Dokument & lagar (8 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:210

Riksdagsskrivelse 2012/13:210 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU14 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:210 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:203

Riksdagsskrivelse 2012/13:203 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit miljö- och jordbruksutskottets förslag till

2013-05-02

Riksdagsskrivelse 2012/13:203 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:131

Riksdagsskrivelse 2012/13:131 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit miljö- och jordbruksutskottets förslag till

2012-12-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:131 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:126

Riksdagsskrivelse 2012/13:126 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:126 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:120

Riksdagsskrivelse 2012/13:120 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:120 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:101

Riksdagsskrivelse 2012/13:101 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU5 Nya regler för industriutsläpp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:101 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:55

Riksdagsskrivelse 2012/13:55 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU4 Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:55 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:35

Riksdagsskrivelse 2012/13:35 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU3 Sekretessen för djur- och växtarter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:35 (pdf, 83 kB)