Dokument & lagar (279 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM104 KOM (2013) 247

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104 Förordning om europeiska 2012/13:FPM104 miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper Sammanfattning Förslaget

2013-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM104 KOM (2013) 247 (pdf, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM103 KOM (2013) 231

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM103 Grönbok om förberedelse för en helt 2012/13:FPM103 konvergerad audiovisuell värld Kulturdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 231 Grönbok Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Sammanfattning Syftet

2013-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM103 KOM (2013) 231 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM102 KOM (2013) 216

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM102 EU:s strategi för klimatanpassning Miljödepartementet 2013-05-21 Dokumentbeteckning KOM 2013 216 En EU-strategi för anpassning till klimatförändring Sammanfattning Kommissionens strategi för klimatanpassning bygger på att en skyndsam anpassning till klimatförändringarna

2013-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM102 KOM (2013) 216 (pdf, 205 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM101 KOM (2013) 207

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM101 Direktiv om redovisning av icke- 2012/13:FPM101 finansiell information och mångfaldspolitik Justitiedepartementet 2013-05-21 Dokumentbeteckning KOM 2013 207 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG

2013-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM101 KOM (2013) 207 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM100 KOM (2013) 316 Final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100 Utkast förhandlingsmandat för handels- 2012/13:FPM100 och investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 316 Final Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett omfattande handels-

2013-05-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM100 KOM (2013) 316 Final (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM99 KOM (2013) 197

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM99 Regler för operativt samarbete vid de 2012/13:FPM99 yttre sjögränserna Justitiedepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 197 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom

2013-05-17

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM99 KOM (2013) 197 (pdf, 127 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RR4

Redogörelse till riksdagen 2012/13:RR4 Riksrevisionens redogörelse om granskningen av årsredovisningen för staten 2012 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för staten 2012. Härmed överlämnas revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten

2013-05-16

Framställning / redogörelse 2012/13:RR4 (pdf, 1665 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM98 KOM (2013) 191, KOM (2013) 192

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM98 Modernisering av handelspolitiska 2012/13:FPM98 skyddsinstrument Utrikesdepartementet 2013-05-14 Dokumentbeteckning KOM 2013 191 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Modernisering av de handelspolitiska skyddsinstrumenten Att anpassa de handelspolitiska

2013-05-14

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM98 KOM (2013) 191, KOM (2013) 192 (pdf, 110 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RB4

Framställning till riksdagen 2012/13:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen medger att Riksbanken för Sveriges del deltar i den finansieringslösning som Internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FiU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2012/13:RB4 (pdf, 47 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM97 KOM (2013) 167

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM97 Meddelande om den internationella 2012/13:FPM97 klimatöverenskommelsen 2015 Miljödepartementet 2013-05-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 167 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.

2013-05-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM97 KOM (2013) 167 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM96 KOM (2013) 173, KOM (2013) 172

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM96 Förordning om Europol och meddelande 2012/13:FPM96 om utbildning för brottsbekämpning Justitiedepartementet 2013-04-30 Dokumentbeteckning KOM 2013 173 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom

2013-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM96 KOM (2013) 173, KOM (2013) 172 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM95 KOM (2013) 160

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM95 EU:s resultattavla för rättskipning 2012/13:FPM95 Justitiedepartementet 2013-04-30 Dokumentbeteckning KOM 2013 160 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en resultattavla för rättsskipning

2013-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM95 KOM (2013) 160 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM94 KOM (2013) 161, KOM (2013) 162

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94 En översyn av EU:s varumärkessystem 2012/13:FPM94 Justitiedepartementet 2013-04-30 Dokumentbeteckning KOM 2013 161 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning EG nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken KOM 2013 162 Förslag till

2013-04-30

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM94 KOM (2013) 161, KOM (2013) 162 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM93 KOM (2013) 150

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM93 Grönbok om långsiktig finansiering av 2012/13:FPM93 europeiska ekonomin Finansdepartementet 2013-04-29 Dokumentbeteckning KOM 2013 150 Grönbok Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin Sammanfattning Som en reaktion på den rådande finanskrisen antog kommissionen

2013-04-29

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM93 KOM (2013) 150 (pdf, 199 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM92 KOM (2013) 147

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM92 Förordning om åtgärder för minskade kostnader vid utbyggnad av höghastighetsnät Näringsdepartementet 2013-04-29 Dokumentbeteckning KOM 2013 147 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät

2013-04-29

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM92 KOM (2013) 147 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM91 KOM (2013) 130

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM91 Översyn av flygpassagerares rättigheter 2012/13:FPM91 Justitiedepartementet 2013-04-25 Dokumentbeteckning KOM 2013 130 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation

2013-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM91 KOM (2013) 130 (pdf, 121 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM89 KOM (2013) 155

Förordning om arbetsmarknadsstatistik konvertering

2013-04-26

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM89 KOM (2013) 155 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM90 KOM (2013) 151

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM90 Direktiv om forskare, studier m.m. 2012/13:FPM90 Justitiedepartementet 2013-04-25 Dokumentbeteckning KOM 2013 151 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad

2013-04-25

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM90 KOM (2013) 151 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM88 KOM (2013) 102

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88 Ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-19 Dokumentbeteckning KOM 2013 102 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG,

2013-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM88 KOM (2013) 102 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM87 KOM (2013) 144, KOM (2013) 145, KOM (2013) 146

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM87 Sysselsättningsinitiativet för ungdomar 2012/13:FPM87 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 144 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Sysselsättningsinitiativet

2013-04-18

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM87 KOM (2013) 144, KOM (2013) 145, KOM (2013) 146 (pdf, 103 kB)