Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning 2016/17:RB2

Framställning till riksdagen 2016/17:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska riksbanksfullmäktige lämna förslag till riksdagen och Riksrevisionen om hur


Utskottsberedning: 2016/17:FiU23
Riksdagsbeslut (3 förslag): 1 avslag, 2 bifall,

Framställning 2016/17:RB2 (docx, 109 kB)

RR7

Framställning / redogörelse 2002/03:RR7

Förslag till riksdagen 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar 2002/03 RR7 Inledning Revisorerna har på eget initiativ granskat hur regeringen styr Fortifikations-verket och Försvarsmakten för att åstadkomma en effektiv förvaltning och ett effektivt brukande


Utskottsberedning: 2002/03:FiU14
Riksdagsbeslut (8 förslag): 6 avslag, 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:RR7 (doc, 485 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR21

Förslag till riksdagen 2002/03:RR21 Riksdagens revisorers förslag om staten och kommunerna 2002/03 RR21 Utgångspunkter för revisorernas förslag Riksdagens revisorer har på förslag av riksdagens finansutskott granskat statens styrning av kommunerna. I denna skrivelse redovisas revisorernas samlade bedömningar om förhållandet


Utskottsberedning: 2003/04:FiU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): 4 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:RR21 (doc, 1269 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR2

Förslag till riksdagen 2002/03:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Statens personalpolitik 2002/03 RR2 Revisorernas granskning Revisorernas granskning har redovisats i rapporten Statens personalpolitik Rapport 2001/02:12Syftet med rapporten var att granska genomförande och förverkligande av det personalpolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:FiU13
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag

Framställning / redogörelse 2002/03:RR2 (doc, 511 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17

Förslag till riksdagen 2002/03:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank 2002/03 RR17 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat upphandlingen vid Sve-riges riksbank. Syftet har varit att undersöka om Riksbanken har följt bestämmelserna i lagen 1992:1528


Utskottsberedning: -2003/04:FiU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17 (doc, 292 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13

Förslag till riksdagen 2002/03:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet 2002/03 RR13 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat regeringens och olika myndigheters hantering av ärendet om ett gemensamt radiokommunikations-system för polisen,


Utskottsberedning: ---2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13 (doc, 265 kB)