Dokument & lagar (169 träffar)

Omröstning 2012/13:SoU13p23 Elektronisk kommunikation för patienter inom rättspsykiatrin

Votering: betänkande 2012/13:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 23 Elektronisk kommunikation för patienter inom rättspsykiatrin Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So503 av Eva-Lena Jansson och Carina Adolfsson Elgestam båda S2012/13:So207 av Kent Ekeroth SD2012/13:So217 av Roland Utbult KD och 2012/13:So424

2013-04-10

Omröstning 2012/13:SoU13p1 Allmänna utgångspunkter för hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2012/13:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Allmänna utgångspunkter för hälso- och sjukvården Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So362 av Stefan Käll FP2012/13:So475 av Margareta Cederfelt och Olof Lavesson båda M2012/13:So486 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 1, 2012/13:So491 av Finn

2013-04-10

Omröstning 2012/13:SoU13p22 Könsstympning

Votering: betänkande 2012/13:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 22 Könsstympning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So359 av Désirée Pethrus KD yrkandena 1 och 3 samt 2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. SD yrkande 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 SD

2013-04-10

Omröstning 2012/13:SoU13p5 Tillsyn över spermabanker

Votering: betänkande 2012/13:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Tillsyn över spermabanker Riksdagen avslår motion 2012/13:So515 av Mikael Jansson och David Lång båda SDDatum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:SoU13p14 Vård och behandling av olika sjukdomar

Votering: betänkande 2012/13:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 14 Vård och behandling av olika sjukdomar Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So218 av Penilla Gunther KD2012/13:So256 av Anna-Lena Sörenson S yrkandena 1 och 3, 2012/13:So317 av Penilla Gunther KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:So357 av Hillevi

2013-04-10

Omröstning 2012/13:SoU13p8 Nationella center

Votering: betänkande 2012/13:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 8 Nationella center Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So300 av Maria Lundqvist-Brömster och Anita Brodén båda FP2012/13:So302 av Maria Lundqvist-Brömster FP och 2012/13:So540 av Agneta Luttropp m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2013-04-10 Omröstning

2013-04-10

Omröstning 2012/13:SoU11p5 Riksnormen och skälig levnadsnivå

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 5 Riksnormen och skälig levnadsnivå Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So227 av Sara Karlsson S2011/12:So467 av Eva-Lena Jansson m.fl. S2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 5, 2012/13:C386 av Margareta Larsson SD yrkande 2, 2012/13:Sf368

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU11p19 Gratis sommaraktiviteter för barn

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 19 Gratis sommaraktiviteter för barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V yrkande 10 och 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V yrkande 5. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU11p1 Översyn av socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 1 Översyn av socialtjänstlagen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So282 av Agneta Gille och Pyry Niemi båda S2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 6, 2012/13:So251 av Pyry Niemi m.fl. S och 2012/13:So372 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S yrkandena

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU11p22 Överklagande av vårdnadsutredningar

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 22 Överklagande av vårdnadsutredningar Riksdagen avslår motion 2011/12:So589 av Margareta Larsson SDDatum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU11p11 Stöd för och skydd till brottsoffer

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 11 Stöd för och skydd till brottsoffer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 33, 2011/12:So289 av Barbro Westerholm FP yrkande 1, 2011/12:So431 av Elisabeth Svantesson M2011/12:So604 av Adnan Dibrani m.fl. S yrkandena

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU11p13 Kunskap och kompetens

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 13 Kunskap och kompetens Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So462 av Carina Ohlsson S2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 6 och 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP yrkandena 8 och 15. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU11p12 Dödsfallsutredningar

Votering: betänkande 2012/13:SoU11 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 12 Dödsfallsutredningar Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP yrkande 1. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M

2013-03-27

Omröstning 2012/13:SoU12p8 Kunskap och kompetens

Votering: betänkande 2012/13:SoU12 Äldrefrågor, förslagspunkt 8 Kunskap och kompetens Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So260 av Eva-Lena Jansson S2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. S yrkande 3, 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 3 i denna del och 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. MP yrkande

2013-03-07

Omröstning 2012/13:SoU12p6 Psykisk ohälsa bland äldre

Votering: betänkande 2012/13:SoU12 Äldrefrågor, förslagspunkt 6 Psykisk ohälsa bland äldre Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So240 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda S och 2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 3. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S,

2013-03-07

Omröstning 2012/13:SoU12p10 Motverka våld mot äldre

Votering: betänkande 2012/13:SoU12 Äldrefrågor, förslagspunkt 10 Motverka våld mot äldre Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man har valt för att motverka våld mot äldre. Därmed bifaller

2013-03-07

Omröstning 2012/13:SoU12p1 Äldrepolitikens inriktning

Votering: betänkande 2012/13:SoU12 Äldrefrågor, förslagspunkt 1 Äldrepolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So216 av Barbro Westerholm FP yrkande 1, 2012/13:So263 av Lars Gustafsson KD2012/13:So294 av Stefan Caplan M2012/13:So371 av Ann-Christin Ahlberg S2012/13:So389 av Carina Herrstedt SD2012/13:So394

2013-03-07

Omröstning 2012/13:UFöU2p1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalantaförslagspunkt 1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta Riksdagen medger att regeringen, fr.o.m. den 6 april 2013 och under högst fyra månader, ställer en svensk väpnad styrka bestående

2013-03-06

Omröstning 2012/13:SoU10p5 Utredningar om tandhälsa

Votering: betänkande 2012/13:SoU10 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet, förslagspunkt 5 Utredningar om tandhälsa Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 5 och 2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. VDatum: 2013-03-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-03-06

Omröstning 2012/13:SoU9p1 Statens försäljningar av apotek

Votering: betänkande 2012/13:SoU9 Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek, förslagspunkt 1 Statens försäljningar av apotek Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So6 och 2012/13:So9. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21