Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM79 K(2013) 778

FPM20121379 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM79 Rekommendation om att investera i barnens framtid Socialdepartementet 2013-03-22 Dokumentbeteckning K2013 778 Kommissionens rekommendation av den 20.2.2013: Bryta det sociala arvet investera i barnens framtid Sammanfattning Kommissionen presenterade

2013-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM79 K(2013) 778 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM78 KOM(2013) 83

FPM20121378 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM78 Meddelande om sociala investeringar sociala investeringspaketet Socialdepartementet 2013-03-22 Dokumentbeteckning KOM2013 83 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén: Sociala

2013-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM78 KOM(2013) 83 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM77 KOM(2013) 78

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM77 Förordning om konsumentprodukters 2012/13:FPM77 säkerhet Justitiedepartementet 2013-03-19 Dokumentbeteckning KOM2013 78 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets

2013-03-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM77 KOM(2013) 78 (pdf, 225 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM76 KOM(2011) 594 slutlig, COM(2013) 71 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM76 Direktiv om gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner Finansdepartementet 2013-03-18 Dokumentbeteckning KOM2011 594 slutlig Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG

2013-03-18

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM76 KOM(2011) 594 slutlig, COM(2013) 71 final (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM75 KOM (2013) 40 slutlig

FPM20121375 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM75 Europeiska byrån för globala satellitnavigeringssystem GNSS Näringsdepartementet 2013-03-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 40 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 912/2010 om inrttande av Europeiska byrån

2013-03-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM75 KOM (2013) 40 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM74 KOM (2013) 75, KOM (2013) 74

FPM20121374 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM74 Ny förordning om marknadskontroll av produkter Utrikesdepartementet 2013-03-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 75 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG,

2013-03-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM74 KOM (2013) 75, KOM (2013) 74 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM73 KOM (2013) 44

FPM20121373 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM73 Förordningen om information som åtföljer överföringar av tillgångar Finansdepartementet 2013-03-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 44 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om information som åtföljer överföringar av tillgångar Sammanfattning

2013-03-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM73 KOM (2013) 44 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM72 KOM(2013) 45

FPM20121372 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM72 Revidering av tredje penningtvättsdirektivet Finansdepartementet 2013-03-11 Dokumentbeteckning KOM2013 45 Förslaget till direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism Sammanfattning Kommissionen

2013-03-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM72 KOM(2013) 45 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM71 COM(2013) 37

FPM20121371 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM71 Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i företagsrelationer Landsbygdsdepartementet 2013-03-11 Dokumentbeteckning COM2013 37 Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i företagsrelationer i leveranskedjan för livsmedel och andra varor Sammanfattning Med denna

2013-03-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM71 COM(2013) 37 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM70 KOM (2013) 42

FPM20121370 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM70 Direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning Justitiedepartementet 2013-03-07 Dokumentbeteckning KOM 2013 42 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor

2013-03-07

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM70 KOM (2013) 42 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM69 KOM (2013) 36

FPM20121369 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM69 Europeisk handlingsplan för detaljhandel Utrikesdepartementet 2013-03-06 Dokumentbeteckning KOM 2013 36 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Att skapa en europeisk

2013-03-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM69 KOM (2013) 36 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM68 KOM (2013) 48

FPM20121368 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM68 NIS-direktivet Försvarsdepartementet 2013-03-06 Dokumentbeteckning KOM 2013 48 Förslag till direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen Sammanfattning Direktivet ålägger alla medlemsstater

2013-03-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM68 KOM (2013) 48 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM67 KOM (2013) 25, KOM (2013) 26, KOM (2013) 28, KOM (2013) 29

FPM20121367 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM67 Fjärde järnvägspaketet Marknadsöppning Näringsdepartementet 2013-03-06 Dokumentbeteckning KOM 2013 25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommitten samt regionkommittén om Fjärde järnvägspaketet Fullborda

2013-03-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM67 KOM (2013) 25, KOM (2013) 26, KOM (2013) 28, KOM (2013) 29 (doc, 120 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM66 KOM (2013) 25, KOM (2013) 27, KOM (2013) 30, KOM (2013) 31

FPM20121366 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM66 Fjärde järnvägspaketet järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet Näringsdepartementet 2013-03-06 Dokumentbeteckning KOM 2013 25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommitten samt regionkommittén om Fjärde

2013-03-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM66 KOM (2013) 25, KOM (2013) 27, KOM (2013) 30, KOM (2013) 31 (doc, 113 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM65 KOM (2013) 18

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM65 Direktiv om utbyggnad av infrastruktur 2012/13:FPM65 för alternativa drivmedel Näringsdepartementet 2013-02-28 Dokumentbeteckning KOM 2013 18 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Sammanfattning

2013-02-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM65 KOM (2013) 18 (pdf, 121 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM64 KOM (2012) 782

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM64 EU:s program för finansiell information 2012/13:FPM64 och revision 20142020 Justitiedepartementet 2013-02-27 KOM 2012 782 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering

2013-02-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM64 KOM (2012) 782 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM63 KOM (2012) 416, KOM (2012) 652

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM63 Kommissionens initiativ för att stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter EU ETS Miljödepartementet 2013-02-27 Dokumentbeteckning KOM 2012 416 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

2013-02-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM63 KOM (2012) 416, KOM (2012) 652 (pdf, 178 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2

En utvärdering av riksdagens parlamentariska ledningsorganisation och riksdagens förvaltningsorganisation ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-87-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2011 att förordna en särskild utredare med uppdrag att

2013-02-26

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2 (pdf, 236 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM62 KOM (2012) 722

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM62 Handlingsplan mot skattebedrägeri och 2012/13:FPM62 skatteundandragande Finansdepartementet 2013-02-15 Dokumentbeteckning KOM 2012 722 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet En handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande

2013-02-18

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM62 KOM (2012) 722 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM61 KOM (2012) 773

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM61 Unionens rättigheter vid tillämpning av 2012/13:FPM61 internationella handelsregler Utrikesdepartementet 2013-02-15 Dokumentbeteckning KOM 2012 773 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande

2013-02-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM61 KOM (2012) 773 (pdf, 96 kB)