOM(2016)607

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM8 Översyn av EU:s fleråriga budgetram 2016/17:FPM8 för perioden 2014-2020 Statsrådsberedningen 2016-10-13 Dokumentbeteckning KOM2016603 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Halvtidsöversyn och revidering av den fleråriga budgetramen 2014-2020:

2016-10-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM8 : KOM(2016)603, KOM(2016)604, KOM(2016)606, KOM(2016)607 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM8 : KOM(2016)603, KOM(2016)604, KOM(2016)606, KOM(2016)607 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM7 : KOM (2016) 557

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7 Förordning om förlängning av 2016/17:FPM7 programmet för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-10-11 Dokumentbeteckning KOM 2016 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 99/2013 om

2016-10-11

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM7 : KOM (2016) 557 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM7 : KOM (2016) 557 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM6 : KOM(2016)491

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM6 Förordning om certifiering av utrustning 2016/17:FPM6 för säkerhetskontroll inom luftfarten Näringsdepartementet 2016-10-10 Dokumentbeteckning KOM2016491 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning

2016-10-10

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM6 : KOM(2016)491 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM6 : KOM(2016)491 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM5 : KOM (2016) 545

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM5 Förordning om fiskemöjligheter i 2016/17:FPM5 Östersjön 2017 Näringsdepartementet 2016-09-30 Dokumentbeteckning KOM 2016 545 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Sammanfattning

2016-09-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM5 : KOM (2016) 545 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM5 : KOM (2016) 545 (pdf, 65 kB)