Dokument & lagar (57 träffar)

minråd 2007/08:202128 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-07-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Europeisk pakt om invandring och asyl Lägesrapport 4. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse när det gäller högkvalificerade arbeten Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:202127 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-07-22 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioden i Bryssel den 45 maj 2008 och i Strasbourg den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:202130 Till p. 1

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-07-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. WTO/Utvecklingsagendan från Doha


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:202129 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor budget Datum: 2008-07-17 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse av medlingsmötet med Europaparlamentet 4. Rådets fastställande av förslaget till Europeiska gemenskapernas budget för budgetåret 2009 5. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:151204 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-07-08 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram 4. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten 1. Stabilitets- och konvergensprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:139267 Till p. 1

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-06-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske Förslag till rådets förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:87424 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-06-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Strasbourg den 1922 maj 2008 och i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:57097 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi transport och telekommunikation Datum: 2008-06-12 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan TELEKOMMUNIKATION 3. Översyn av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:57096 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2008-06-09 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK 3. ev.Arbetstidens förläggning i vissa avseenden Ändrat förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:56789 Till p. 4

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi energi Datum: 2008-06-06 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaket för klimat och energi aÄndring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:56788 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2008-06-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Lagstiftningspaket för klimat och energi aÄndringa av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:56787 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-06-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:57039 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-06-03 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten Upphävande av förfarandena vid alltför stora underskott för Tjeckien, Italien, Portugal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:56553 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-06-03 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten Upphävande av förfarandena vid alltför stora underskott för Tjeckien, Italien, Portugal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:46360 Till p. 5 6 8

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning Datum: 2008-05-29 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. En frisk stimulans för konkurrenskraft och innovation för europeisk industri Riktlinjedebatt Antagande av rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:37840 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur Datum: 2008-05-21 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Audiovisuella frågor 3. En europeisk strategi för mediekompetens i den digitala miljön Utkast till rådets slutsatser Antagande 4. ev.Inrättande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:37841 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2008-05-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning Politisk överenskommelse 4. Övriga frågor aWTO-förhandlingarna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:32596 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2008-05-14 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. De offentliga finansernas kvalitet: De offentliga utgifternas effektivitet på området för sociala transfereringar och utbildning Rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:22712 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2008-04-28 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under mötesperioderna i Strasbourg den 10-13 mars 2008 i Bryssel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:16883 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2008-04-18 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. ev.Ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Paginering