Dokument & lagar (220 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM58 KOM(2020) 258

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM58 EU-strategi om brottsoffers rättigheter 2019/20:FPM58 Justitiedepartementet 2020-08-10 Dokumentbeteckning KOM2020 258 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU-strategi om brottsoffers

2020-08-10

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM58 KOM(2020) 258 (doc, 319 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM58 KOM(2020) 258 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM57 SEC (2020) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM57 Förslag till EU:s årsbudget 2021 2019/20:FPM57 Finansdepartementet 2020-08-10 Dokumentbeteckning SEC 2020 250 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2021 Sammanfattning Den 24 juni 2020 presenterade kommissionen förslaget till årsbudget

2020-08-10

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM57 SEC (2020) 250 (doc, 339 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM57 SEC (2020) 250 (pdf, 179 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM56 KOM (2020) 245

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM56 Meddelande om EU:s strategi för 2019/20:FPM56 vacciner mot covid-19 Socialdepartementet 2020-07-31 Dokumentbeteckning KOM 2020 245 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, och Europeiska investeringsbanken: EU:s strategi för vacciner

2020-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM56 KOM (2020) 245 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM56 KOM (2020) 245 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM55 JOIN (2020) 8

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM55 Meddelande om att gripa in mot covid- 2019/20:FPM55 19-desinformation Kolla fakta Utrikesdepartementet 2020-07-23 Dokumentbeteckning JOIN 2020 8 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt

2020-07-23

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM55 JOIN (2020) 8 (doc, 354 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM55 JOIN (2020) 8 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 KOM (2020) 253

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM54 Kommissionens vitbok om utländska 2019/20:FPM54 subventioner på den inre marknaden Näringsdepartementet 2020-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2020 253 Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner Sammanfattning På uppdrag av rådet och Europaparlamentet

2020-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 KOM (2020) 253 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM54 KOM (2020) 253 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM53 KOM (2020) 220

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM53 Förslag till Europaparlamentets och 2019/20:FPM53 rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen Justitiedepartementet 2020-07-20 Dokumentbeteckning KOM 2020 220 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring

2020-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM53 KOM (2020) 220 (doc, 280 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM53 KOM (2020) 220 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM52 COM (2020) 408

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM52 Förslag till förordning om inrättande av 2019/20:FPM52 en facilitet för återhämtning och resiliens Finansdepartementet 2020-07-03 Dokumentbeteckning COM 2020 408 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och

2020-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM52 COM (2020) 408 (doc, 336 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM52 COM (2020) 408 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM51 COM(2020) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM51 Ändrat förslag till förordning om 2019/20:FPM51 Europeiska socialfonden plus ESF+ Arbetsmarknadsdepartementet 2020-07-03 Dokumentbeteckning COM2020 447 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ ESF+ Tidigare faktapromemorior

2020-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM51 COM(2020) 447 (doc, 359 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM51 COM(2020) 447 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM50 COM (2020) 444, COM (2020) 446

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM50 Ändring av den fleråriga budgetramen 2019/20:FPM50 20142020 och ändring av det interinstitutionella avtalet Finansdepartementet 2020-07-02 Dokumentbeteckning COM 2020 444 Ändrat förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen

2020-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM50 COM (2020) 444, COM (2020) 446 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM50 COM (2020) 444, COM (2020) 446 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49 COM (2020) 441, COM (2020) 442, COM (2020) 443, COM (2020) 445

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM49 Reviderat förslag till flerårig budgetram 2019/20:FPM49 för perioden 20212027 och förslag om inrättande av instrument för att stödja återhämtningen efter covid-19- pandemin Finansdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-07-01 Dokumentbeteckning COM 2020 441 Förslag

2020-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49 COM (2020) 441, COM (2020) 442, COM (2020) 443, COM (2020) 445 (doc, 386 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM49 COM (2020) 441, COM (2020) 442, COM (2020) 443, COM (2020) 445 (pdf, 139 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM48 COM (2020) 403, COM (2020) 404

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM48 Förslag om inrättandet av ett instrument 2019/20:FPM48 för solvensstöd samt förslag om inrättande av InvestEU-programmet Finansdepartementet 2020-07-01 Dokumentbeteckning COM 2020 403 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

2020-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM48 COM (2020) 403, COM (2020) 404 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM48 COM (2020) 403, COM (2020) 404 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM47 COM (2020) 450, COM (2020) 451, COM (2020) 452, COM (2020) 460

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM47 React-EU och ändringar i 2019/20:FPM47 lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 20212027 Näringsdepartementet 2020-07-01 Dokumentbeteckning COM 2020 450 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska

2020-07-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM47 COM (2020) 450, COM (2020) 451, COM (2020) 452, COM (2020) 460 (doc, 363 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM47 COM (2020) 450, COM (2020) 451, COM (2020) 452, COM (2020) 460 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM46 COM (2020) 456

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM46 Meddelande från kommissionen: EU vid2019/20:FPM46 ett vägskäl bygga upp och bygga nytt för nästa generation Statsrådsberedningen 2020-06-30 Dokumentbeteckning COM 2020 456 Meddelande från kommissionen EU vid ett vägskäl bygga upp och bygga nytt för nästa generation

2020-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM46 COM (2020) 456 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM46 COM (2020) 456 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM45 COM (2020) 405

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM45 EU:s hälsoprogram 2021-2027 2019/20:FPM45 Socialdepartementet 2020-06-24 Dokumentbeteckning COM 2020 405 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021-2027 och om upphävande

2020-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM45 COM (2020) 405 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM45 COM (2020) 405 (pdf, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM44 COM(2020) 381

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM44 Meddelande om Från jord till bord- 2019/20:FPM44 strategin Näringsdepartementet Dokumentbeteckning COM2020 381 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Från jord till bordstrategin för

2020-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM44 COM(2020) 381 (doc, 306 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM44 COM(2020) 381 (pdf, 125 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM43 COM (2020) 380

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM43 EU:s strategi för biologisk mångfald för 2019/20:FPM43 2030 Miljödepartementet 2020-06-23 Dokumentbeteckning COM 2020 380 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU:s strategi för biologisk

2020-06-23

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM43 COM (2020) 380 (doc, 387 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM43 COM (2020) 380 (pdf, 159 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM42 KOM (2020) 204

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM42 Rapport om EU:s direktiv om en hållbar 2019/20:FPM42 användning av bekämpningsmedel Miljödepartementet 2020-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2020 204 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas erfarenheter av genomförandet av nationella

2020-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM42 KOM (2020) 204 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM42 KOM (2020) 204 (pdf, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM41 KOM (2020) 208

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM41 Kommissionens utvärdering av EU:s 2019/20:FPM41 förordning om växtskyddsmedel och EU:s förordning om bekämpningsmedelsrester Miljödepartementet 2020-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2020 208 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Utvärdering av förordning

2020-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM41 KOM (2020) 208 (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM41 KOM (2020) 208 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM40 COM (2020) 550

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM40 Meddelande om turism och transport 2019/20:FPM40 Näringsdepartementet 2020-06-12 Dokumentbeteckning COM 2020 550 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Turism och transport under

2020-06-12

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM40 COM (2020) 550 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM40 COM (2020) 550 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM39 Förslag till ändring av 2019/20:FPM39 kapitaltäckningsregler med anledning av covid-19-utbrottet Finansdepartementet 2020-05-28 Dokumentbeteckning COM 2020 310 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna EU nr 575/2013 och EU

2020-05-28

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310 (doc, 358 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM39 COM (2020) 310 (pdf, 120 kB)