Dokument & lagar (512 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM2 : KOM (2016) 547 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM2 Ändring i förordningen om 2016/17:FPM2 informationssystem för nya psykoaktiva ämnen s.k. nätdroger Socialdepartementet 2016-09-26 Dokumentbeteckning KOM 2016 547 final Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1920/2006 vad

2001-09-26

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM2 : KOM (2016) 547 final (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM2 : KOM (2016) 547 final (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM1 : KOM (2016) 493, SWD (2016) 272

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM1 Förordning om flerårig plan för fiske efter bottenlevande arter i Nordsjön Näringsdepartementet 2016-09-19 Dokumentbeteckning KOM 2016 493 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de

2016-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM1 : KOM (2016) 493, SWD (2016) 272 (doc, 73 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM1 : KOM (2016) 493, SWD (2016) 272 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 : KOM (2016) 705

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM31 Meddelande om en rymdstrategi för 2016/17:FPM31 Europa Utbildningsdepartementet 2016-11-30 Dokumentbeteckning KOM 2016 705 En rymdstrategi för Europa Sammanfattning Kommissionens meddelande redogör för en strategi för EU:s rymdpolitik. Bakgrunden är den snabba utveckling

2016-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 : KOM (2016) 705 (doc, 75 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM31 : KOM (2016) 705 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 : KOM (2016) 710

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM30 Kommissionens arbetsprogram 2017 2016/17:FPM30 Statsrådsberedningen 2016-11-29 Dokumentbeteckning KOM 2016 710 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2017

2016-11-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 : KOM (2016) 710 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM30 : KOM (2016) 710 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM29 : KOM (2016) 698

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM29 Förordning om fiskemöjligheter i 2016/17:FPM29 Västerhavet 2017 Näringsdepartementet 2016-11-28 Dokumentbeteckning KOM 2016 698 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017 för vissa fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för fiskebestånden i Västerhavet

2016-11-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM29 : KOM (2016) 698 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM29 : KOM (2016) 698 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM28 : KOM (2016) 687

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot 2016/17:FPM28 skatteundandraganden hybrida missmatchningar med tredjeländer Finansdepartementet 2016-11-23 Dokumentbeteckning KOM 2016 687 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv EU 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar

2016-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM28 : KOM (2016) 687 (doc, 89 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM28 : KOM (2016) 687 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM27 : KOM (2016) 686

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM27 Direktiv om tvistelösningsmekanismer 2016/17:FPM27 vid dubbelbeskattning Finansdepartementet 2016-11-23 Dokumentbeteckning KOM 2016 686 Förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen. Sammanfattning Kommissionen

2016-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM27 : KOM (2016) 686 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM27 : KOM (2016) 686 (pdf, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 : KOM (2016) 819

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM60 Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande Justitiedepartementet 2017-01-27 Dokumentbeteckning KOM 2016 819 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation

2017-01-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 : KOM (2016) 819 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 : KOM (2016) 819 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 : KOM(2016) 825

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM59 Förordning om kontroller av kontanta 2016/17:FPM59 medel Finansdepartementet 2017-01-25 Dokumentbeteckning KOM2016 825 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning

2017-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 : KOM(2016) 825 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 : KOM(2016) 825 (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 : KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM58 Nya förordningar om Schengens 2016/17:FPM58 Informationssystem SIS Justitiedepartementet 2017-01-24 Dokumentbeteckning KOM2016 882 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information

2017-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 : KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 : KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 : KOM (2016) 815

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM54 EU:s förordningar om samordning av de 2016/17:FPM54 sociala trygghetssystemen Socialdepartementet 2016-01-17 KOM 2016 815 Revidering av rådets och Europaparlamentets förordning om ändringar i förordning EG nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och

2017-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 : KOM (2016) 815 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM54 : KOM (2016) 815 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 : KOM (2016) 790

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM53 Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar Justitiedepartementet 2017-01-12 Dokumentbeteckning KOM 2016 790 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Action plan to strengthen the European response

2017-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 : KOM (2016) 790 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM53 : KOM (2016) 790 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 : KOM(2016) 942

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM52 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM52 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-01-11 Dokumentbeteckning KOM2016 942 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén om En

2017-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 : KOM(2016) 942 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM52 : KOM(2016) 942 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 : KOM (2016) 740

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av EU:s 2016/17:FPM51 policy för utvecklingssamarbete Utrikesdepartementet 2017-01-10 Dokumentbeteckning KOM 2016 740 Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling Vår värld, vår värdighet, vår framtid Sammanfattning Kommissionen

2017-01-10

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 : KOM (2016) 740 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM51 : KOM (2016) 740 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM26 : KOM (2016) 683, KOM (2016) 685

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM26 Direktiv om gemensam bolagsskattebas 2016/17:FPM26 och gemensam konsoliderad bolagsskattebas Finansdepartementet 2016-11-23 Dokumentbeteckning KOM 2016 683 Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas CCCTB KOM 2016 685 Förslag till rådets

2016-11-23

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM26 : KOM (2016) 683, KOM (2016) 685 (doc, 115 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM26 : KOM (2016) 683, KOM (2016) 685 (pdf, 163 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM25 : KOM (2016) 622

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM25 Partnerskap för forskning och 2016/17:FPM25 innovation i Medelhavsområdet Prima Utbildningsdepartementet 2016-11-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 622 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation

2016-11-22

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM25 : KOM (2016) 622 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM25 : KOM (2016) 622 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 : KOM (2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70 eDataskyddsförordning 2016/17:FPM70 Näringsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 : KOM (2017) 10 (doc, 305 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 : KOM (2017) 10 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 : KOM(2016) 822, KOM(2016) 820

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69 Initiativ rörande reglering av yrken 2016/17:FPM69 Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken KOM2016 820 Meddelande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 : KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 : KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 : KOM (2017) 9

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM68 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM68 dataekonomi Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM 2017 9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Skapandet av en europeisk dataekonomi

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 : KOM (2017) 9 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 : KOM (2017) 9 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 : KOM(2016) 824, KOM(2016( 823

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM67 Förordning och direktiv om ett 2016/17:FPM67 europeiskt elektroniskt tjänstekort Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM2016 824 Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 : KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 : KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (pdf, 80 kB)