Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM14 COM (2012) 271

FPM20121314 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM14 Strategi om förnybar energi Näringsdepartementet 2012-10-30 Dokumentbeteckning COM 2012 271 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén Förnybar energi: en viktig faktor på den

2012-10-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM14 COM (2012) 271 (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM13 KOM (2012) 524, KOM (2012) 525

FPM20121313 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM13 Återinförande av allmänna tullförmåner för Burma Utrikesdepartementet 2012-10-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 524 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upphävande av rådets förordning EG nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna

2012-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM13 KOM (2012) 524, KOM (2012) 525 (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM12 KOM(2012)530

FPM20121312 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM12 Ändring av honungsdirektivet Landsbygdsdepartementet 2012-10-26 Dokumentbeteckning KOM2012530 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung Sammanfattning Kommissionen har lagt fram ett förslag

2012-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM12 KOM(2012)530 (doc, 72 kB)

Kommittéberättelse Ku 2012:01 utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54

Lättlästutredningen Ku 2012:01 Beteckning Ku 2012:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2014-03-21 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2012-10-25

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM10 KOM(2012) 511, KOM(2012) 512, KOM(2012) 510

FPM20121310 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM10 Tillsyn över kreditinstitut och meddelande om bankunion Finansdepartementet 2012-09-25 Dokumentbeteckning KOM2012 511 Förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över

2012-10-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM10 KOM(2012) 511, KOM(2012) 512, KOM(2012) 510 (doc, 80 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:L uppdraget, se Dnr Ju2012/6968/P

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ungdomsmål Ju 2012:L Beteckning Ju 2012:L Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-22 Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/6968/P Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 31

2012-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM11 KOM (2012) 497

FPM20121311 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM11 Strategi för EU:s internationella samarbete inom forskning och innovation Utbildningsdepartementet 2012-10-15 Dokumentbeteckning KOM 2012 497 Om en strategi för att förbättra och fokusera unionens internationella samarbete inom forskning och innovation

2012-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM11 KOM (2012) 497 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM9 COM(2012) 514 final

FPM2012139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM9 Förordning om europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd Utrikesdepartementet 2012-10-19 Dokumentbeteckning COM2012 514 final Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd Sammanfattning

2012-10-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM9 COM(2012) 514 final (doc, 73 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:13 utredningen, se dir. 2012:106

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer Ju 2012:13 Beteckning Ju 2012:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:106 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-10-18

Kommittéberättelse U 2012:11 utredningen, se dir. 2012:112

Utredningen för avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m. U 2012:11 Beteckning U 2012:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:112 Lokal Uppdraget är därmed

2012-10-18

Kommittéberättelse Fi 2012:08 utredningen, se dir. 2012:108, dir. 2013:91 och dir. 2014:19

2012 års marknadsmissbruksutredning Fi 2012:08 Beteckning Fi 2012:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:108, dir. 2013:91 och dir. 2014:19 Lokal Uppdraget är därmed

2012-10-18

Kommittéberättelse Ku 2012:A

Förbereda ratificering av tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter Ku 2012:A Beteckning Ku 2012:A Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-10-18

Kommittéberättelse U 2012:E uppdraget, se Dnr U2012/5725/SAM

Uppdrag om lärares administrativa arbete U 2012:E Beteckning U 2012:E Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-08-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-12 Direktiv för uppdraget, se Dnr U2012/5725/SAM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 21 november 2013. Sammansättning

2012-10-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM8 KOM(2012) 499, KOM(2012) 500

FPM2012138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM8 Europeiska politiska partier och stiftelser Statsrådsberedningen 2012-10-12 Dokumentbeteckning KOM2012 499 Förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser KOM2012 500 Commission working document prefiguring the proposal

2012-10-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM8 KOM(2012) 499, KOM(2012) 500 (doc, 70 kB)

Kommittéberättelse Fi 2012:07 utredningen, se dir. 2012:105 och dir. 2013:100

Utredningen om en kommunallag för framtiden Fi 2012:07 Beteckning Fi 2012:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:105 och dir. 2013:100 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-10-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM7 KOM(2012) 489 slutlig

FPM2012137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM7 Årsrapport om humanitärt bistånd och civilskydd 2011 Utrikesdepartementet 2012-10-10 Dokumentbeteckning KOM2012 489 slutlig Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet. Årsrapport om Europeiska unionens politik för humanitärt bistånd och civilskydd

2012-10-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM7 KOM(2012) 489 slutlig (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM6 KOM(2012) 464 slutlig

FPM2012136 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM6 Förordning om åtgärdsprogram för tullfrågor Finansdepartementet 2012-10-09 Dokumentbeteckning KOM2012 464 slutlig Ändrat förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättandet av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden

2012-10-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM6 KOM(2012) 464 slutlig (doc, 82 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:12 utredningen, se dir. 2012:99 och dir. 2014:67

Patentlagsutredningen Ju 2012:12 Beteckning Ju 2012:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:99 och dir. 2014:67 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187,

2012-10-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM5 KOM (2012) 492

FPM2012135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM5 Meddelande om EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser Utrikesdepartementet 2012-10-01 Dokumentbeteckning KOM 2012 492 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT

2012-10-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM5 KOM (2012) 492 (doc, 73 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:14 utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90

Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning Ju 2012:14 Beteckning Ju 2012:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:98 och dir. 2013:90 Lokal Uppdraget är därmed

2012-09-27