Dokument & lagar (2 394 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM103 Förordningarna om kör- och vilotider 2016/17:FPM103 och färdskrivare Näringsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM2017 277 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning EG nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM100 Förslag till förordning om en europeisk 2016/17:FPM100 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM2017 262 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM102 Diskussionsunderlag om en fördjupad 2016/17:FPM102 ekonomisk och monetär union Finansdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM2017 291 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (doc, 334 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM101 Eurovinjettdirektivet 2016/17:FPM101 Näringsdepartementet 2017-07-03 Dokumentbeteckning KOM2017275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer. KOM2017276

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM99 Mandat för EU att förhandla En 2016/17:FPM99 konvention om verkställighet av medlingsöverenskommelser Justitiedepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM2017 238 slutlig Rekommendation till rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett instrument

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (doc, 70 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98 MRV CO2 tunga fordon 2016/17:FPM98 Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM 2017 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp och bränsleförbrukning från nya tunga fordon Sammanfattning Kommissionen föreslår

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (pdf, 54 kB)

Omröstning 2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

Votering: betänkande 2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument MiFID II och MiFIRförslagspunkt 3 Nya regler om marknader för finansiella instrument MiFID II och MiFIR Datum: 2017-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2017-06-21

Omröstning 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017

Votering: betänkande 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017, förslagspunkt 1 Vårändringsbudget för 2017 Datum: 2017-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 2 0 73 8 SD 0 41 0 6 MP 23 0 0 2 C 1 0 18 3 V 18

2017-06-21

Omröstning 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Datum: 2017-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 104 0 9 M 75 0 0 8 SD 41 0 0 6 MP 0 23

2017-06-21

Omröstning 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 3 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Datum: 2017-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 103 0 9 M 75 0 0 8 SD 41 0 0 6 MP 1 22

2017-06-21

Omröstning 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Votering: betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Datum: 2017-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 75 0 8 SD 0 40 1 6 MP 22 0 1 2

2017-06-21

Omröstning 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, förslagspunkt 4 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 76

2017-06-20

Omröstning 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Votering: betänkande 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, förslagspunkt 2 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M

2017-06-20

Omröstning 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 5 Sjöfartsfrågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 76 0 0 7 SD 0 41 0 6 MP 23 0 0 2 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 17 0 0 2

2017-06-20

Omröstning 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 4 Sjöfartsfrågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 76 0 7 SD 39 1 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 21 0 1 V 20 0 0 1 L 0 17

2017-06-20

Omröstning 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 2 Sjöfartsfrågor Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 76 0 7 SD 40 1 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 21 0 1 V 20 0 0 1 L 0 17

2017-06-20

Omröstning 2016/17:SoU19 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2016/17:SoU19 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-06-20

Omröstning 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Votering: betänkande 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk, förslagspunkt 3 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0

2017-06-20

Omröstning 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Votering: betänkande 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk, förslagspunkt 2 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 75 0 0 8

2017-06-20

Omröstning 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

Votering: betänkande 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad, förslagspunkt 1 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Datum: 2017-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2017-06-20