Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM60 KOM (2012) 795

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM60 Handlingsplan för företagande, stärka 2012/13:FPM60 företagarandan i EU Näringsdepartementet 2013-02-12 Dokumentbeteckning KOM 2012 795 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Handlingsplan

2013-02-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM60 KOM (2012) 795 (pdf, 166 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM59 KOM (2012) 744

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM59 Ändring av EU:s insolvensförordning 2012/13:FPM59 Justitiedepartementet 2013-02-12 Dokumentbeteckning KOM 2012 744 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning EG nr 1346/2000 om insolvensförfaranden Sammanfattning Kommissionen

2013-02-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM59 KOM (2012) 744 (pdf, 230 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM58 KOM (2012) 710

11011110 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM58 Miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Miljödepartementet 2011-12-12 Dokumentbeteckning KOM 2012 710 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 att leva gott inom planetens gränser Sammanfattning

2013-02-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM58 KOM (2012) 710 (pdf, 270 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM57 KOM (2012) 777

FPM20121357 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM57 Meddelande om En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union Finansdepartementet 2013-02-08 Dokumentbeteckning KOM 2012 777 Europeiska kommissionens meddelande En plan för en djup och verklig ekonomisk och monetär unionen. Start på en

2013-02-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM57 KOM (2012) 777 (doc, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM56 KOM (2012) 793

FPM20121356 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM56 Meddelande om riskhantering på tullområdet och säkerhet i leveranskedjan Finansdepartementet 2013-02-06 Dokumentbeteckning KOM 2012 793 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om riskhantering

2013-02-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM56 KOM (2012) 793 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM55 KOM (2012) 791

FPM20121355 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM55 Meddelande om tullunionens tillstånd Finansdepartementet 2013-02-06 Dokumentbeteckning KOM 2012 791 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tullunionens tillstånd Sammanfattning Syftet

2013-02-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM55 KOM (2012) 791 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM54 KOM (2012) 776

FPM20121354 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM54 Rapportering av händelser inom civil luftfart Näringsdepartementet 2013-02-05 Dokumentbeteckning KOM 2012 776 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning EU

2013-02-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM54 KOM (2012) 776 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM53 KOM (2012) 721

FPM20121353 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM53 Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser Näringsdepartementet 2013-02-04 Dokumentbeteckning KOM 2012 721 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser Sammanfattning Syfte

2013-02-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM53 KOM (2012) 721 (doc, 77 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1

Omställningsstöd för riksdagsledamöter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-85-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2012/13:1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 november 2011 att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag till åtgärder som syftar till att underlätta för ledamöter som

2013-01-30

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1 (pdf, 2080 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM52 JOIN (2012) 39

FPM20121352 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM52 Gemensamt förslag till rådsbeslut om arrangemang för unionens tillämpning av solidaritetsklausulen Försvarsdepartementet 2013-01-24 Dokumentbeteckning JOIN 2012 39 Gemensamt förslag till rådets beslut om närmare bestämmelser för hur unionen ska genomföra

2013-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM52 JOIN (2012) 39 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM51 KOM (2012) 788

FPM20121351 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv Socialdepartementet 2013-01-23 Dokumentbeteckning KOM 2012 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning

2013-01-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM51 KOM (2012) 788 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM50 KOM (2012) 784

FPM20121350 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM50 Driva Europas tillväxt digitalt Näringsdepartementet 2013-01-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 784 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Den digitala agendan för Europa

2013-01-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM50 KOM (2012) 784 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM49 KOM (2012) 772, SWD (2012) 437, SWD (2012) 438

FPM20121349 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM49 Direktiv om marin utrustning Näringsdepartementet 2013-01-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 772 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG SWD 2012 437 Arbetsdokument från kommissionens

2013-01-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM49 KOM (2012) 772, SWD (2012) 437, SWD (2012) 438 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM48 KOM (2012) 698

FPM20121348 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM48 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU Utrikesdepartementet 2013-01-17 Dokumentbeteckning KOM 2012 698 final GRÖNBOK En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU Text av betydelse

2013-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM48 KOM (2012) 698 (doc, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM47 KOM (2012) 746

FPM20121347 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM47 Meddelande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet Näringsdepartementet 2013-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2012 746 Meddelande från kommission till Europaparlamentet, rådet, Europeiska eknomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU-lagstiftningens

2013-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM47 KOM (2012) 746 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM46 KOM (2012) 724

FPM20121346 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM46 Förordning om jordbruks- och fiskestatistik Finansdepartementet 2013-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2012 724 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa lagstiftningsakter inom jordbruks- och fiskestatistik Sammanfattning Syftet

2013-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM46 KOM (2012) 724 (doc, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM45 KOM (2012) 763

FPM20121345 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM45 Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m. Finansdepartementet 2013-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2012 763 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av genomförandeförordning EU nr 282/2011 vad gäller

2013-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM45 KOM (2012) 763 (doc, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM44 KOM (2012) 735

FPM20121344 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM44 Meddelande om brottsbekämpande informationsutbyte inom EU Justitiedepartementet 2013-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2012 735 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om ett stärkt EU-samarbete inom brottsbekämpningen: den europeiska

2013-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM44 KOM (2012) 735 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM43 KOM (2012) 725, KOM (2012) 730

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM43 Moderniseringen av statsstödsregelverket Almuniapaketet förslag till ändring av rådets statsstödsförordningar Näringsdepartementet 2013-01-08 Dokumentbeteckning KOM 2012 725 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning EG nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter

2013-01-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM43 KOM (2012) 725, KOM (2012) 730 (pdf, 214 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM41 K (2012) 8548

FPM20121341 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM41 Genomförandebeslut om nyinrättandet av Euresnätverket Arbetsmarknadsdepartementet 2013-01-03 Dokumentbeteckning K 2012 8548 Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 492/2011

2013-01-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM41 K (2012) 8548 (doc, 62 kB)