Dokument & lagar (169 träffar)

Omröstning 2012/13:SoU4p6 Privat konsulentstödd verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 6 Privat konsulentstödd verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So236 av Jan-Olof Larsson S2011/12:So303 av Anna Steele FP2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 4 och 5 samt 2012/13:So480 av Anna Steele FPDatum:

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p9 Socialtjänstens utredning och föräldrars ansvar

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 9 Socialtjänstens utredning och föräldrars ansvar Riksdagen avslår motion 2011/12:So345 av Johan Pehrson FPDatum: 2012-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p17 Registerkontroll av personal som arbetar med barn

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 17 Registerkontroll av personal som arbetar med barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So608 av Björn Söder och Per Ramhorn båda SD och 2012/13:So285 av Fredrik Lundh Sammeli SDatum: 2012-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p16 Kompetens och utbildning för personal som arbetar med barn

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 16 Kompetens och utbildning för personal som arbetar med barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So374 av Ann-Christin Ahlberg S2011/12:So529 av Annika Eclund KD yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:So3 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p14 Samverkansmodeller m.m. i kommunernas kvalitetsarbete

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 14 Samverkansmodeller m.m. i kommunernas kvalitetsarbete Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 5 kap. 1 och 11 socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkt 1 i denna del och

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU4p3 Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt

Votering: betänkande 2012/13:SoU4 Stärkt stöd och skydd för barn och unga, förslagspunkt 3 Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf295 av Annika Eclund och Caroline Szyber båda KD yrkande 2, 2011/12:So224 av Lars-Axel Nordell KD2011/12:So241 av Jan Ertsborn FP2011/12:So258

2012-11-22

Omröstning 2012/13:SoU3p1 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården

Votering: betänkande 2012/13:SoU3 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården, förslagspunkt 1 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ersättning på grund av

2012-11-07

Omröstning 2007/08:UFöU4p2 Civilt och militärt agerande - ett samlat bidrag

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 2 Civilt och militärt agerande ett samlat bidrag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U245 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U19 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:U348 yrkandena 1

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU4p4 FN-resolution 1325

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 4 FN-resolution 1325 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U17 yrkande 2, 2007/08:U204 yrkande 2, 2007/08:U348 yrkande 4 och 2007/08:Fö261 yrkande 12. Datum: 2008-06-18 Omröstning

2008-06-18

Omröstning 2007/08:UFöU4p7 Skrivelsen

Votering: betänkande 2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, förslagspunkt 7 Skrivelsen Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:51 till handlingarna. Datum: 2008-06-18 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja

2008-06-18

Omröstning 2007/08:SoU14p5 Lokala och regionala barn- och ungdomsombud

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 5 Lokala och regionala barn- och ungdomsombud Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So354 av Solveig Hellquist fp2006/07:So476 av Kerstin Haglö m.fl. s2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp yrkande 2, 2007/08:So527 av Åsa Lindestam och

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p10 Sexuella övergrepp mot barn

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 10 Sexuella övergrepp mot barn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju209 yrkande 3 och 2007/08:So407 yrkandena 1 och 3. Datum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p14 Barnfattigdom

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 14 Barnfattigdom Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. v yrkande 7, 2006/07:So414 av Margareta Persson m.fl. s2006/07:So475 av Monica Green m.fl. s2007/08:C208 av Egon Frid m.fl. v yrkande 8, 2007/08:So22 av Eva

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p2 Barnkonventionen som svensk lag

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 2 Barnkonventionen som svensk lag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So377 yrkande 2, 2006/07:So381 yrkande 3, 2007/08:So22 yrkande 2, 2007/08:So27 yrkande 1, 2007/08:So319 yrkande 1 och 2007/08:So577. Datum: 2008-06-09 Omröstning i

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU14p4 Barnombudsmannen

Votering: betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning, förslagspunkt 4 Barnombudsmannen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C206 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 9, 2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 8 och 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. sDatum: 2008-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-06-09

Omröstning 2007/08:SoU11p20 HBT-kompetens och bemötande inom hälso- och sjukvården

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 20 HBT-kompetens och bemötande inom hälso- och sjukvården Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson båda fp yrkandena 5 och 7, 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 29, 31 och 35, 2007/08:So294

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p2 Nya delmål m.m. inom folkhälsopolitiken

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 2 Nya delmål m.m. inom folkhälsopolitiken Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17, 2007/08:So226 av Christer Winbäck fp yrkande 1, 2007/08:So240 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1, 2 och 4 samt 2007/08:So241

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p31 Mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 31 Mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s yrkande 7 och 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkande 38. Datum: 2008-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p28 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 28 Sex- och samlevnadsundervisning i skolan Riksdagen avslår motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 33 och 34. Datum: 2008-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-06-05

Omröstning 2007/08:SoU11p4 Utveckling av bestämningsfaktorer m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik, förslagspunkt 4 Utveckling av bestämningsfaktorer m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. v yrkandena 1 och 2, 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkandena 5, 6 och 8 samt 2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. mp yrkande

2008-06-05