Dokument & lagar (603 träffar)

Redogörelse 2016/17:RJ2

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RJ2 Redogörelse för beslut om ändring av stadgarna för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds RJ nuvarande stadgar trädde i kraft den 1 januari 1988 tryckta i RFS 1988:1 och har därefter ändrats vid två tillfällen, den 1 november 1998 tryckta i RFS

2017-09-07

Redogörelse 2016/17:RJ2 (pdf, 151 kB)

Föredragningslista 2016/17:134

Föredragningslista 2016/17:134 Torsdagen den 7 september 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande 1 Onsdagen den 13 september kl. 10.00 Anmälan om ny riksdagsledamot 2 Momodou Jallow V som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 31 augusti Anmälan om ersättare

2017-09-07

Föredragningslista 2016/17:134 (docx, 36 kB) Föredragningslista 2016/17:134 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM123 : KOM (2017) 376

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM123 Meddelande om ökad innovation i EU:s 2016/17:FPM123 regioner Näringsdepartementet 2017-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2017 376 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ökad innovation

2017-09-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM123 : KOM (2017) 376 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM123 : KOM (2017) 376 (pdf, 57 kB)

Föredragningslista 2016/17:133

Föredragningslista 2016/17:133 Torsdagen den 31 augusti 2017 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 8 juni, fredagen den 9 juni, måndagen den 12 juni, tisdagen den 13 juni, onsdagen den 14 juni, torsdagen den 15 juni, fredagen den 16 juni, måndagen

2017-08-31

Föredragningslista 2016/17:133 (docx, 44 kB) Föredragningslista 2016/17:133 (pdf, 141 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM122 : KOM (2017) 375

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM122 Förordning om import av kulturföremål 2016/17:FPM122 Finansdepartementet 2017-08-30 Dokumentbeteckning KOM 2017 375 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om import av kulturföremål Sammanfattning Den 13 juli 2017 presenterade kommissionen ett förslag

2017-08-30

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM122 : KOM (2017) 375 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM122 : KOM (2017) 375 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM121 : ECB/2017/18

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM121 Ändring av artikel om clearingsystem i stadgan för Europeiska centralbanken Finansdepartementet 2017-08-24 Dokumentbeteckning ECB/2017/18 Rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet

2017-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM121 : ECB/2017/18 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM121 : ECB/2017/18 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM120 : KOM(2017) 352

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM120 Ny förordning för byrån för it-stöd eu- 2016/17:FPM120 LISA Justitiedepartementet 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM2017 352 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM120 : KOM(2017) 352 (doc, 80 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM120 : KOM(2017) 352 (pdf, 58 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM119 : KOM(2017) 344, Tidigare faktapromemoria i ärendet:

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM119 Förordning om systemet för lokalisering 2016/17:FPM119 av domar mot tredjelandsmedborgare Ecris-TCN Justitiedepartementet 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM2017 344 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett centraliserat system för identifiering

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM119 : KOM(2017) 344, Tidigare faktapromemoria i ärendet: (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM119 : KOM(2017) 344, Tidigare faktapromemoria i ärendet: (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM118 : KOM(2017) 343, SWD/2017/0243

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM118 Förordning om en europeisk privat 2016/17:FPM118 pensionsprodukt Finansdepartementet 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM2017 343 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt PEPP SWD/2017/0243 Commission Staff Working

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM118 : KOM(2017) 343, SWD/2017/0243 (doc, 348 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM118 : KOM(2017) 343, SWD/2017/0243 (pdf, 130 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM117 : KOM(2017) 358

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM117 EU:s framtida finanser 2016/17:FPM117 Statsrådsberedningen 2017-08-16 Dokumentbeteckning KOM2017 358 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser Sammanfattning Diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser är det femte och sista som följer upp kommissionens

2017-08-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM117 : KOM(2017) 358 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM117 : KOM(2017) 358 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 : KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM116 Meddelande om EU:s bidrag till ett 2016/17:FPM116 reformerat Iterprojekt Utbildningsdepartementet 2017-07-26 Dokumentbeteckning KOM 2017 319 Meddelande från KOM till Europaparlamentet och Rådet om EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt 2013/14:FPM4 Tidigare

2017-07-26

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 : KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM116 : KOM (2017) 319, 2013/14:FPM4 (pdf, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM115 : KOM(2017) 331, SWD(2017) 148

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM115 Ändrade regler för tillsyn över centrala 2016/17:FPM115 motparter i EU och i tredjeland Finansdepartementet Dokumentbeteckning KOM2017 331 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet

2017-07-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM115 : KOM(2017) 331, SWD(2017) 148 (doc, 138 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM115 : KOM(2017) 331, SWD(2017) 148 (pdf, 134 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM114 : KOM(2017) 315

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM114 Det europeiska försvarets framtid 2016/17:FPM114 Försvarsdepartementet 2017-07-25 Dokumentbeteckning KOM2017 315 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid Sammanfattning Den 1 mars 2017 presenterade Europeiska kommissionen en vitbok om EU:s framtid.

2017-07-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM114 : KOM(2017) 315 (doc, 319 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM114 : KOM(2017) 315 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM113 : KOM(2017) 294, KOM(2017) 295

Regeringskansliet Faktapromemoria Europeiska handlingsplanen för 2016/17:FPM113 försvarsfonden och försvarsindustriprogrammet Försvarsdepartementet 2017-07-24 Dokumentbeteckning KOM2017 294 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar

2017-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM113 : KOM(2017) 294, KOM(2017) 295 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM113 : KOM(2017) 294, KOM(2017) 295 (pdf, 126 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM112 : JOIN(2017) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM112 Strategisk ansats till resiliens 2016/17:FPM112 Utrikesdepartementet 2017-07-24 Dokumentbeteckning JOIN2017 21 GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET En strategisk ansats till resiliens i EU:s yttre åtgärder Sammanfattning Den 7 juni 2017 presenterade

2017-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM112 : JOIN(2017) 21 (doc, 76 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM112 : JOIN(2017) 21 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM111 : KOM(2017) 289

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM111 Förordning om rättvis konkurrens inom 2016/17:FPM111 luftfarten Näringsdepartementet 2017-07-24 Dokumentbeteckning KOM2017 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att trygga konkurrensen inom luftfarten Sammanfattning Syftet med kommissionens

2017-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM111 : KOM(2017) 289 (doc, 77 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM111 : KOM(2017) 289 (pdf, 61 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 : KOM (2017) 335

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM110 Direktiv om informationsskyldighet vid FPM110 gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om sådana Finansdepartementet 2017-07-19 Dokumentbeteckning KOM 2017 335 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller

2017-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 : KOM (2017) 335 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 : KOM (2017) 335 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 : KOM(2017)320

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM109 Förhandlingsmandat för en 2016/17:FPM109 överenskommelse mellan EU och Ryssland om ett rättsligt ramverk för Nord Stream 2 Miljö- och energidepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM2017320 Rekommendation till rådsbeslut med bemyndigande att inleda förhandlingar

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 : KOM(2017)320 (doc, 302 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 : KOM(2017)320 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 : KOM (2017) 329

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM108 Förordning om harmonisering av 2016/17:FPM108 bruttonationalinkomsten Finansdepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM 2017 329 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris BNI-förordningoch

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 : KOM (2017) 329 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 : KOM (2017) 329 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 : KOM (2017) 278 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM107 Ändringar i kontrolldirektivet för kör- 2016/17:FPM107 och vilotider samt utstationeringsdirektivet Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2017 278 final Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 : KOM (2017) 278 final (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 : KOM (2017) 278 final (pdf, 85 kB)