Dokument & lagar (333 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM47 Meddelande om initiativet för startup- 2016/17:FPM47 företag och expanderande företag Näringsdepartementet 2016-12-27 Dokumentbeteckning KOM 2016 733 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

2016-12-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM47 KOM (2016) 733 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM46 Europeiska handlingsplanen för försvar 2016/17:FPM46 Försvarsdepartementet 2016-12-27 Dokumentbeteckning KOM 2016 950 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En europeisk

2016-12-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950 (doc, 347 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM46 KOM (2016) 950 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43 Energieffektiviseringsdirektivet och 2016/17:FPM43 direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 761 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet KOM

2016-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM43 KOM (2016) 761, KOM (2016) 765 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM45 EU Kommissionens förslag till direktiv 2016/17:FPM för förnybar energi för perioden 2020- 2030 Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 767 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM45 KOM (2016) 767 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM44 KOM (2016) 861, KOM (2016) 862, KOM (2016) 863, KOM (2016) 864

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM44 EU-kommissionens förslag till nya 2016/17:FPM44 bestämmelser på elmarknadsområdet Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 861 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el KOM 2016 862 Förslag till

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM44 KOM (2016) 861, KOM (2016) 862, KOM (2016) 863, KOM (2016) 864 (doc, 136 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM44 KOM (2016) 861, KOM (2016) 862, KOM (2016) 863, KOM (2016) 864 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM42 KOM (2016) 759

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM42 Förordning för ett styrningssystem för 2016/17:FPM42 Energiunionen Miljö- och energidepartementet 2016-11-30 KOM 2016 759 Förslag till Europaparlamentets och rådet förordning för ett styrningssystem för Energiunionen Sammanfattning Den 30 november 2016 presenterade

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM42 KOM (2016) 759 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM42 KOM (2016) 759 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM41 KOM(2016) 758

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM41 Direktiv om mervärdesskattesats för 2016/17:FPM41 elektroniska publikationer Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM2016 758 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad gäller mervärdesskattesatser

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM41 KOM(2016) 758 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM41 KOM(2016) 758 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM40 KOM(2016) 755, KOM(2016) 756, KOM(2016) 757

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40 Förordning och direktiv om 2016/17:FPM40 mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM2016 755 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning EU nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM40 KOM(2016) 755, KOM(2016) 756, KOM(2016) 757 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM40 KOM(2016) 755, KOM(2016) 756, KOM(2016) 757 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM39 KOM(2016) 850, KOM(2016) 851, KOM(2016) 852, KOM(2016) 853, KOM(2016) 854

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM39 Åtgärder för riskreducering i förordningar och direktiv om kapitaltäckning och krishantering Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM2016 850 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM39 KOM(2016) 850, KOM(2016) 851, KOM(2016) 852, KOM(2016) 853, KOM(2016) 854 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM39 KOM(2016) 850, KOM(2016) 851, KOM(2016) 852, KOM(2016) 853, KOM(2016) 854 (pdf, 141 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM38 KOM(2016) 856, SWD (2016) 368

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM38 Förordning om återhämtning och 2016/17:FPM38 resolution av centrala motparter Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM2016 856 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett ramverk för återhämtning och resolution av centrala motparter och

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM38 KOM(2016) 856, SWD (2016) 368 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM38 KOM(2016) 856, SWD (2016) 368 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM37 KOM (2016) 744

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM37 Rapport om gränsöverskridande 2016/17:FPM37 informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Näringsdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktiv EU 2015/413 om

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM37 KOM (2016) 744 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM37 KOM (2016) 744 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM36 KOM (2016) 778

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM36 Ändring av förordning om ytterligare 2016/17:FPM36 stöd till medlemsstater vid naturkatastrofer Näringsdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 778 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 1303/2013 vad gäller

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM36 KOM (2016) 778 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM36 KOM (2016) 778 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM35 KOM (2016) 739, 2012/13:FPM86, 2013/14:FPM97

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35 Meddelande om europeiskt initiativ för 2016/17:FPM35 hållbarhet Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 739 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt

2016-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM35 KOM (2016) 739, 2012/13:FPM86, 2013/14:FPM97 (doc, 336 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM35 KOM (2016) 739, 2012/13:FPM86, 2013/14:FPM97 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM34 KOM (2016) 723, SWD (2016) 357, SWD (2016) 357

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM34 Direktiv om företagsrekonstruktion och 2016/17:FPM34 en andra chans för företagare Justitiedepartementet 2016-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2016 723 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande rekonstruktionsregelverk, en andra chans och åtgärder

2016-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM34 KOM (2016) 723, SWD (2016) 357, SWD (2016) 357 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM34 KOM (2016) 723, SWD (2016) 357, SWD (2016) 357 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM33 KOM (2016) 731

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM33 Förordning om ett europeiskt system för 2016/17:FPM33 reseinformation och inresetillstånd Justitiedepartementet 2016-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2016 731 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt system för reseinformation

2016-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM33 KOM (2016) 731 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM33 KOM (2016) 731 (pdf, 83 kB)

Framställning 2016/17:RB4

Framställning till riksdagen 2016/17:RB4 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang NAB Sammanfattning Riksbanken är finansiell motpart till Internationella valutafonden IMF i Sverige och tillhandahåller utländsk valuta ur valutareserven till IMF under flera olika finansieringsarrangemang. Ett av


Utskottsberedning: 2016/17:FiU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2016/17:RB4 (docx, 98 kB) Framställning 2016/17:RB4 (pdf, 207 kB)

Framställning 2016/17:RB3

Framställning till riksdagen 2016/17:RB3 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden Sammanfattning De temporära bilaterala lån som Internationella valutafonden, IMF, tecknade med ett antal medlemsländer under 2012/2013, däribland Sverige, började löpa ut i oktober 2016. Utan tillgång till


Utskottsberedning: 2016/17:FiU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2016/17:RB3 (docx, 93 kB) Framställning 2016/17:RB3 (pdf, 191 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM32 KOM (2016) 721

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM32 Ändring av grundläggande 2016/17:FPM32 antidumpningsförordning och antisubventionsförordning Utrikesdepartementet 2016-12-14 Dokumentbeteckning KOM 2016 721 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU 2016/1036 om skydd mot dumpad

2016-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM32 KOM (2016) 721 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM32 KOM (2016) 721 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 KOM (2016) 705

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM31 Meddelande om en rymdstrategi för 2016/17:FPM31 Europa Utbildningsdepartementet 2016-11-30 Dokumentbeteckning KOM 2016 705 En rymdstrategi för Europa Sammanfattning Kommissionens meddelande redogör för en strategi för EU:s rymdpolitik. Bakgrunden är den snabba utveckling

2016-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 KOM (2016) 705 (doc, 75 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 KOM (2016) 705 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 KOM (2016) 710

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM30 Kommissionens arbetsprogram 2017 2016/17:FPM30 Statsrådsberedningen 2016-11-29 Dokumentbeteckning KOM 2016 710 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2017

2016-11-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 KOM (2016) 710 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 KOM (2016) 710 (pdf, 101 kB)