Dokument & lagar (310 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM51 KOM (2012) 788

FPM20121351 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv Socialdepartementet 2013-01-23 Dokumentbeteckning KOM 2012 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning

2013-01-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM51 KOM (2012) 788 (doc, 81 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B3FA2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 12.00-13.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet behandlade ärendet AB Svensk

2013-01-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM50 KOM (2012) 784

FPM20121350 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM50 Driva Europas tillväxt digitalt Näringsdepartementet 2013-01-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 784 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Den digitala agendan för Europa

2013-01-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM50 KOM (2012) 784 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM49 KOM (2012) 772, SWD (2012) 437, SWD (2012) 438

FPM20121349 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM49 Direktiv om marin utrustning Näringsdepartementet 2013-01-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 772 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG SWD 2012 437 Arbetsdokument från kommissionens

2013-01-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM49 KOM (2012) 772, SWD (2012) 437, SWD (2012) 438 (doc, 85 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B460D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 9.21-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM48 KOM (2012) 698

FPM20121348 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM48 En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU Utrikesdepartementet 2013-01-17 Dokumentbeteckning KOM 2012 698 final GRÖNBOK En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU Text av betydelse

2013-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM48 KOM (2012) 698 (doc, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM47 KOM (2012) 746

FPM20121347 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM47 Meddelande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet Näringsdepartementet 2013-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2012 746 Meddelande från kommission till Europaparlamentet, rådet, Europeiska eknomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén EU-lagstiftningens

2013-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM47 KOM (2012) 746 (doc, 77 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B4610

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.28-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelande att en ny granskningsanmälan inkommit: Utrikesdepartementets

2013-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM46 KOM (2012) 724

FPM20121346 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM46 Förordning om jordbruks- och fiskestatistik Finansdepartementet 2013-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2012 724 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa lagstiftningsakter inom jordbruks- och fiskestatistik Sammanfattning Syftet

2013-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM46 KOM (2012) 724 (doc, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM45 KOM (2012) 763

FPM20121345 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM45 Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m. Finansdepartementet 2013-01-16 Dokumentbeteckning KOM 2012 763 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av genomförandeförordning EU nr 282/2011 vad gäller

2013-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM45 KOM (2012) 763 (doc, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM44 KOM (2012) 735

FPM20121344 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM44 Meddelande om brottsbekämpande informationsutbyte inom EU Justitiedepartementet 2013-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2012 735 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om ett stärkt EU-samarbete inom brottsbekämpningen: den europeiska

2013-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM44 KOM (2012) 735 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM43 KOM (2012) 725, KOM (2012) 730

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM43 Moderniseringen av statsstödsregelverket Almuniapaketet förslag till ändring av rådets statsstödsförordningar Näringsdepartementet 2013-01-08 Dokumentbeteckning KOM 2012 725 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning EG nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter

2013-01-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM43 KOM (2012) 725, KOM (2012) 730 (pdf, 214 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM41 K (2012) 8548

FPM20121341 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM41 Genomförandebeslut om nyinrättandet av Euresnätverket Arbetsmarknadsdepartementet 2013-01-03 Dokumentbeteckning K 2012 8548 Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 492/2011

2013-01-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM41 K (2012) 8548 (doc, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM40 KOM(2012) 595

FPM20121340 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM40 Biodrivmedel och indirekt förändrad markanvändning ILUC Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 595 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM40 KOM(2012) 595 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM39 KOM(2012) 702

FPM20121339 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM39 Skydd för företagen mot vilsledande marknadsföring Justitiedepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 702 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Skydda företagen

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM39 KOM(2012) 702 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM38 KOM(2012) 643

FPM20121338 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM38 Förordning om fluorerade växthusgaser Miljödepartementet 2012-12-28 Dokumentbeteckning KOM2012 643 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser Tidigare faktapromemoria i ärendet: Förordning om fluorerade växthusgaser

2012-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM38 KOM(2012) 643 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM37 Meddelande för en väl fungerande marknad för energi Näringsdepartementet 2012-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 663 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén För en väl fungerande marknad

2012-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663 (doc, 79 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM37 KOM (2012) 663 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM36 KOM (2012) 669

FPM20121336 Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM36 Meddelande om en ny syn på utbildning Utbildningsdepartementet 2012-12-21 Dokumentbeteckning KOM 2012 669 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny syn på utbildning:

2012-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM36 KOM (2012) 669 (doc, 81 kB)

Kommittéberättelse Ju 2012:16 kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Beteckning Ju 2012:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121 Lokal Garnisonen, tel. 08-405

2012-12-20

Kommittéberättelse Fi 2012:11 utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1

Ägarprövningsutredningen Fi 2012:11 Beteckning Fi 2012:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100

2012-12-20