Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM40 KOM(2012) 595

FPM20121340 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM40 Biodrivmedel och indirekt förändrad markanvändning ILUC Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 595 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM40 KOM(2012) 595 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM39 KOM(2012) 702

FPM20121339 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM39 Skydd för företagen mot vilsledande marknadsföring Justitiedepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 702 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Skydda företagen

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM39 KOM(2012) 702 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM38 KOM(2012) 643

FPM20121338 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM38 Förordning om fluorerade växthusgaser Miljödepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 643 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser Tidigare faktapromemoria i ärendet: Förordning om fluorerade växthusgaser

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM38 KOM(2012) 643 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM37 Meddelande för en väl fungerande marknad för energi Näringsdepartementet 2012-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 663 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén För en väl fungerande marknad

2012-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM36 KOM (2012) 669

FPM20121336 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM36 Meddelande om en ny syn på utbildning Utbildningsdepartementet 2012-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 669 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny syn på utbildning:

2012-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM36 KOM (2012) 669 (doc, 81 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:16 kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Beteckning Ju 2012:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121 Lokal Garnisonen, tel. 08-405

2012-12-20

Kommittéberättelse Fi 2012:11 utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1

Ägarprövningsutredningen Fi 2012:11 Beteckning Fi 2012:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100

2012-12-20

Kommittéberättelse S 2012:H

Värdegrundsdelegationen S 2012:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2012:H Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Marcusson,

2012-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM35 KOM (2012) 752

FPM20121335 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM35 Kommissionens integrationsrapport om den inre marknaden Utrikesdepartementet 2012-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2012 752 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Centralbanken, Ekonomiska och Sociala kommittén, Regionkommittén

2012-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM35 KOM (2012) 752 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM34 KOM (2012) 671

FPM20121334 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM34 Utveckling av relationer mellan EU och rymdorganisationen ESA Utbildningsdepartementet 2012-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 671 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Upprättande av lämpliga kontakter mellan Europeiska unionen

2012-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM34 KOM (2012) 671 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM33 KOM (2012) 614, KOM (2012) 615

FPM20121333 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM33 Könsfördelningen i bolagsstyrelser Justitiedepartementet 2012-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed

2012-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM33 KOM (2012) 614, KOM (2012) 615 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM32 KOM (2012)750

FPM20121332 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM32 Kommissionens årliga tillväxtrapport Statsrådsberedningen 2012-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2012750 Meddelande från kommissionen Den årliga tillväxtstrategin för 2013 Bilaga I Makroekonomisk rapport Bilaga II Utkast till gemensam sysselsättningsrapport

2012-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM32 KOM (2012)750 (doc, 73 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:O uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P

Uppdrag till Bo Svensson Ju 2012:O Beteckning Ju 2012:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-14 Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel.

2012-12-14

Kommittéberättelse Ju 2012:15 utredningen, se dir. 2012:125

Utredningen om en ny Bryssel I-förordning Ju 2012:15 Beteckning Ju 2012:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-12-13

Kommittéberättelse Fi 2012:10 kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48

Budgetprocesskommittén Fi 2012:10 Beteckning Fi 2012:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-01-15 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2012-12-13

Kommittéberättelse N 2012:06 utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87

Utredningen om utvärdering av bredbandstrategin N 2012:06 Beteckning N 2012:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2015-03-26 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-12-13

Kommittéberättelse UD 2012:02 utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringare i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA UD 2012:02 Beteckning UD 2012:02 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2015-03-13 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 20102:127

2012-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM31 KOM (2012) 631

FPM20121331 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM31 Fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner Finansdepartementet 2012-12-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 631 Förslag till rådets beslut om bemyndigande för att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner

2012-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM31 KOM (2012) 631 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM30 KOM (2012) 673

FPM20121330 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM30 Blueprint En Strategi för att skydda Europas vattenresurser Miljödepartementet 2012-12-11 Dokumentbeteckning KOM 2012 673 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén Strategi

2012-12-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM30 KOM (2012) 673 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM29 KOM (2012) 650

FPM20121329 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM29 Viseringsfrihet för medborgare i sexton ö-nationer Ändring av viseringsförordningen Justitiedepartementet 2012-12-11 Dokumentbeteckning KOM 2012 650 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande

2012-12-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM29 KOM (2012) 650 (doc, 63 kB)