Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM100 KOM (2013) 316 Final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100 Utkast förhandlingsmandat för handels- 2012/13:FPM100 och investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 316 Final Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett omfattande handels-

2013-05-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM100 KOM (2013) 316 Final (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM99 KOM (2013) 197

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM99 Regler för operativt samarbete vid de 2012/13:FPM99 yttre sjögränserna Justitiedepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 197 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom

2013-05-17

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM99 KOM (2013) 197 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM98 KOM (2013) 191, KOM (2013) 192

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM98 Modernisering av handelspolitiska 2012/13:FPM98 skyddsinstrument Utrikesdepartementet 2013-05-14 Dokumentbeteckning KOM 2013 191 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten Att anpassa de handelspolitiska

2013-05-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM98 KOM (2013) 191, KOM (2013) 192 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM97 KOM (2013) 167

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM97 Meddelande om den internationella 2012/13:FPM97 klimatöverenskommelsen 2015 Miljödepartementet 2013-05-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 167 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.

2013-05-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM97 KOM (2013) 167 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM96 KOM (2013) 173, KOM (2013) 172

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM96 Förordning om Europol och meddelande 2012/13:FPM96 om utbildning för brottsbekämpning Justitiedepartementet 2013-04-30 Dokumentbeteckning KOM 2013 173 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom

2013-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM96 KOM (2013) 173, KOM (2013) 172 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM95 KOM (2013) 160

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM95 EU:s resultattavla för rättskipning 2012/13:FPM95 Justitiedepartementet 2013-04-30 Dokumentbeteckning KOM 2013 160 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en resultattavla för rättsskipning

2013-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM95 KOM (2013) 160 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM94 KOM (2013) 161, KOM (2013) 162

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94 En översyn av EU:s varumärkessystem 2012/13:FPM94 Justitiedepartementet 2013-04-30 Dokumentbeteckning KOM 2013 161 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning EG nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken KOM 2013 162 Förslag till

2013-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM94 KOM (2013) 161, KOM (2013) 162 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM93 KOM (2013) 150

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM93 Grönbok om långsiktig finansiering av 2012/13:FPM93 europeiska ekonomin Finansdepartementet 2013-04-29 Dokumentbeteckning KOM 2013 150 Grönbok Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin Sammanfattning Som en reaktion på den rådande finanskrisen antog kommissionen

2013-04-29

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM93 KOM (2013) 150 (pdf, 199 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM92 KOM (2013) 147

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM92 Förordning om åtgärder för minskade kostnader vid utbyggnad av höghastighetsnät Näringsdepartementet 2013-04-29 Dokumentbeteckning KOM 2013 147 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät

2013-04-29

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM92 KOM (2013) 147 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM91 KOM (2013) 130

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM91 Översyn av flygpassagerares rättigheter 2012/13:FPM91 Justitiedepartementet 2013-04-25 Dokumentbeteckning KOM 2013 130 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation

2013-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM91 KOM (2013) 130 (pdf, 121 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM89 KOM (2013) 155

Förordning om arbetsmarknadsstatistik konvertering

2013-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM89 KOM (2013) 155 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM90 KOM (2013) 151

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM90 Direktiv om forskare, studier m.m. 2012/13:FPM90 Justitiedepartementet 2013-04-25 Dokumentbeteckning KOM 2013 151 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad

2013-04-25

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM90 KOM (2013) 151 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM88 KOM (2013) 102

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88 Ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-19 Dokumentbeteckning KOM 2013 102 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG,

2013-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM88 KOM (2013) 102 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM87 KOM (2013) 144, KOM (2013) 145, KOM (2013) 146

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM87 Sysselsättningsinitiativet för ungdomar 2012/13:FPM87 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 144 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Sysselsättningsinitiativet

2013-04-18

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM87 KOM (2013) 144, KOM (2013) 145, KOM (2013) 146 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM86 KOM(2013) 92

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM86 Meddelande om EU:s preliminära 2012/13:FPM86 position inför förhandlingar om global utveckling efter 2015 Utrikesdepartementet 2013-04-12 Dokumentbeteckning KOM2013 92 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2013-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM86 KOM(2013) 92 (pdf, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM85 KOM (2013) 123

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM85 Grönbok om en EU-strategi för 2012/13:FPM85 plastavfall i miljön Miljödepartementet 2013-04-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 123 Grönbok om en europeisk strategi för plastavfall i miljön Sammanfattning Grönboken syftar till att starta en bred europeisk diskussion

2013-04-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM85 KOM (2013) 123 (pdf, 196 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM84 KOM(2013) 122

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM84 Meddelande om smart lagstiftning 2012/13:FPM84 tillgodose de små och medelstora företagens behov Näringsdepartementet 2013-04-09 Dokumentbeteckning KOM2013 122 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2013-04-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM84 KOM(2013) 122 (pdf, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM83 KOM(2013) 109

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM83 Undertecknande av WIPO-avtal om 2012/13:FPM83 skydd för audiovisuella framföranden Justitiedepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM2013 109 Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av WIPO-fördraget om audiovisuella framföranden

2013-04-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM83 KOM(2013) 109 (pdf, 53 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM82 KOM (2013) 108

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM82 EU:s rymdindustripolitik 2012/13:FPM82 Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 108 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén EU:s rymdpolitik rymdsektorns potential

2013-04-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM82 KOM (2013) 108 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM80 KOM(2013) 95, KOM(2013) 97, KOM(2013) 96

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM80 Paket om smart gränsförvaltning 2012/13:FPM80 Justitiedepartementet 2013-04-04 Dokumentbeteckning KOM2013 95 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett system för in- och utresa som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter

2013-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM80 KOM(2013) 95, KOM(2013) 97, KOM(2013) 96 (pdf, 116 kB)