Dokument & lagar (120 träffar)

Omröstning 2012/13:UFöU4p1 Proposition 2012/13:173

Votering: betänkande 2012/13:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 1 Proposition 2012/13:173 Riksdagen medger att regeringen fr.o.m. den 1 juli 2013 och under högst tolv månader fram t.o.m. den 30 juni 2014 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer

2013-06-18

Omröstning 2012/13:SoU27p1 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

Votering: betänkande 2012/13:SoU27 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet, förslagspunkt 1 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare ställningstagande angående Statens folkhälsoinstituts roll efter ombildningen 2001 fr.o.m.

2013-06-13

Omröstning 2012/13:UFöU3p2 Försvarssamarbete

Votering: betänkande 2012/13:UFöU3 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, förslagspunkt 2 Försvarssamarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 3-5 och 2012/13:U22 yrkandena 1-5. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UFöU3p1 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

Votering: betänkande 2012/13:UFöU3 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, förslagspunkt 1 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:U22 yrkande 6. Datum: 2013-06-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets

2013-06-05

Omröstning 2012/13:SoU22p1 En ny bestämmelse om jobbstimulans

Votering: betänkande 2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet, förslagspunkt 1 En ny bestämmelse om jobbstimulans Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 1 b socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del och avslår motion 2012/13:So17

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SoU22p3 Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik

Votering: betänkande 2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet, förslagspunkt 3 Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 4 socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SoU24p3 Ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar

Votering: betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, förslagspunkt 3 Ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar Riksdagen avslår motion 2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund båda S yrkande 1. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU24p2 Upphävande av kravet på sterilisering

Votering: betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, förslagspunkt 2 Upphävande av kravet på sterilisering Riksdagen antar regeringens förslag till 1 lag om ändring i lagen 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, 2 lag om ändring i offentlighets- och

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU24p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So13 av Per Ramhorn SD och 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson båda KDDatum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU20p5 Uppföljning och utvärdering av den nya lagen

Votering: betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, förslagspunkt 5 Uppföljning och utvärdering av den nya lagen Riksdagen avslår motion 2012/13:So10 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 3. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU20p2 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Votering: betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, förslagspunkt 2 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Riksdagen antar regeringens förslag till 1 lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU20p3 Uppgiftsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal

Votering: betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, förslagspunkt 3 Uppgiftsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal Riksdagen avslår motion 2012/13:So12 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 3. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU20p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:SoU20 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2012/13:So11 av Per Ramhorn SDDatum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-22

Omröstning 2012/13:SoU18p14 Slopad spärregel m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 14 Slopad spärregel m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So666 av William Petzäll 2012/13:So19 av Margareta Larsson SD yrkande 2, 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 11, 2012/13:So22 av

2013-05-15

Omröstning 2012/13:SoU18p8 Sprututbyte

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 8 Sprututbyte Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So19 av Margareta Larsson SD yrkande 3, 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 9 och 2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 7.

2013-05-15

Omröstning 2012/13:SoU18p2 Gemensamma mottagningar

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 2 Gemensamma mottagningar Riksdagen avslår motion 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja

2013-05-15

Omröstning 2012/13:SoU18p15 Kvalitetskrav i behandlingsenheter

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 15 Kvalitetskrav i behandlingsenheter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 24, 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 4 och 2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona

2013-05-15

Omröstning 2012/13:SoU18p1 Ansvar och samverkan

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 1 Ansvar och samverkan Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:7632. lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition

2013-05-15

Omröstning 2012/13:SoU18p4 Vårdgaranti

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 4 Vårdgaranti Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 16, 2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 2, 2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 13

2013-05-15

Omröstning 2012/13:SoU18p6 Individens ställning och valmöjlighet

Votering: betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården, förslagspunkt 6 Individens ställning och valmöjlighet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 42, 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 18, 2012/13:So21 av Lena Hallengren

2013-05-15