Dokument & lagar (18 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:283

Riksdagsskrivelse 2012/13:283 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:283 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:282

Riksdagsskrivelse 2012/13:282 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:282 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:249

Riksdagsskrivelse 2012/13:249 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU19 Olagligt statsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:249 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:248

Riksdagsskrivelse 2012/13:248 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU18 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:248 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:201

Riksdagsskrivelse 2012/13:201 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU16 Naturgasfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:201 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:200

Riksdagsskrivelse 2012/13:200 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:200 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:169

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:169 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:168

Riksdagsskrivelse 2012/13:168 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU7 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:168 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:153

Riksdagsskrivelse 2012/13:153 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-20

Riksdagsskrivelse 2012/13:153 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:129

Riksdagsskrivelse 2012/13:129 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:129 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:127

Riksdagsskrivelse 2012/13:127 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:127 (pdf, 82 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:105

Riksdagsskrivelse 2012/13:105 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:105 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:104

Riksdagsskrivelse 2012/13:104 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:104 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:103

Riksdagsskrivelse 2012/13:103 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:103 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:102

Riksdagsskrivelse 2012/13:102 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU10 Låneram för SAS-koncernen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:102 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:69

Riksdagsskrivelse 2012/13:69 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU9 Certifiering av vissa installatörer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:69 (pdf, 82 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:30

Riksdagsskrivelse 2012/13:30 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2012/13:NU4 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:30 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:14

Riksdagsskrivelse 2012/13:14 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit näringsutskottets förslag till riksdagsbeslut

2012-10-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:14 (pdf, 84 kB)