Dokument & lagar (142 träffar)

Omröstning 2007/08:SfU2p7 Asylsökande barns skolgång

Votering: betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 7 Asylsökande barns skolgång Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkande 13, 2007/08:Sf250 yrkande 6, 2007/08:Sf335 yrkande 5 och 2007/08:Sf344 yrkande 28 i denna del. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-13

Omröstning 2007/08:SfU2p2 Handläggningstider m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 2 Handläggningstider m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkande 30, 2007/08:Sf335 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Sf344 yrkande 3 och 2007/08:Sf348 yrkande 13. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-13

Omröstning 2007/08:SfU2p6 Hälso- och sjukvård m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 6 Hälso- och sjukvård m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf231, 2007/08:Sf240, 2007/08:Sf249 yrkandena 17, 19, 20 och 22, 2007/08:Sf250 yrkandena 3-5, 2007/08:Sf335 yrkande 6 och 2007/08:Sf341. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-12-13

Omröstning 2007/08:SfU2p5 Boende m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 5 Boende m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C300 yrkande 6, 2007/08:Sf205, 2007/08:Sf249 yrkandena 9 och 10, 2007/08:Sf335 yrkande 1, 2007/08:Sf340, 2007/08:Sf344 yrkandena 27 och 30, 2007/08:Sf348 yrkandena 12, 14 och 15 samt 2007/08:A405

2007-12-13

Omröstning 2007/08:SfU2p3 Utbildning om könsrelaterad förföljelse m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 3 Utbildning om könsrelaterad förföljelse m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Sf277 yrkande 19 och 2007/08:Sf344 yrkande 2. Datum: 2007-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s,

2007-12-13

Omröstning 2007/08:SfU1p59 Bostadsbidrag

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 59 Bostadsbidrag Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf207 yrkandena 1, 3, 4 i denna del och 5-9, 2007/08:Sf218, 2007/08:Sf251 yrkande 2 och 2007/08:Sf345 yrkande 13 i denna del. Datum: 2007-12-12 Omröstning i

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p5 Tidsgränser för prövning av rätt till sjukpenning

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 5 Tidsgränser för prövning av rätt till sjukpenning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf316 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sf347 yrkande 5. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p30 Pensionärernas ekonomiska situation

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 30 Pensionärernas ekonomiska situation Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf346 yrkande 1. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p40 Vårdnadsbidrag m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 40 Vårdnadsbidrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf245, 2007/08:Sf316 yrkande 19, 2007/08:Sf345 yrkande 2, 2007/08:Sf346 yrkande 2 och 2007/08:Sf349. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p9 Historisk inkomst

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 9 Historisk inkomst Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf276 yrkande 6 i denna del och 2007/08:Sf316 yrkande 11. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 s, v, mp Parti

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p39 Ekonomiskt stöd till behövande familjer

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 39 Ekonomiskt stöd till behövande familjer Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf225 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sf327. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 43 s, mp

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p32 En satsning på de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 32 En satsning på de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf316 yrkandena 14 och 15 samt 2007/08:A402 yrkande 42. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p1 Principer för socialförsäkringarna

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 1 Principer för socialförsäkringarna Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf224, 2007/08:Sf253, 2007/08:Sf276 yrkandena 2-4, 2007/08:Sf328 och 2007/08:So378 yrkande 5. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p52 Återställande av ersättningsnivån

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 52 Återställande av ersättningsnivån Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf345 yrkande 5. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 60 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p4 Minskningsregeln

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 4 Minskningsregeln Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf316 yrkande 4 och 2007/08:Sf347 yrkande 4. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p36 Mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 36 Mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för politikområdet Ekonomisk familjepolitik samt godkänner att det tidigare målet för politkområdet upphör

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p33 Pensionssystemet m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 33 Pensionssystemet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö223 yrkandena 10 och 11, 2007/08:Sf260 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sf287 yrkandena 1-5, 7 och 8 samt 2007/08:Sf350. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU1p11 Ideellt arbete och sjukpenning

Votering: betänkande 2007/08:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 11 Ideellt arbete och sjukpenning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf211, 2007/08:Sf212, 2007/08:Sf220, 2007/08:Sf259, 2007/08:Sf290 och 2007/08:Sf293. Datum: 2007-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-12-12

Omröstning 2007/08:SfU3p1 Läkarintyg från första dagen

Votering: betänkande 2007/08:SfU3 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.förslagspunkt 1 Läkarintyg från första dagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1991:1047 om sjuklön. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Sf22 yrkande 1,

2007-11-14

Omröstning 2007/08:SfU3p5 Uppföljning med anledning av socialförsäkringsnämndernas avveckling

Votering: betänkande 2007/08:SfU3 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.förslagspunkt 5 Uppföljning med anledning av socialförsäkringsnämndernas avveckling Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf24 yrkande 5. Datum: 2007-11-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-11-14