Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM28 KOM (2012) 608, KOM (2012) 668

FPM20121328 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM28 Förslag om fastställande av 2013 års fiskemöjligheter för Västerhavet Landsbygdsdepartementet 2012-12-10 Dokumentbeteckning KOM 2012 608 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller

2012-12-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM28 KOM (2012) 608, KOM (2012) 668 (doc, 64 kB)

Kommittéberättelse U 2012:12 utredningen, se dir. 2012:121

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm U 2012:12 Beteckning U 2012:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-06 Direktiv

2012-12-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM27 KOM(2012)628

FPM20121327 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM27 Ändrat direktiv om miljökonsekvensbeskrivningar Miljödepartementet 2012-12-06 Dokumentbeteckning KOM2012628 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring i direktiv 2011/92EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga

2012-12-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM27 KOM(2012)628 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM26 KOM (2012) 576

FPM20121326 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM26 Förslag till förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen Miljödepartementet 2012-12-03 Dokumentbeteckning KOM 2012 576 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2012-12-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM26 KOM (2012) 576 (doc, 85 kB)

Kommittéberättelse S 2012:10 utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67

Utredningen om vissa begravningsfrågor S 2012:10 Beteckning S 2012:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-02-12 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-11-29

Kommittéberättelse Ju 2012:N

EU-rättsliga förordningen om nekad ombordstigning och i lagstiftningsarbetet om förbättringar för resenärer samt i viss andra frågor på transporträttens område Ju 2012:N Beteckning Ju 2012:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-12-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-28 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-11-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM25 KOM (2012) 465

FPM20121325 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM25 Förordning om åtgärdsprogram för skattefrågor Finansdepartementet 2012-11-27 Dokumentbeteckning KOM 2012 465 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden

2012-11-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM25 KOM (2012) 465 (doc, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM24 KOM (2012) 629, KOM (2012) 629

FPM20121324 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM24 Kommissionens arbetsprogram 2013 Statsrådsberedningen 2012-11-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 629, vol. 1/2 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram

2012-11-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM24 KOM (2012) 629, KOM (2012) 629 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM23 COM(2012) 584

FPM20121323 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM23 Direktiv om radioutrustning Näringsdepartementet 2012-11-20 Dokumentbeteckning COM2012 584 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning Sammanfattning

2012-11-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM23 COM(2012) 584 (doc, 70 kB)

Kommittéberättelse U 2012:F

Vissa frågor rörande folkhögskollärarexamen U 2012:F Beteckning U 2012:F Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-19 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-11-19

Kommittéberättelse Fi 2012:09 utredningen, se dir. 2012:116

Skatteförenklingsutredningen Fi 2012:09 Beteckning Fi 2012:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:116 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2012-11-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM22 KOM(2012) 582

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM22 Meddelande om uppdatering av industripolitiken Näringsdepartementet 2012-11-14 Dokumentbeteckning KOM2012 582 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning. Uppdatering av meddelandet om industripolitiken. Sammanfattning Kommissionen antog

2012-11-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM22 KOM(2012) 582 (pdf, 411 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM21 KOM (2012) 548

FPM20121321 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM21 Reviderad förordning om narkotikaprekursorer Socialdepartementet 2012-11-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 548 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 273/2004 om narkotikaprekursorer Sammanfattning Kommissionen

2012-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM21 KOM (2012) 548 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM20 KOM (2012) 617

FPM20121320 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM20 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Socialdepartementet 2012-11-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 617 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt Sammanfattning

2012-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM20 KOM (2012) 617 (doc, 73 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:M uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P

En översyn av centralmyndighetsfunktionen för internationellt rättsligt samarbete Ju 2012:M Beteckning Ju 2012:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-07 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P Lokal Sammansättning

2012-11-07

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM19 KOM(2012) 573

FPM20121319 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM19 Andra inremarknadsakten SMA II Tillsammans för ny tillväxt Utrikesdepartementet 2012-11-06 Dokumentbeteckning KOM2012 573 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Inremarknadsakt

2012-11-06

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM19 KOM(2012) 573 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM18 KOM (2012) 541

FPM20121318 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM18 Ny förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Socialdepartementet 2012-11-05 Dokumentbeteckning KOM 2012 541 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik Sammanfattning

2012-11-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM18 KOM (2012) 541 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM17 KOM(2012) 542 slutlig

FPM20121317 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM17 Ny förordning om medicintekniska produkter Socialdepartementet 2012-11-05 Dokumentbeteckning KOM2012 542 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning EG nr

2012-11-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM17 KOM(2012) 542 slutlig (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM16 KOM(2012)473

FPM20121316 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM16 Grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 Miljödepartementet 2012-11-01 Dokumentbeteckning KOM2012473 Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser Sammanfattning Med grönboken om kunskap i havsfrågor 2020 inleder kommissionen

2012-11-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM16 KOM(2012)473 (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM15 KOM(2012) 556

FPM20121315 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM15 EU:s yttre luftfartspolitik Näringsdepartementet 2012-10-31 Dokumentbeteckning KOM2012 556 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: EU.s yttre luftfartsploitik att möta

2012-10-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM15 KOM(2012) 556 (doc, 70 kB)