Dokument & lagar (258 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM122 KOM (2013) 311

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM122 Direktiv om kulturföremål som 2012/13:FPM122 olagligen förts bort från en medlemsstat Kulturdepartementet 2013-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 311 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM122 KOM (2013) 311 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM121 KOM (2013) 293

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM121 Europeiska investeringsbankens 2012/13:FPM121 utlåning utanför EU 2014-2020 Finansdepartementet 2013-06-27 Dokumentbeteckning KOM 2013 293 Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om beviljande av en EU- garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster

2013-06-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM121 KOM (2013) 293 (pdf, 215 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM132 KOM (2013) 454, KOM (2013) 460

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132 Meddelande och rekommendation om 2012/13:FPM132 nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 2013-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 454 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2013-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM132 KOM (2013) 454, KOM (2013) 460 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM131 Förordning om statistik över 2012/13:FPM131 godstransporter på inre vattenvägar Finansdepartementet 2013-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 484 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inte vattenvägar

2013-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM130 KOM (2013) 342

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM130 Förordning om statistik över 2012/13:FPM130 makroekonomiska obalanser Finansdepartementet 2013-07-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 342 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska

2013-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM130 KOM (2013) 342 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM129 KOM (2013) 327

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM129 Utgifter inom områdena djurhälsa, växtskadegörare och offentlig kontroll Landsbygdsdepartementet 2013-07-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 327 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan,

2013-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM129 KOM (2013) 327 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM133 KOM (2013) 315, KOM (2013) 316

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM133 Nödlarmssystemet eCall 2012/13:FPM133 Näringsdepartementet 2013-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2013 315 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall KOM 2013 316 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2013-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM133 KOM (2013) 315, KOM (2013) 316 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM135 KOM (2013) 472

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM135 Avgifter för säkerhetsövervakning av 2012/13:FPM135 humanläkemedel Socialdepartementet 2013-07-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning

2013-07-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM135 KOM (2013) 472 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM134 KOM (2013) 450

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM134 Förslag till EU:s årsbudget för 2014 2012/13:FPM134 Finansdepartementet 2013-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2013 450 Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 Sammanfattning Budgeten för 2014 blir den första i den fleråriga budgetram som

2013-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM134 KOM (2013) 450 (pdf, 238 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM143 KOM (2013) 451, KOM (2013) 452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM143 EU-förordningar om anpassning av 2012/13:FPM143 regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-08-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 451 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om

2013-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM143 KOM (2013) 451, KOM (2013) 452 (pdf, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM142 KOM (2013) 449 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM142 Direktiv om elektronisk fakturering vid 2012/13:FPM142 offentlig upphandling Näringsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2013 449 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling Sammanfattning

2013-08-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM142 KOM (2013) 449 slutlig (pdf, 195 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM141 KOM (2013) 471

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141 Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2013 471 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande

2013-08-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM141 KOM (2013) 471 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM140 KOM (2013) 462, SWD (2013) 230

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM140 Förordning om långsiktiga 2012/13:FPM140 investeringsfonder Finansdepartementet 2013-08-13 Dokumentbeteckning KOM 2013 462 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder SWD 2013 230 Impact assessment accompanying

2013-08-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM140 KOM (2013) 462, SWD (2013) 230 (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM139 KOM (2013) 468

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM139 Rapport om mervärdet av 2012/13:FPM139 makroregionala strategier Statsrådsberedningen 2013-08-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 468 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de makroregionala

2013-08-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM139 KOM (2013) 468 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM138 KOM (2013) 324

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM138 Meddelande om cigarrettsmuggling 2012/13:FPM138 Finansdepartementet 2013-08-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 324 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Upptrappning av kampen mot cigarrettsmuggling och andra former av olaglig handel med tobaksprodukter

2013-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM138 KOM (2013) 324 (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM137 KOM(2013) 430 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM137 Utökat samarbete mellan de offentliga 2012/13:FPM137 arbetsförmedlingarna Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-05 Dokumentbeteckning KOM2013 430 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

2013-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM137 KOM(2013) 430 slutlig (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM136 KOM (2013) 408, KOM (2013) 409, KOM (2013) 410

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM136 Påskyndande av genomförandet av det 2012/13:FPM136 gemensamma europeiska luftrummet Näringsdepartementet 2013-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2013 408 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2013-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM136 KOM (2013) 408, KOM (2013) 409, KOM (2013) 410 (pdf, 194 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM144 KOM (2013) 510

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM144 Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart 2012/13:FPM144 Näringsdepartementet 2013-08-21 Dokumentbeteckning KOM 2013 510 Meddelande från kommissionen Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart Sammanfattning Kommissionen vill genom detta meddelande

2013-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM144 KOM (2013) 510 (pdf, 124 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM147 KOM (2013) 480

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM147 Förordning om koldioxidutsläpp från 2012/13:FPM147 fartyg Miljödepartementet 2013-08-26 Dokumentbeteckning KOM 2013 480 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och

2013-08-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM147 KOM (2013) 480 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM146 KOM (2013) 499

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM146 Meddelande om den europeiska högre 2012/13:FPM146 utbildningen i världen Utbildningsdepartementet 2013-08-22 Dokumentbeteckning KOM 2013 499 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

2013-08-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM146 KOM (2013) 499 (pdf, 110 kB)