Dokument & lagar (142 träffar)

Omröstning 2007/08:SfU8p3 Utreda hälso- och sjukvård för barn

Votering: betänkande 2007/08:SfU8 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.förslagspunkt 3 Utreda hälso- och sjukvård för barn Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 2. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SfU8p2 Hälsoundersökning

Votering: betänkande 2007/08:SfU8 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.förslagspunkt 2 Hälsoundersökning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 1 och 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3. Datum: 2008-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SfU8p1 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Votering: betänkande 2007/08:SfU8 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.förslagspunkt 1 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:7633. lag om ändring i tandvårdslagen

2008-05-21

Omröstning 2007/08:SfU7p1 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Votering: betänkande 2007/08:SfU7 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, förslagspunkt 1 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

2008-04-23

Omröstning 2007/08:SfU7p2 Ett medborgerligt organ som skydd för individens integritet

Votering: betänkande 2007/08:SfU7 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, förslagspunkt 2 Ett medborgerligt organ som skydd för individens integritet Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 1. Datum: 2008-04-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-04-23

Omröstning 2007/08:SfU7p3 Granskning av utbetalningar till juridiska personer

Votering: betänkande 2007/08:SfU7 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, förslagspunkt 3 Granskning av utbetalningar till juridiska personer Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf6 yrkande 2. Datum: 2008-04-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, mp Parti Ja

2008-04-23

Omröstning 2007/08:SfU6p4 Begreppet väpnad konflikt

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Begreppet väpnad konflikt Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 23 i denna del och 2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 16. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p5 Svåra motsättningar i hemlandet

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Svåra motsättningar i hemlandet Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf277 yrkande 23 i denna del. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 86

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p17 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju319 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1-3, 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 26, 27 och 29 samt 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p16 Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkandena 17 och 34, 2007/08:Sf311 och 2007/08:Sf344 yrkande 22. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 mp Parti

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p2 Dublinärenden

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Dublinärenden Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 13 och 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 33. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p13 Utnyttjande av papperslösa

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 13 Utnyttjande av papperslösa Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf236 av Luciano Astudillo s2007/08:Sf250 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 7 och 8, 2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami m i denna del och 2007/08:Sf276 av Lars Ohly m.fl. v

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p11 Arbetskraftsinvandring m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Arbetskraftsinvandring m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk370 av Karin Pilsäter fp yrkande 1, 2007/08:Sf208 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad båda m2007/08:Sf243 av Per Bill m2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami m i denna del, 2007/08:Sf272

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU5p3 Försäkringskassans rutiner för att inhämta information från arbetsgivare m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, förslagspunkt 3 Försäkringskassans rutiner för att inhämta information från arbetsgivare m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf5 yrkandena 2-4. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, mp Parti Ja

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU5p2 Skärpning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Votering: betänkande 2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, förslagspunkt 2 Skärpning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf4 yrkande 2. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU5p1 Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar

Votering: betänkande 2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, förslagspunkt 1 Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf4 yrkande 1 och 2007/08:Sf5 yrkande 1. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU4p6 Överskott i socialförsäkringssystemen

Votering: betänkande 2007/08:SfU4 Socialavgifter, förslagspunkt 6 Överskott i socialförsäkringssystemen Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf276 yrkande 9. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 86 0 0 11 c 24 0

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU4p3 Egenavgifter för begränsat skattskyldiga

Votering: betänkande 2007/08:SfU4 Socialavgifter, förslagspunkt 3 Egenavgifter för begränsat skattskyldiga Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf238. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU4p1 Nedsatta socialavgifter

Votering: betänkande 2007/08:SfU4 Socialavgifter, förslagspunkt 1 Nedsatta socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi278 yrkande 17 och 2007/08:N340 yrkande 2. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 2 0 32 m 86 0

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU2p8 Kvotflyktingar

Votering: betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 8 Kvotflyktingar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 33, 35 och 36, 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 6 och 2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 1. Datum: 2007-12-13 Omröstning i

2007-12-13