Dokument & lagar (333 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM71 EU:s relation med Afrika, Västindien 2016/17:FPM71 och Stillahavsområdet efter Cotonou- avtalet Utrikesdepartementet 2017-03-01 Dokumentbeteckning JOIN 2016 52 Gemensamt meddelande: Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet Tidigare

2017-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52 (doc, 122 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52 (pdf, 115 kB)

Redogörelse 2016/17:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2016 Sammanfattning Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2016. Därutöver ges

2017-02-24

Redogörelse 2016/17:RJ1 (docx, 287 kB)

Redogörelse 2016/17:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016 Till riksdagen Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2016 till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2017 Annika Sandström Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016 Enligt 13 lagen 2012:880 med instruktion för

2017-02-22

Redogörelse 2016/17:VPN1 (docx, 112 kB)

Redogörelse 2016/17:RR1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RR1 Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2016 Sammanfattning Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2016. Enligt lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen ska riksrevisorn med administrativt ansvar besluta om årsredovisningen

2017-02-22

Redogörelse 2016/17:RR1 (docx, 345 kB)

Redogörelse 2016/17:ÖN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:ÖN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2016 Till riksdagen Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 lagen 2012:884 med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste

2017-02-21

Redogörelse 2016/17:ÖN1 (docx, 79 kB)

Redogörelse 2016/17:RS4

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen. Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser

2017-02-21

Redogörelse 2016/17:RS4 (docx, 79 kB)

Redogörelse 2016/17:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2016 Till riksdagen Riksdagens ansvarsnämnd lämnar härmed, enligt 4 andra stycket lagen RFS 1980:4 1980:607 om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter, följande

2017-02-21

Redogörelse 2016/17:RAN1 (docx, 70 kB)

Redogörelse 2016/17:PN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2016 Till riksdagen Enligt 13 lagen 2013:353 med instruktion för Partibidragsnämnden ska nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. Partibidragsnämnden

2017-02-21

Redogörelse 2016/17:PN1 (docx, 72 kB)

Redogörelse 2016/17:ER1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Under 2016 debatterade församlingen vid flera tillfällen migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism. Liksom tidigare år stod också Rysslands annektering av Krim och utvecklingen i östra

2017-02-21

Redogörelse 2016/17:ER1 (docx, 298 kB)

Redogörelse 2016/17:RS1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15 februari 2017 fastställt Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Urban Ahlin S talman ordförande Håkan Bergman S Tomas Eneroth S Berit Högman

2017-02-20

Redogörelse 2016/17:RS1 (docx, 528 kB)

Redogörelse 2016/17:RAR1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2016 Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Godkänd av nämnden den 26 januari 2017. Johan Hirschfeldt Ordförande Sven Johannisson Sekreterare 1. Inledning Riksdagens arvodesnämnd

2017-02-20

Redogörelse 2016/17:RAR1 (docx, 88 kB)

Redogörelse 2016/17:RS3

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2016 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete under 2016.

2017-02-15

Redogörelse 2016/17:RS3 (docx, 100 kB)

Redogörelse 2016/17:RS2

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2016 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

2017-02-15

Redogörelse 2016/17:RS2 (docx, 3217 kB)

Redogörelse 2016/17:NL1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2016 Till riksdagen Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen Stockholm den 6 februari 2017 Anders Lindström Ordförande Anna Aspegren Sekreterare Bakgrund Nämnden för

2017-02-14

Redogörelse 2016/17:NL1 (docx, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70 eDataskyddsförordning 2016/17:FPM70 Näringsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10 (doc, 305 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69 Initiativ rörande reglering av yrken 2016/17:FPM69 Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken KOM2016 820 Meddelande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM68 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM68 dataekonomi Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Skapandet av en europeisk dataekonomi

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM67 Förordning och direktiv om ett 2016/17:FPM67 europeiskt elektroniskt tjänstekort Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 824 Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM66 Direktiv om anmälningsförfarande för 2016/17:FPM66 tjänsteregler Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 821 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (pdf, 52 kB)

Redogörelse 2016/17:SN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2016 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2017 Ove Nilsson Ordförande Cecilia Bohlin Sekreterare 1 Inledning Statsrådsarvodesnämnden är en självständig

2017-02-13

Redogörelse 2016/17:SN1 (docx, 80 kB)