Dokument & lagar (258 träffar)

Kommittéberättelse U 2012:B

Förslag för att förbättra utbildningen för nyanlända elever U 2012:B Beteckning U 2012:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-08 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas avslutas senast den 31 mars 2013. Sammansättning

2012-05-08

Kommittéberättelse U 2012:A uppdraget se, bilaga till reg.beslut Dnr U2012/1554/F

Underlag för kvalitetsutvärdering av universitetssjukvård U 2012:A Beteckning U 2012:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-07-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-03-08 Direktiv för uppdraget se, bilaga till reg.beslut Dnr U2012/1554/F Lokal Sammansättning

2012-03-08

Kommittéberättelse U 2012:12 utredningen, se dir. 2012:121

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm U 2012:12 Beteckning U 2012:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-06 Direktiv

2012-12-06

Kommittéberättelse U 2012:11 utredningen, se dir. 2012:112

Utredningen för avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m. U 2012:11 Beteckning U 2012:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:112 Lokal Uppdraget är därmed

2012-10-18

Kommittéberättelse U 2012:10 utredningen, se dir. 2012:97 och dir. 2013:50

Utredningen om män och jämställdhet U 2012:10 Beteckning U 2012:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:97 och dir. 2013:50 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-09-27

Kommittéberättelse U 2012:09 utredningen, se dir. 2012:84

Utredningen om skolans kommunalisering U 2012:09 Beteckning U 2012:09 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2012-07-23

Kommittéberättelse U 2012:08 utredningen, se dir. 2012:70 och dir. 2013:44

Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar U 2012:08 Beteckning U 2012:08 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-03-14 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:70 och dir. 2013:44 Lokal Uppdraget är därmed

2012-06-20

Kommittéberättelse U 2012:07 utredningen, se dir. 2012:56 och dir. 2012:111

Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet U 2012:07 Beteckning U 2012:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-07 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:56 och dir. 2012:111 Lokal Uppdraget

2012-05-31

Kommittéberättelse U 2012:06 utredningen, se dir. 2012:55

Utredningen om inrättandet av Universitetskanslersämbetet U 2012:06 Beteckning U 2012:06 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-07 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-05-31

Kommittéberättelse U 2012:04 utredningen, se dir. 2012:53 och dir. 2013:73

Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan U 2012:04 Beteckning U 2012:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:53 och dir. 2013:73 Lokal Uppdraget är därmed

2012-05-24

Kommittéberättelse U 2012:03 utredningen, se dir. 2012:36 och dir. 2012:87

Utredningen om barns säkerhet i förskolan U 2012:03 Beteckning U 2012:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-03-14 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:36 och dir. 2012:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-04-19

Kommittéberättelse U 2012:02 utredningen, se dir. 2011:122

2012 års studiehjälpsutredning U 2012:02 Beteckning U 2012:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-03-14 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:122 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2011-12-22

Kommittéberättelse S 2012:10 utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67

Utredningen om vissa begravningsfrågor S 2012:10 Beteckning S 2012:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-02-12 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-11-29

Kommittéberättelse S 2012:09 utredningen, se dir. 2012:96, dir. 2013:21, dir. 2013:92 och dir 2014:38

Genomförandeutredningen S 2012:09 Beteckning S 2012:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:96, dir. 2013:21, dir. 2013:92 och dir 2014:38 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-09-27

Kommittéberättelse S 2012:08 utredningen, se dir. 2012:91

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten S 2012:08 Beteckning S 2012:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:91 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-09-13

Kommittéberättelse S 2012:05 utredningen, se dir. 2012:67

Utredningen om inrättande av Inspektionen för vård och omsorg S 2012:05 Beteckning S 2012:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-01-13 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:67 Lokal Utredningen avslutades sitt arbete

2012-06-14

Kommittéberättelse S 2012:04 utredningen, se dir. 2012:43 och dir. 2012:132

Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. S 2012:04 Beteckning S 2012:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:43 och dir. 2012:132 Lokal

2012-05-10

Kommittéberättelse S 2012:03 utredningen, se dir. 2012:25

Utredningen om inrättande av nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall S 2012:03 Beteckning S 2012:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade

2012-03-29

Kommittéberättelse S 2012:02 utredningen, se dir. 2012:7 och dir. 2012:104

Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter S 2012:02 Beteckning S 2012:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-01-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:7 och dir. 2012:104 Lokal

2012-01-26

Kommittéberättelse S 2012:01 utredningen, se dir. 2012:6 och dir. 2012:103

Försvarsfastighetsutredningen S 2012:01 Beteckning S 2012:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-01-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:6 och dir. 2012:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-01-26