Dokument & lagar (1 485 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM81 KOM (2013) 107

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning Sammanfattning Det gemensamma programmet Prima

2016-11-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM81 KOM (2013) 107 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM81 KOM (2013) 107 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2013/14:KU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör frågor om integritet och sekretess. Motionerna handlar bland annat om en ny myndighet för integritetsskydd, skyddet för den personliga integriteten inom EU, tystnadsplikt för tolkar och insyn i apoteksverksamhet.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 5
Beredning: 2014-03-27 Justering: 2014-04-10 Debatt: 2014-05-05 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:KU25 (pdf, 318 kB) Webb-tv debatt om förslag: Integritets- och sekretessfrågor

Betänkande 2013/14:KU33

Riksdagsförvaltningen upphör att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Tidningen skildrar den politiska processen och beslutsfattandet i riksdagen, regeringen och EU.

Riksdagsstyrelsen har lämnat ett förslag som konstitutionsutskottet har behandlat. I förslaget framhåller styrelsen att medievanorna och medielandskapet har förändrats sedan tidningen Riksdag & Departement grundades 1975 och att det i dag finns fler vägar att hitta information. Den tekniska utvecklingen har också påverkat tidningens ekonomiska förutsättningar genom att antalet prenumeranter och annonsförsäljningen har minskat. Riksdagsstyrelsen anser också att granskningen och analysen av riksdagens beslut i första hand bör göras av medier som är oberoende från riksdagen. Därför föreslår riksdagsstyrelsen att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Beredning: 2014-03-25 Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-07 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:KU33 (pdf, 300 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tidningen Riksdag & Departement

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM115 KOM(2014) 477 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM115 En integrerad kulturarvsstrategi för 2013/14:FPM115 Europa Kulturdepartementet 2014-09-05 Dokumentbeteckning KOM2014 477 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En integrerad

2014-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM115 KOM(2014) 477 slutlig (doc, 288 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM115 KOM(2014) 477 slutlig (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM113 KOM (2014) 476

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM113 Direktiv om informationsutbyte om 2013/14:FPM113 trafiksäkerhetsbrott Näringsdepartementet 2014-09-05 Dokumentbeteckning KOM 2014 476 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade

2014-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM113 KOM (2014) 476 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM113 KOM (2014) 476 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM114 KOM (2014) 465

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM114 EU-myndighet för utbildning i 2013/14:FPM114 brottsbekämpning Cepol Justitiedepartementet 2014-09-03 Dokumentbeteckning KOM 2014 465 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom

2014-09-03

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM114 KOM (2014) 465 (doc, 100 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM114 KOM (2014) 465 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM112 Grönbok Säkerhet i logitjänster för 2013/14:FPM112 turister Näringsdepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning KOM 2014 464 Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister Sammanfattning Kommissionen presenterade den 22 juli 2014 en grönbok om säkerhet i logitjänster

2014-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464 (pdf, 42 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM111 KOM (2014) 469 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111 Grönbok om en möjlig utvidgning av 2013/14:FPM111 EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning KOM 2014 469 slutlig Tillvarata Europas traditionella kunnande på bästa

2014-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM111 KOM (2014) 469 slutlig (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM111 KOM (2014) 469 slutlig (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM110 Effektivare kontroll av 2013/14:FPM110 företagskoncentrationer i EU Näringsdepartementet 2014-08-29 Dokumentbeteckning COM 2014449 final Vitbok om Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU Sammanfattning Vitboken, som presenterades den 9 juli 2014, innehåller

2014-08-29

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM109 KOM(2014) 367 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM109 Inrättande av program för 2013/14:FPM109 interoperabilitetslösningar Näringsdepartementet 2014-08-25 Dokumentbeteckning KOM2014 367 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska

2014-08-25

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM109 KOM(2014) 367 slutlig (doc, 75 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM109 KOM(2014) 367 slutlig (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM108 KOM (2014) 452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM108 Direktiv om arbetstid inom 2013/14:FPM108 inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2014-08-22 Dokumentbeteckning KOM 2014 452 Förslag till rådets direktiv om genomförandet av det europeiska avtal som ingåtts av European Barge Union EBUEuropean Skippers Organisation

2014-08-22

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM108 KOM (2014) 452 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM108 KOM (2014) 452 (pdf, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM107 COM(2014) 446 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM107 Meddelande om initiativ för grön 2013/14:FPM107 sysselsättning Arbetsmarknadsdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning COM2014 446 final Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittéen och kommittéen för

2014-08-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM107 COM(2014) 446 final (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM107 COM(2014) 446 final (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM106 COM(2014) 389 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM106 Skydd av immateriella rättigheter i 2013/14:FPM106 tredjeländer Utrikesdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning COM2014 389 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Handel, tillväxt och

2014-08-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM106 COM(2014) 389 slutlig (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM106 COM(2014) 389 slutlig (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105 KOM (2014) 440

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM105 Grön handlingsplan för små och 2013/14:FPM105 medelstora företag Näringsdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning KOM 2014 440 Grön handlingsplan för små och medelstora företag Att hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter

2014-08-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105 KOM (2014) 440 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105 KOM (2014) 440 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM104 KOM (2014) 397

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM104 Meddelande om lagstiftningspaketet om 2013/14:FPM104 avfall Miljödepartementet 2014-08-15 Dokumentbeteckning KOM 2014 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall,

2014-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM104 KOM (2014) 397 (doc, 117 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM104 KOM (2014) 397 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM103 KOM (2014) 382

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM103 Ändring av Dublinförordningen 2013/14:FPM103 Justitiedepartementet 2014-08-13 Dokumentbeteckning KOM 2014 382 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret

2014-08-13

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM103 KOM (2014) 382 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM103 KOM (2014) 382 (pdf, 44 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM102 KOM (2014) 398

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM102 Meddelande om en cirkulär ekonomi 2013/14:FPM102 kretsloppssamhälle Miljödepartementet 2014-07-30 Dokumentbeteckning KOM 2014 398 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Mot ett kretsloppssamhälle:

2014-07-30

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM102 KOM (2014) 398 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM102 KOM (2014) 398 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM101 KOM(2014)339

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM101 Forskning och innovation som källor till 2013/14:FPM101 förnyad tillväxt Utbildningsdepartementet 2014-07-18 Dokumentbeteckning KOM2014339 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Forskning

2014-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM101 KOM(2014)339 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM101 KOM(2014)339 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM100 KOM (2014) 379

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM100 Förordning om gemenskapsstatistik över2013/14:FPM100 betalningsbalansen Finansdepartementet 2014-07-17 Dokumentbeteckning KOM 2014 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell

2014-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM100 KOM (2014) 379 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM100 KOM (2014) 379 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM99 KOM (2014) 300

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM99 Förslag till EU:s årsbudget för 2015 2013/14:FPM99 Finansdepartementet 2014-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2014 300 Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 Inledning Allmän inkomstberäkning Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt

2014-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM99 KOM (2014) 300 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM99 KOM (2014) 300 (pdf, 162 kB)