Dokument & lagar (6 656 träffar)

Motion 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition V040 1 Sammanfattning Samtidigt som Sverige sett till statsskuld och budgetresultat har bland de starkaste statsfinanserna i världen har massarbetslösheten blivit vardag. Sedan regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU20 2012/13:KU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 605 kB)

Motion 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en make eller maka i Sverige båda


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 86 kB)

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en ny finansieringsmodell


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition S13006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Framtidskontraktet 3 Ekonomiska läget 7 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8 Ljusare utsikter för Sverige 15 men


Utskottsberedning: 2012/13:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 428 kB)

Motion 2012/13:Fi10 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi10 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013 V039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2012/13:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi10 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation MP015 1 Sammanfattning Forskningspolitik handlar i grunden om två saker: hur forskningen ska organiseras och finansieras. Men det handlar också om vilka utmaningar vi ser framför oss där vi behöver forskningshjälp


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 387 kB)

Motion 2012/13:N386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N386 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 21 Energi V610 Sammanfattning Vänsterpartiet anser att det är den förnyelsebara, energieffektiva och låga energianvändningens väg som står för framtiden. Kärnkraften avvisas och istället vill vi satsa på energieffektivisering av industrin genom


Utskottsberedning: 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD222 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturpolitisk inriktning 3 Avveckling av den mångkulturalistiska kulturpolitiken 3 Kulturarvet och den nationella identiteten 3 Kulturarvsfond 4 Kulturarvs-ROT 4 Nationell kulturkanon 4


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:KrU1 2012/13:KrU6 2012/13:KrU8 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 91 kB)

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4 4.1 Ett klimatanpassat transportsystem


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 132 kB)

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem MP016 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar i denna motion ett förslag på inriktning av infrastrukturplaneringen där klimatmålen är styrande. Därför föreslår vi stora


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Motion 2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner V259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Ju289 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju289 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Hemliga tvångsmedel SD139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rekvisiten för brottsbekämpande myndigheters tillgång till hemlig övervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation,


Utskottsberedning: 2012/13:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju289 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg V200 Sammanfattning Vänsterpartiet presenterar här förslag till riktade förstärkningar av välfärden. Vi föreslår bl.a. en stor satsning på mer personal i äldreomsorgen samtidigt som vi förstärker satsningen


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 95 kB)

Motion 2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse V598 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1: Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 24 Näringsliv V251 Sammanfattning Det tilltagande globala konkurrenstrycket tvingar Sverige att snabbt ställa om till innovationsdriven tillväxt. För att klara det behöver vårt näringsliv konkurrera med högre kunskapsinnehåll, resurseffektivare


Utskottsberedning: 2012/13:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning V258 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2 2012/13:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En välfärd fri från kommersiella intressen V264 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Avkommersialisering för ökad kvalitet 3 5 Så skapar vi en välfärd fri från kommersiella intressen 4 5.1 Inga skattemedel till vinstsyftande


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 82 kB)

Motion 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik V230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:CU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:K207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Avskaffa monarkin V589 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:K207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)